0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Côn 7.5Kw 10Hp

4.202 reviews

Hộp giảm tốc bánh răng côn 7.5kw 10hp còn gọi là hộp số bánh răng côn 7.5kw 10hp

1) Hộp giảm tốc bánh răng côn 7.5kw 10hp tỉ số truyền 20, 22, 19 K77

Hộp giảm tốc bánh răng côn 7.5kw 10hp tỉ số truyền 20, 21, 19

 • Dòng điện định mức: 15.6 A
 • Hệ số làm việc SF: 1.5, lực momen: 1010 Nm
 • Tổng dài hộp số giảm tốc trục âm gắn motor: 883 mm
 • Tổng chiều dài hộp số trục dương + motor: 885 mm
 • Tổng cao hộp số trục dương: 288, trục âm: 286 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 300, mặt bích trong: 230 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng dài: 924 mm

2) Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 7.5kw 10hp tỉ số truyền 30, 31, 29 K87

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 7.5kw 10hp tỉ số truyền 30, 31, 29

 • Hệ số làm việc SF: 1.7, lực momen: 1570 Nm
 • Tổng dài hộp số trục âm + motor: 961 mm, trục dương: 960 mm
 • Tổng cao hộp số giảm tốc trục dương: 340, trục âm: 338 mm
 • Chiều dài trục dương: 120 mm, Rãnh cavet: 18 mm, Đường kính lỗ mặt bích: 17.5 mm

3) Hộp số bánh răng côn 7.5kw 10hp ratio 10, 9, 11, K77

Hộp số bánh răng côn 7.5kw 10hp ratio 10, 9, 11

4) Motor giảm tốc tải nặng 7.5kw 10hp, ratio 15, 14, 16 K77

Motor giảm tốc tải nặng 7.5kw 10hp, ratio 15, 14, 16

5) Hộp số giảm tốc bánh răng 7.5kw 10hp, tỉ số truyền 50, 49, 51, K107

Hộp số giảm tốc bánh răng 7.5kw 10hp, tỉ số truyền 50, 49, 51

 • Tổng dài hộp số giảm tốc trục âm + motor: 1069 mm
 • Tổng chiều dài hộp số trục dương + motor: 1073 mm
 • Tổng cao hộp số trục dương: 503, trục âm: 500 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng dài: 1151 mm
 • Hệ số làm việc SF: 3.1, lực mô men: 2500 Nm

6) Hộp số vuông góc 7.5kw 10hp, i = 60, 59, 62, K97

Hộp số vuông góc 7.5kw 10hp, i = 60, 59, 62