0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Bánh Răng Côn 5.5Kw 7.5Hp

5.200 reviews

Hộp giảm tốc bánh răng côn 5.5kw 7.5hp còn gọi là hộp số bánh răng côn 5.5kw 7.5hp

1) Hộp giảm tốc bánh răng côn 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 20, 21, 19 K77

Hộp giảm tốc bánh răng côn 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 20, 21, 19

 • Cường độ dòng điện: 11.7 A
 • Hệ số làm việc SF: 2, lực momen: 745 Nm
 • Tổng dài hộp số giảm tốc trục âm + motor: 847 mm
 • Tổng chiều dài hộp số trục dương gắn motor: 849 mm
 • Tổng cao hộp số trục dương: 288, trục âm: 286 mm
 • Chiều dài trục: 100 mm, Rãnh cavet: 14 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài : 300, mặt bích trong: 230 mm
 • Nếu động cơ có phanh, tổng dài hộp giảm tốc bánh răng côn k: 922 mm

2) Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 30, 29, 31 K77

Hộp giảm tốc bánh răng côn 1 cấp 5.5kw 7.5hp tỉ số truyền 30, 29, 31

 • Hệ số làm việc SF: 1.35, lực momen: 1130 Nm
 • Tổng chiều dài hộp số trục dương: 424 mm, trục âm: 422 mm
 • Tổng cao hộp giảm tốc trục dương: 228, trục âm: 226 mm
 • Chiều dài trục dương: 100 mm, Đường kính trục âm: 50 mm

3) Hộp số bánh răng côn 5.5kw 7.5hp ratio 10, 9, 11, K67

Hộp số bánh răng côn 5.5kw 7.5hp ratio 10, 9, 11

4) Motor giảm tốc tải nặng 5.5kw 7.5hp, ratio 15, 14, 16 K77

Motor giảm tốc tải nặng 5.5kw 7.5hp, ratio 15, 14, 16

5) Hộp số giảm tốc bánh răng 5.5kw 7.5hp, tỉ số truyền 50, 49, 51, K87

Hộp số giảm tốc bánh răng 5.5kw 7.5hp, tỉ số truyền 50, 49, 51

 • Hệ số làm việc SF: 1.5, lực momen: 1810 Nm
 • Tổng dài hộp giảm tốc trục âm + motor: 924 mm
 • Tổng chiều dài hộp số trục dương gắn motor: 925 mm
 • Tổng cao hộp số trục dương: 340, trục âm: 338 mm
 • Chiều dài trục: 120 mm, Rãnh cavet: 18 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 350, mặt bích trong: 250 mm
 • Nếu motor có phanh, tổng dài: 997 mm

6) Hộp số vuông góc 5.5kw 7.5hp, i = 60, 59, 62, K97

Hộp số vuông góc 5.5kw 7.5hp, i = 60, 59, 62