0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Côn 15Kw 20Hp

2.794 reviews

Hộp giảm tốc bánh răng côn 15kw 20hp còn gọi là hộp số bánh răng côn 15kw 20hp

1) Hộp giảm tốc bánh răng côn 15kw 20hp tỉ số truyền 20, 21, 19 K97

Hộp giảm tốc bánh răng côn 15kw 20hp tỉ số truyền 20, 21, 19

 • Cường độ dòng điện: 30 A
 • Hệ số làm việc SF: 1.95, lực momen: 2190 Nm
 • Tổng dài hộp số giảm tốc trục âm + motor: 1115 mm
 • Tổng chiều dài hộp số trục dương gắn motor: 1117 mm
 • Tổng cao hộp giảm tốc trục dương: 417, trục âm: 415 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 450, mặt bích trong: 350 mm
 • Nếu động cơ có phanh, tổng dài: 1230 mm

2) Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 15kw 20hp tỉ số truyền 30, 29, 31 K97

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 15kw 20hp tỉ số truyền 30, 29, 31

 • Hệ số làm việc SF: 1.4, lực momen: 3020 Nm
 • Tổng dài hộp số trục âm: 568 mm, trục dương: 570 mm
 • Tổng cao hộp số giảm tốc bánh răng côn k trục dương: 417, trục âm: 415 mm
 • Chiều dài trục dương: 140 mm, Đường kính trục âm: 70 mm

3) Hộp số bánh răng côn 15kw 20hp ratio 10, 9, 11, K87

Hộp số bánh răng côn 15kw 20hp ratio 10, 9, 11

4) Motor giảm tốc tải nặng 15kw 20hp, ratio 15, 14, 16 K87

Motor giảm tốc tải nặng 15kw 20hp, ratio 15, 14, 16

5) Hộp số giảm tốc bánh răng 15kw 20hp, tỉ số truyền 50, 49, 51, K107

Hộp số giảm tốc bánh răng 15kw 20hp, tỉ số truyền 50, 49, 51

 • Hệ số làm việc SF: 1.6, lực momen: 4900 Nm
 • Tổng dài motor gắn hộp giảm tốc trục âm: 1189, trục dương: 1193 mm
 • Tổng cao hộp số trục âm: 500 mm, Trục dương: 503 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng chiều dài: 1334 mm
 • Đường kính lỗ mặt bích: 17.5 mm, Đường kính mặt bích ngoài: 450
 • Chiều dài trục: 170 mm, Rãnh cavet: 25 mm

6) Hộp số vuông góc 15kw 20hp, i = 60, 57, 61, K107

Hộp số vuông góc 15kw 20hp, i = 60, 59, 62