Tất Cả Mô Tơ 2800-3000 Vòng

10 thg 11 2018 11:00

Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha, Motor 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM), một số nơi còn gọi là động cơ điện nhanh tua. Mời Quý vị nhấn click đúng vào công suất Kilowatt, số HP hoặc Ngựa, sẽ tìm được đúng sản phẩm quan tâm. Sau đây là link động cơ 3 pha, và bảng ở cuối trang là link động cơ 1 pha.
KW/HP( Ngựa)Link Web
0.25KW0.34HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-0-25-kw-2-poles-cn-uc
0.37KW0.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-0-37-kw-2-poles-cn-uc
0.55KW0.75HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-0-55-kw-2-poles-cn-uc
0.75KW1HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-0-75-kw-2-poles-cn-uc
1.1KW1.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-1-1-kw-2-poles-cn-uc
1.5KW2HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-1-5-kw-2-poles-cn-uc
2.2KW3HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-2-2-kw-2-poles-cn-uc
3KW4HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-3-kw-2-poles-cn-uc
4KW5.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-3-7-kw-2-poles-cn-uc
5.5KW7.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-5-5-kw-2-poles-cn-uc
7.5KW10HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-7-5-kw-2-poles-cn-uc
11KW15HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-11-kw-2-poles-cn-uc
15KW20HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-15-kw-2-poles-cn-uc
18.5KW25HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-18-5-kw-2-poles-cn-uc
22KW30HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-22-kw-2-poles-cn-uc
30KW40HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-30-kw-2-poles-cn-uc
38KW50HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-37kw-2-poles-cn-uc
45KW60HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-45-kw-2-poles-cn-uc
55KW75HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-55-kw-2-poles-cn-uc
75KW100HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-75-kw-2-poles-cn-uc
90KW125HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-90-kw-2-poles-cn-uc
110KW150HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-110-kw-2-poles-cn-uc
132KW180HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-132-kw-2-poles-cn-uc
160KW220HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-160-kw-2-poles-cn-uc
185KW250HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-185-kw-2-poles-cn-uc
200KW270HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-200-kw-2-poles-cn-uc
220KW300HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-220-kw-2-poles-cn-uc
250KW340HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-250-kw-2-poles-cn-uc
280KW380HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-280-kw-2-poles-cn-uc
315KW420HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-315-kw-2-poles-cn-uc
Sau đây là link motor điện 1 pha 2 cực điện, 2 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 2800 2900 3000 vòng trên phút (RPM)
KW/HP( Ngựa)Link Web
0.37KW0.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/dong-co-dien-1-pha-0-37-kw-2-cuc-dien
0.75KW1HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/dong-co-dien-1-pha-0-75-kw-2-cuc-dien
1.1KW1.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/dong-co-dien-1-pha-1-1kw-2-cuc-dien
1.5KW2HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/dong-co-dien-1-pha-1-5-kw-2-cuc-dien
2.2KW3HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/dong-co-dien-1-pha-2-2-kw-2-cuc-dien
3KW4HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/dong-co-dien-1-pha-3-kw-2-cuc-dien
3.7KW5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/dong-co-dien-1-pha-3-7-kw-2-cuc-dien
Sau đây là hình ảnh động cơ 3 pha xuất khẩu Châu Âu.
Video động cơ 3 pha MINHMOTOR thương hiệu cả nước Việt muốn dùng.

Tin tức liên quan

Tất Cả Mô Tơ 1400-1500 Vòng
Tất Cả Mô Tơ 900-1000 Vòng
Phòng Tránh Động Cơ Điện Chất Lượng Thấp, Hàng Nhái, Hàng Tệ, Hàng Dởm, Hàng Mạo Danh
Định Hướng Kinh Doanh 2017
Công thức vận hành nhân sự
/ /