0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Côn 3Kw 4Hp

7.651 reviews

Hộp giảm tốc bánh răng côn 3kw 4hp còn gọi là hộp số bánh răng côn 3kw 4hp

1) Hộp giảm tốc bánh răng côn 3kw 4hp tỉ số truyền 20, 21, 19 K57

Hộp giảm tốc bánh răng côn 3kw 4hp tỉ số truyền 20, 21, 19

 • Cường độ dòng điện: 6.8 A
 • Hệ số làm việc SF: 1.7, lực momen: 245 Nm
 • Tổng dài hộp số giảm tốc trục âm + motor: 719 mm
 • Tổng chiều dài hộp số trục dương gắn motor: 703 mm
 • Tổng cao hộp số trục dương: 217, trục âm: 215 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 250, mặt bích trong: 180 mm
 • Nếu động cơ có phanh, tổng dài: 738 mm

2) Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 3kw 4hp tỉ số truyền 30, 29, 31 K67

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 3kw 4hp tỉ số truyền 30, 29, 31

 • Hệ số làm việc SF: 1.35, lực momen: 620 Nm
 • Tổng dài hộp số trục âm: 374 mm, trục dương: 369 mm
 • Tổng chiều cao hộp số giảm tốc trục dương: 228, trục âm: 226 mm
 • Chiều dài trục dương: 80 mm, Đường kính trục âm: 40 mm

3) Hộp số bánh răng côn 3kw 4hp ratio 10, 9, 11, K47

Bản vẽ hộp giảm tốc bánh răng côn k 3kw 4hp tỉ số truyền 10.56

Hộp số bánh răng côn 3kw 4hp ratio 10, 11, 9

4) Motor giảm tốc tải nặng 3kw 4hp, ratio 15, 14, 16 K57

Motor giảm tốc tải nặng 3kw 4hp, ratio 15, 16, 14

 • Hệ số làm việc SF: 1.7, lực momen: 310 Nm
 • Tổng dài motor gắn hộp giảm tốc trục âm: 719, trục dương: 703 mm
 • Tổng cao hộp số trục âm: 215 mm, Trục dương: 217 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng chiều dài: 738 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 250, Chiều dài trục: 70 mm

5) Hộp số giảm tốc bánh răng 3kw 4hp, tỉ số truyền 50, 49, 51, K87

Hộp số giảm tốc bánh răng 3kw 4hp, tỉ số truyền 50, 51, 49

6) Hộp số vuông góc 3kw 4hp, i = 60, 59, 62, K97

Hộp số vuông góc 3kw 4hp, i = 60, 58, 61