0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Côn 11Kw 15Hp

1.349 reviews

Hộp giảm tốc bánh răng côn 11Kw 15Hp còn gọi là hộp số bánh răng côn 11kw 15hp

1) Hộp giảm tốc bánh răng côn 11Kw 15Hp tỉ số truyền 20, 19, 21, K87

Hộp giảm tốc bánh răng côn 11Kw 15Hp tỉ số truyền 20, 19, 21, K87

 • Dòng điện định mức: 22.5 A
 • Hệ số làm việc SF: 1.6, lực momen: 1420 Nm
 • Chiều dài motor + hộp số trục âm: 1047 mm, trục dương: 1046 mm
 • Tổng dài hộp số trục âm: 523 mm, Trục dương: 522 mm
 • Chiều cao hộp giảm tốc cốt âm: 338 mm, trục dương: 340 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 350 mm, mặt bích trong: 250 mm
 • Đường kính trục âm: 60 mm, Rãnh cavet: 18 mm

2) Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 11Kw 15Hp tỉ số truyền 30, 31, 32 K97

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 11Kw 15Hp tỉ số truyền 30, 31, 32 K97

 • Hệ số làm việc SF: 1.9, lực momen: 2250 Nm
 • Tổng chiều dài motor gắn hộp số trục âm: 1092 mm, trục dương: 1094 mm
 • Tổng cao hộp số giảm tốc trục dương: 417 mm, trục âm: 415 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng dài: 1200 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 450 mm
 • Đường kính trục âm: 70 mm
 • Rãnh cavet: 20 mm, Chiều dài trục: 140 mm

3) Hộp số bánh răng côn 11Kw 15Hp ratio 10, 9, 11, K77

Hộp số bánh răng côn 11Kw 15Hp ratio 10, 9, 11, K77

 • Hệ số làm việc SF: 2.1, lực momen: 730 Nm
 • Tổng cao hộp số trục âm: 338 mm, trục dương: 340 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng dài: 1152 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 350 mm
 • Đường kính trục dương: 60 mm
 • Rãnh cavet: 18 mm

4) Motor giảm tốc tải nặng 11Kw 15Hp, ratio 15, 14, K87

Motor giảm tốc tải nặng 11Kw 15Hp, ratio 15.84, K87

5) Hộp số giảm tốc bánh răng 11Kw 15Hp, tỉ số truyền 50, 49, 51, K107

Hộp giảm tốc vuông góc 11Kw 15Hp, tỉ số truyền 49.9, K107

 • Hệ số làm việc SF: 2.2, lực momen: 3640 Nm
 • Tổng dài hộp số trục âm: 670 mm, Trục dương: 674 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng chiều dài: 1304 mm
 • Đường kính mặt bích trong: 350 mm
 • Đường kính lỗ mặt bích: 17.5 mm

6) Hộp số vuông góc 11Kw 15Hp, i = 60, 57, 61, K107

Hộp số vuông góc 11Kw 15Hp, i = 57.17, K107