0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Côn 30Kw 40Hp

9.280 reviews

Hộp giảm tốc bánh răng côn 30kw 40hp còn gọi là hộp số bánh răng côn 30kw 40hp

1) Hộp giảm tốc bánh răng côn 30kw 40hp tỉ số truyền 20, 19, 21 K107

Hộp giảm tốc bánh răng côn 30kw 40hp tỉ số truyền 20, 22, 19

 • Cường độ dòng điện: 57.6 A
 • Hệ số làm việc SF: 1.85, lực momen: 3850 Nm
 • Tổng dài hộp giảm tốc trục âm + motor: 1326 mm
 • Tổng chiều dài hộp số trục dương + motor: 1330 mm
 • Tổng cao hộp số trục âm: 500, trục dương: 503
 • Đường kính trục âm: 90 mm, Chiều dài trục: 170 mm

2) Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 30kw 40hp tỉ số truyền 30, 31, 29 K127

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 30kw 40hp tỉ số truyền 30, 31, 29

 • Hệ số làm việc SF: 2.1, lực momen: 6110 Nm
 • Tổng dài + motor: 1416 mm, Tổng cao hộp số: 592 mm
 • Tổng ngang hộp giảm tốc trục âm: 413, trục dương: 400 mm
 • Đường kính mặt bích trong: 450 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 550 mm
 • Đường kính lôc mặt bích 17.5 mm

3) Hộp số bánh răng côn 30kw 40hp ratio 10, 11, 9, K97

Hộp số bánh răng côn 30kw 40hp ratio 10, 11, 9

4) Motor giảm tốc tải nặng 30kw 40hp, ratio 15, 16, 14 K107

Motor giảm tốc tải nặng 30kw 40hp, ratio 15, 16, 14

5) Hộp số giảm tốc bánh răng 30kw 40hp, tỉ số truyền 50, 51, 48, K127

Hộp số giảm tốc bánh răng 30kw 40hp, tỉ số truyền 50, 51, 49

6) Hộp số vuông góc 30kw 40hp, i = 60, 59, 61, K167

Hộp số vuông góc 30kw 40hp, i = 60, 58, 61