0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Côn 37Kw 50Hp

3.056 reviews

Hộp giảm tốc bánh răng côn 37kw 50hp còn gọi là hộp số bánh răng côn 37kw 50hp

1) Hộp giảm tốc bánh răng côn 37kw 50hp tỉ số truyền 20, 21, 19 K107

Hộp giảm tốc bánh răng côn 37kw 50hp tỉ số truyền 20, 22, 19

 • Cường độ dòng điện: 70.2 A
 • Hệ số làm việc SF: 1.5, lực momen: 4740 Nm
 • Tổng dài hộp số bánh răng côn k trục âm + motor: 1360 mm
 • Tổng chiều dài hộp giảm tốc trục dương + motor: 1364 mm
 • Tổng cao hộp số trục âm: 500, trục dương: 503 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 450 mm, mặt bích trong: 350 mm

2) Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 37kw 50hp tỉ số truyền 30, 31, 29 K127

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 37kw 50hp tỉ số truyền 30

 • Hệ số làm việc SF: 1.7, lực momen: 7540 Nm
 • Tổng dài + motor: 1451, Tổng dài hộp số: 777, Tổng cao hộp giảm tốc: 592 mm
 • Đường kính trục âm: 110 mm, Chiều dài trục: 210 mm, Rãnh cavet: 28 mm

3) Hộp số bánh răng côn 37kw 50hp ratio 10, 11, 9, K127

Hộp số bánh răng côn 37kw 50hp ratio 10, 11, 9

4) Motor giảm tốc tải nặng 37kw 50hp, ratio 15, 16, 14 K127

Motor giảm tốc tải nặng 37kw 50hp, ratio 15, 16, 14

5) Hộp số giảm tốc bánh răng 37kw 50hp, tỉ số truyền 50, 51, 49, K157

Hộp số giảm tốc bánh răng 37kw 50hp, tỉ số truyền 50, 51, 49

 • Hệ số làm việc SF: 1.6, lực momen: 11200 Nm
 • Tổng dài motor + hộp giảm tốc: 1520 mm
 • Tổng cao hộp số: 705 mm, tổng dài hộp số giảm tốc: 851 mm
 • Đường kính trục: 120 mm, Chiều dài trục: 210 mm
 • Đường kính lỗ mặt bích: 22 mm, Bản rộng rãnh cavet: 32 mm

6) Hộp số vuông góc 37kw 50hp, i = 60, 58, 61, K157

Hộp số vuông góc 37kw 50hp, i = 60, 58, 61,