0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Size 250 trục vít

7.312 reviews

Hộp giảm tốc size 250 WP hay hộp số size 250 trục vít thường kết hợp motor 11kw, 15kw 4 cực điện, qua khớp nối, puli. Các loại phổ biến là WPA cốt dưới, WPS cốt trên, WPD mặt bích ở trục vào, wpx cốt úp xuống đất, WPO cốt ngửa.

Ratio tỉ số truyền của hộp giảm tốc trục vít WP size 250 = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Công dụng: hộp số trục vít WP size 250 để truyền giảm tốc cho các thiết bị cơ khí như máy khuấy, động cơ khuấy, thiêt bị nâng hạ vận chuyển, ngành nhựa, luyện kim.

1) Thông số lắp đặt hộp giảm tốc trục vít WPA size 250, WPDA size 250

Thông số lắp đặt hộp giảm tốc trục vít WPA  size 250, WPDA size 250

 • Đường kính trục vào cốt dương Hộp Giảm Tốc WPA size 250: 60 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm WPDA size 250: 42 mm
 • Đường kính mặt bích vào LC= 350 mm
 • Đường kính trục ra WPA, WPDA size 250: 90 mm
 • Tổng chiều dọc B: 552 mm
 • Tổng chiều ngang A: 703 mm
 • Tổng cao H: 800 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục E: 380 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục F: 480 mm

2) Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc trục vít WPS size 250, WPDS size 250

 Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc trục vít WPS size 250, WPDS size 250

 • Đường kính trục vào cốt dương Hộp Giảm Tốc WPS size 250: 60 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm WPDS size 250: 42 mm
 • Đường kính mặt bích vào LC= 350 mm
 • Đường kính trục ra WPS, WPDS size 250: 90 mm
 • Tổng chiều dọc B: 552 mm
 • Tổng chiều ngang A: 703 mm
 • Tổng cao H: 824 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục E: 380 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục F: 480 mm

3) Bản vẽ kích thước hộp giảm tốc trục vít WPO size 250, WPDO size 250

Bản vẽ kích thước hộp giảm tốc trục vít WPO size 250, WPDO size 250

 • Đường kính trục vào cốt dương WPO size 250: 60 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm WPDO size 250: 42 mm
 • Đường kính mặt bích vào LC= 350 mm
 • Đường kính trục ra WPO, WPDO, WPWO, WPWDKO size 250: 90 mm
 • Chiều dài trục ra LS= 155 mm
 • Tổng chiều dọc M: 510 mm
 • Tổng chiều ngang N: 860 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục E: 440 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục: 790 mm

4) Kích thước hộp giảm tốc trục vít WPX size 250, WPDX size 250

Kích thước hộp giảm tốc trục vít WPX size 250, WPDX size 250

 • Đường kính trục vào cốt dương Hộp Giảm Tốc Trục Vít WPX WPO Trục Vuông Góc size 250: 60 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm WPDX size 250: 42 mm
 • Đường kính mặt bích vào LC= 350 mm
 • Đường kính trục ra WPX, WPDX size 250: 90 mm
 • Tổng ngang M: 510 mm
 • Tổng dài N: 860 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục E: 440 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục E1+E2: 790 mm
/ /