0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Nord 7.5kw 10HP

1.162 reviews

Motor Nord 7.5kw 10HP hay còn gọi là động cơ Nord 10HP 7.5kw thường được gắn hộp giảm tốc Nord Đức để kết hợp thành bộ motor giảm tốc Đức. Dưới đây là một số thông tin chính của hộp số Nord Đức 10 ngựa 10HP.

1) Ưu điểm motor Nord 7.5Kw 10Kw

Motor Nord 7.5kW 10HP có những ưu điểm như sau:

 • Độ tin cậy và độ bền cao
 • Hiệu suất vượt trội
 • Thiết kế linh hoạt
 • Hiệu suất và sự ổn định trong quá trình vận hành
 • Dễ bảo trì và sửa chữa

2) Ứng dụng động cơ Nord 7.5Kw 10HP

Động cơ giảm tốc Nord 7.5kW 10HP có những ứng dụng thực tế sau:

 • Máy nghiền và máy xay
 • Máy ép và máy dập
 • Máy nén khí công nghiệp
 • Máy chế biến gỗ và kim loại
 • Hệ thống truyền động công nghiệp
 • Máy ép nhiệt
 • Các ứng dụng công nghiệp khác

3) Phân loại motor Nord 7.5kw 7.5HP chân đế trục thẳng

a) Động cơ Nord 7.5kw 10hp SK 572.1 trục thẳng chân đế

Loại 1: Motor Nord 7.5kw 10HP SK 572.1* trục ra 30mm

 • Mã hàng: SK 572.1* 7.5kw chân đế trục thẳng
 • Đường kính trục: 30mm
 • Rãnh cavet: 8mm
 • Tổng dài: 689mm - 796mm
 • Tổng rộng chân đế: 190mm
 • Tổng dài chân đế: 200mm
 • Lỗ vít chân đế: 14mm

Motor Nord 7.5kw 10HP SK 572.1* trục ra 30mm

Loại 2: Động cơ Nord 7.5kw 10HP SK 572.1 trục ra 35mm

 • Mã hàng: SK 572.1 chân đế trục thẳng 7.5kw
 • Đường kính trục: 35mm
 • Rãnh cavet: 10mm
 • Tổng dài: 689mm - 796mm
 • Tổng rộng chân đế: 190mm
 • Tổng dài chân đế: 200mm
 • Lỗ vít chân đế: 14mm

Động cơ Nord 7.5kw 10HP SK 572.1 trục ra 35mm

b) Motor Nord 7.5kw 10hp SK 672.1 trục thẳng chân đế

 • Mã hàng: SK 672.1 7.5kw chân đế trục thẳng
 • Đường kính trục: 35mm
 • Rãnh cavet: 10mm
 • Tổng dài: 725.5mm - 832.5mm
 • Tổng rộng chân đế: 210mm
 • Tổng dài chân đế: 235mm
 • Lỗ vít chân đế: 14mm

Motor Nord 7.5kw 10hp SK 672.1 trục thẳng chân đế

c) Động cơ Nord 7.5kw 10 ngựa 10hp SK 772.1 trục thẳng chân đế 

 • Mã hàng: SK 772.1 chân đế trục thẳng 7.5kw 
 • Đường kính trục: 40mm
 • Rãnh cavet: 12mm
 • Tổng dài: 715mm - 822mm
 • Tổng rộng chân đế: 237mm
 • Tổng dài chân đế: 245mm
 • Lỗ vít chân đế: 17.5mm

Động cơ Nord 7.5kw 10 ngựa 10hp SK 772.1 trục thẳng chân đế 

d) Motor Nord 7.5kw 10 ngựa 10hp SK 872.1 trục thẳng chân đế 

 • Mã hàng: SK 872.1 7.5kw chân đế trục thẳng
 • Đường kính trục: 50mm
 • Rãnh cavet: 14mm
 • Tổng dài: 773mm - 880mm
 • Tổng rộng chân đế: 300mm
 • Tổng dài chân đế: 310mm
 • Lỗ vít chân đế: 17.5mm

Motor Nord 7.5kw 10 ngựa 10hp SK 872.1 trục thẳng chân đế 

e) Motor Nord 7.5kw 10hp 10 ngựa SK 972.1 trục thẳng chân đế

 • Mã hàng: SK 972.1 chân đế trục thẳng 7.5kw
 • Đường kính trục: 60mm
 • Rãnh cavet: 18mm
 • Tổng dài: 840mm - 947mm
 • Tổng rộng chân đế: 248mm
 • Tổng dài chân đế: 365mm
 • Lỗ vít chân đế: 22mm

Motor Nord 7.5kw 10hp 10 ngựa SK 972.1 trục thẳng chân đế

4) Phân loại motor Nord 7.5kw 10HP mặt bích trục thẳng

a) Động cơ Nord 7.5kw 10hp SK 572.1F trục thẳng mặt bích

Loại 1: Motor Nord 7.5kw 10HP SK 572.1F* mặt bích trục ra 30mm

 • Mã hàng: SK 572.1* mặt bích trục thẳng 7.5kw
 • Đường kính trục: 30mm
 • Tổng dài: 689mm - 796mm
 • Tổng rộng: 190mm
 • Dài trục: 60mm

Motor Nord 7.5kw 10HP SK 572.1F* mặt bích trục ra 30mm

Loại 2: Motor Nord 7.5kw 10HP SK 572.1F mặt bích trục ra 35mm

 • Mã hàng: SK 572.1* 7.5kw mặt bích trục thẳng
 • Đường kính trục: 30mm
 • Tổng dài: 689mm - 796mm
 • Tổng rộng: 190mm
 • Dài trục: 60mm

Motor Nord 7.5kw 10HP SK 572.1F mặt bích trục ra 35mm

b) Động cơ Nord 7.5kw 10hp SK 672.1F mặt bích trục thẳng

 • Mã hàng: SK 672.1F mặt bích 7.5kw trục thẳng
 • Đường kính trục: 35mm
 • Tổng dài: 725.5mm - 832.5mm
 • Tổng rộng: 210mm
 • Dài trục: 70mm

Động cơ Nord 7.5kw 10hp SK 672.1F mặt bích trục thẳng

c) Động cơ Nord 7.5kw 10 ngựa SK 772.1F trục thẳng mặt bích

 • Mã hàng: SK 772.1F mặt bích trục thẳng 7.5kw
 • Đường kính trục: 40mm, cavet: 12mm
 • Tổng dài: 715mm - 822mm
 • Tổng rộng: 237mm
 • Dài trục: 80mm

Động cơ Nord 7.5kw 10 ngựa SK 772.1F trục thẳng mặt bích

d) Motor Nord 7.5kw 10 ngựa SK 872.1F mặt bích trục thẳng

 • Mã hàng: SK 872.1F mặt bích 7.5kw trục thẳng
 • Đường kính trục: 50mm, cavet: 14mm
 • Tổng dài: 773mm - 880mm
 • Tổng rộng: 300mm
 • Dài trục: 100mm

Motor Nord 7.5kw 10 ngựa SK 872.1F mặt bích trục thẳng

e) Motor Nord 7.5kw 10hp 10 ngựa SK 972.1F trục thẳng mặt bích 

 • Mã hàng: SK 972.1F 7.5kw mặt bích trục thẳng
 • Đường kính trục: 60mm, cavet: 18mm
 • Tổng dài: 840mm - 947mm
 • Tổng rộng: 348mm
 • Dài trục: 120mm

Motor Nord 7.5kw 10hp 10 ngựa SK 972.1F trục thẳng mặt bích 

Dưới đây là một số công suất motor Nord thông dụng khác!