0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Côn 4Kw 5Hp

1.622 reviews

Hộp giảm tốc bánh răng côn 4kw 5hp còn gọi là hộp số bánh răng côn 4kw 5hp

1) Hộp giảm tốc bánh răng côn 4kw 5hp tỉ số truyền 20, 19, 21 K77

Hộp giảm tốc bánh răng côn 4kw 5hp tỉ số truyền 20, 19, 22

 • Cường độ dòng điện: 8.8 A
 • Hệ số làm việc SF: 2.8, lực momen: 545 Nm
 • Tổng dài hộp số trục âm + motor: 792 mm
 • Tổng chiều dài hộp giảm tốc trục dương gắn motor: 794 mm
 • Tổng cao hộp số trục dương: 288, trục âm: 286 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 300, mặt bích trong: 230 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng dài: 824 mm

2) Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 30, 31, 29 K77

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 4kw 5hp tỉ số truyền 30, 29, 31

 • Hệ số làm việc SF: 1.85, lực momen: 830 Nm
 • Tổng chiều cao hộp số trục dương: 288, trục âm: 286 mm
 • Tổng dài hộp số trục âm: 374 mm, trục dương: 369 mm
 • Rãnh cavet: 14 mm, Chiều dài trục: 100 mm
 • Đường kính trục âm: 50 mm, Đường kính lỗ mặt bích: 13.5 mm

3) Hộp số bánh răng côn 4kw 5hp ratio 10, 11, 9, K67

Hộp số bánh răng côn 4kw 5hp ratio 10, 9, 11

 • Hệ số làm việc SF: 1.75, lực momen: 285 Nm
 • Tổng dài motor lắp hộp giảm tốc trục âm: 754, trục dương: 749 mm
 • Tổng cao hộp số trục âm: 226 mm, Trục dương: 228 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng chiều dài: 779 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 250 mm, Đường kính mặt bích trong: 180 mm

4) Motor giảm tốc tải nặng 4kw 5hp, tỉ số truyền 15, 14, 16 K57

Motor giảm tốc tải nặng 4kw 5hp, ratio 15, 14, 16

5) Hộp số giảm tốc bánh răng 4kw 5hp, tỉ số truyền 50, 51, 49, K87

Hộp số giảm tốc bánh răng 4kw 5hp, tỉ số truyền 50, 49, 51

6) Hộp số vuông góc 4kw 5hp, i = 60, 59, 63 K87

Hộp số vuông góc 4kw 5hp, i = 60, 59, 61