0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Size 200 trục vít

5.043 reviews

Hộp giảm tốc size 200 WP hay hộp số size 200 trục vít thường kết hợp motor 11kw 4 Pole hoặc 15kw qua puli, khớp nối. Mã hàng phổ biến là WPA cốt dưới, WPS cốt trên, WPD mặt bích ở trục vào WPO cốt ngửa và wpx cốt úp xuống đất

Tỉ số truyền của hộp giảm tốc trục vít WP size 200 = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Ứng dụng hộp số trục vít WP size 200 để truyền giảm tốc cho các thiết bị cơ khí khác nhau như ngành nhựa, luyện kim, ngành thực phẩm, nâng hạ vận chuyển.

1) Thông số kĩ thuật hộp giảm tốc trục vít WPA size 200, WPDA size 200

Thông số kĩ thuật hộp giảm tốc trục vít WPA  size 200, WPDA size 200

 • Đường kính trục vào cốt dương Hộp Giảm Tốc WPA size 200: 50 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm WPDA size 200: 42 mm
 • Đường kính trục ra WPA, WPDA size 200: 70 mm
 • Tổng chiều dọc B: 456 mm
 • Tổng chiều ngang A: 580 mm
 • Tổng cao H: 666 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục E: 290 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục F: 390 mm
 • Đường kính mặt bích vào LC= 350 mm

2) Bản vẽ kích thước hộp giảm tốc trục vít WPS size 200, WPDS size 200

 Bản vẽ kích thước hộp giảm tốc trục vít WPS size 200, WPDS size 200

 • Đường kính trục vào cốt dương Hộp Giảm Tốc WPS Trục Vít size 200: 50 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm WPDS size 200: 42 mm
 • Đường kính trục ra WPS, WPDS size 200: 70 mm
 • Tổng chiều dọc B: 456 mm
 • Tổng chiều ngang A: 580 mm
 • Tổng cao H: 677 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục E: 290 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục F: 390 mm
 • Đường kính mặt bích vào LC= 350 mm

3) Kích thước hộp giảm tốc trục vít WPO size 200, WPDO size 200

Kích thước hộp giảm tốc trục vít WPO size 200, WPDO size 200

 • Đường kính trục vào cốt dương Hộp Giảm Tốc Trục Vít WPX WPO Trục Vuông Góc size 200: 50 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm WPDO size 200: 42 mm
 • Đường kính trục ra WPO, WPDO, WPWO, WPWDKO size 200: 70 mm
 • Chiều dài trục ra LS= 125 mm
 • Tổng chiều dọc M: 440 mm
 • Tổng chiều ngang N: 710 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục E: 370 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục: 650 mm
 • Đường kính mặt bích vào LC= 350 mm

4) Thông số lắp đặt hộp giảm tốc trục vít WPX size 200, WPDX size 200

Thông số lắp đặt hộp giảm tốc trục vít WPX size 200, WPDX size 200

 • Đường kính trục vào cốt dương WPX size 200: 50 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm WPDX size 200: 42 mm
 • Đường kính trục ra WPX, WPDX size 200: 70 mm
 • Tổng ngang M: 440 mm
 • Tổng dài N: 710 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục E: 370 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục E1+E2: 650 mm
 • Đường kính mặt bích vào LC= 350 mm
/ /