0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Nord 11Kw 15Kw

7.562 reviews

Motor Nord 11Kw 15Kw còn gọi là động cơ Nord 11Kw 15Kw của nước cộng hòa Đức. Motor giảm tốc Nord 11Kw 15Kw thường gắn với hộp giảm tốc SK93, SK83, SK82, SK9042.1, SK9072.1, SK9082.1. Hộp giảm tốc Nord SK được chứng nhận chất lượng tại Châu Âu, đây là thiết bị truyền động lâu năm và uy tín có nhiều nhà máy quan tâm. Đến nay Motor Nord 11Kw 15Kw có mặt tại 50 đất nước.

Ưu điểm của hộp giảm tốc Nord là :

  • Vỏ đầu giảm tốc kiên cố.
  • Lực momen xoắn khỏe.
  • Làm được trong môi trường nhiệt độ cao.
  • Vòng bi bạc đạn của Đức loại chịu lực và chống ẩm cao.

1) Lắp đặt motor Nord 11Kw 15Hp

a) Motor giảm tốc Nord 11Kw 15Hp SK62

Motor giảm tốc Nord 11Kw 15Hp SK62   

Ratio 11.59, momen xoắn cực đại đạt 834 Nm

Ratio 15.80, momen xoắn cực đại đạt 1142 Nm

Ratio 37.05, momen xoắn cực đại đạt 2694 Nm

b) Motor giảm tốc Nord 11Kw 15Hp SK63

Motor giảm tốc Nord 11Kw 15Hp SK63   

Tỉ số truyền 20.77, lực momen xoắn 1501 Nm

Tỉ số truyền 30.91, lực momen xoắn 2235 Nm

Tỉ số truyền 43.43, lực momen xoắn 3090 Nm

Tỉ số truyền 62.87, lực momen xoắn 4567 Nm

c) Motor giảm tốc Nord 11Kw 15Hp SK73

Motor giảm tốc Nord 11Kw 15Hp SK73   

Ratio 23.34, momen xoắn cực đại đạt 1667 Nm

Motor Nord 11Kw 15Hp ratio 45.66, momen xoắn cực đại đạt 3283 Nm

Ratio 52.24, momen xoắn cực đại đạt 3752 Nm

2) Cách chọn động cơ Nord 11Kw 15Hp

Cách chọn động cơ giảm tốc Nord 11Kw 15Hp SK9042.1 SK9042.1AX  

Tỉ số truyền 10.21, lực momen xoắn 735 Nm

Tỉ số truyền 15.66, lực momen xoắn 1130 Nm

Tỉ số truyền 20.32, lực momen xoắn 1459 Nm

Tỉ số truyền 40.54, lực momen xoắn 2918 Nm

3) Thông số motor giảm tốc Nord 15Kw 20Hp

a) Motor hộp số Nord 15Kw 20Hp SK62

Motor hộp số Nord 15Kw 20Hp SK62   

Tỉ số truyền 10.55, lực momen xoắn 1038 Nm

Tỉ số truyền 15.80, lực momen xoắn 1557 Nm

Tỉ số truyền 37.05, lực momen xoắn 3673 Nm

b) Motor hộp số Nord 15Kw 20Hp SK82

Motor hộp số Nord 15Kw 20Hp SK82   

Motor giảm tốc Nord có ratio 26.62, momen xoắn cực đại đạt 2605 Nm

Ratio 32.12, momen xoắn cực đại đạt 3183 Nm

Ratio 40.45, momen xoắn cực đại đạt 3979 Nm

4) Kích thước hộp giảm tốc Nord 15Kw 20Hp

a) Động cơ hộp số Nord 15Kw 20Hp SK 9072.1

Động cơ hộp số Nord 15Kw 20Hp SK9072.1 SK9072.1AX  

Tỉ số truyền 25.24, lực momen xoắn 2476 Nm

Tỉ số truyền 29.29, lực momen xoắn 2874 Nm

Tỉ số truyền 41.11, lực momen xoắn 4034 Nm

Tỉ số truyền 58.44, lực momen xoắn 5734 Nm

b) Động cơ hộp số Nord 15Kw 20Hp SK 9082.1

Động cơ hộp số Nord 15Kw 20Hp SK9082.1 SK9082.1AX  

Ratio 35.83, momen xoắn cực đại đạt 3494 Nm

Ratio 41.54, momen xoắn cực đại đạt 4093 Nm

Ratio 44.63, momen xoắn cực đại đạt 4341 Nm

Ratio 62.39, momen xoắn cực đại đạt 6228 Nm

/ /