0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp

7.329 reviews

Motor Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp còn gọi là động cơ Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp của nước cộng hòa Đức. Motor giảm tốc Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp thường gắn với hộp giảm tốc SK52, SK92, SK73, SK9072.1, SK9082.1. Hộp giảm tốc Nord SK xây dựng nhà máy tại Trung Âu, đây là thiết bị truyền động lâu năm và uy tín có nhiều hội cơ điện khuyên dùng. Tới nay Motor Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp có mặt tại 56 đất nước.

Ưu điểm của hộp giảm tốc Nord là :

  • Vỏ đầu giảm tốc dày.
  • Lực momen xoắn cao.
  • Có sự chịu đựng quá tải.
  • Vòng bi bạc đạn của Đức loại chịu lực và chống ẩm cao.

1) Kích thước motor Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp

a) Motor giảm tốc Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp SK52

Motor giảm tốc Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp SK52     

Ratio 10.58, momen xoắn cực đại đạt 1534 Nm

Ratio 14, momen xoắn cực đại đạt 2020 Nm

b) Motor giảm tốc Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp SK62

Motor giảm tốc Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp SK62    

Tỉ số truyền 11.59, lực momen xoắn 1681 Nm

Tỉ số truyền 15.80, lực momen xoắn 2284 Nm

c) Motor giảm tốc Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp SK73

Motor giảm tốc Nord 22Kw 18.5Kw 30Hp SK73     

Ratio 23.34, momen xoắn cực đại đạt 3389 Nm

Ratio 28.32, momen xoắn cực đại đạt 4120 Nm

Ratio 45.66, momen xoắn cực đại đạt 6566 Nm

2) Kỹ thuật động cơ Nord SK 9072.1, SK 9082.1 22Kw 18.5Kw 30Hp

a) Hộp giảm tốc Nord SK 9072.1, 22Kw 18.5Kw 30Hp

Hộp giảm tốc Nord SK9072.1 SK9072.1AX, 22Kw 18.5Kw 30Hp    

Tỉ số truyền 15.40, lực momen xoắn 2216 Nm

Tỉ số truyền 20.61, lực momen xoắn 2966 Nm

Tỉ số truyền 29.29, lực momen xoắn 4215 Nm

Tỉ số truyền 50.35, lực momen xoắn 7246 Nm

Tỉ số truyền 58.44, lực momen xoắn 8410 Nm

b) Hộp giảm tốc Nord SK 9082.1, 22Kw 18.5Kw 30Hp

Hộp giảm tốc Nord SK9082.1 SK9082.1AX, 22Kw 18.5Kw 30Hp    

Motor giảm tốc Nord có ratio 31.27, momen xoắn cực đại đạt 4567 Nm

Ratio 41.54, momen xoắn cực đại đạt 6003 Nm

Ratio 53.28, momen xoắn cực đại đạt 7781 Nm

Ratio 62.39, momen xoắn cực đại đạt 9135 Nm

/ /