0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc WPWKA

2.657 reviews

Hộp giảm tốc WPWKA còn gọi là hộp giảm tốc WPKA

Sau đây là các thông tin hữu ích nhất về hộp giảm tốc WPWKA

1) Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc WPWKA

Hộp giảm tốc trục vít bánh vít  WPWKA hay hộp số WPKA có tư liệu kỹ thuật như sau:

 • Trục ra vuông góc với trục vào
 • Tốc độ trục ra: 23 - 146 vòng/phút( rpm)
 • Tỷ số truyền (ratio): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
 • Size (model): 60, 70, 80, 100, 120, 135
 • Lắp lần lượt với motor: 0.5HP, 1Hp, 2Hp, 3Hp, 5Hp, 7.5Hp

Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc WPWKA

2) Phân loại hộp giảm tốc WPWKA

a) Hộp giảm tốc WPWKA size 60, trục vào 15mm, trục ra 25mm

 • Đường kính trục vào: 15mm
 • Đường kính trục ra âm: 25mm
 • Tổng cao: 195mm
 • Tổng dài: 198mm
 • Tổng ngang: 130mm
 • Hộp giảm tốc size 60 WPWKA phù hợp lắp motor  mã 71 ( 0.37kw 0.5hp 4 pole)

Hộp giảm tốc size 60 WPWKA

b) Hộp giảm tốc WPWKA size 70, trục vào 18mm, trục ra 30mm

 • Đường kính trục vào: 18mm
 • Đường kính trục ra âm: 30mm
 • Tổng cao: 233mm
 • Tổng dài: 231mm
 • Tổng ngang: 150mm
 • Hộp số WPWKA size 70 phù hợp lắp motor  mã 80( 0.75kw 1hp 4 pole hoặc motor 0.37kw 0.5Hp 4 pole)

Hộp giảm tốc size 70 WPWKA

* Video Hộp Giảm Tốc WPWKA Trục Ra Cốt Âm 30, 35, 40, 45, 60, 70, 80 mm:

c) Hộp giảm tốc WPKA size 80, trục vào 22mm, trục ra 35mm

 • Đường kính trục vào: 22mm
 • Đường kính trục ra âm: 35mm
 • Tổng cao: 268mm
 • Tổng dài: 261mm
 • Tổng ngang: 170mm
 • Hộp số WPWKA size 80 thường lắp motor mã 90 (1.5kw, 1.1kw tốc độ 4 pole hoặc 0.75kw 6 pole)

Hộp giảm tốc size 80 WPWKA

d) Hộp giảm tốc WPKA size 100, trục vào 25mm, trục ra 40mm

 • Đường kính trục vào: 25mm
 • Đường kính trục ra âm: 40mm
 • Tổng cao: 330mm
 • Tổng dài: 322mm
 • Tổng ngang: 190mm
 • Hộp số WPKA size 100 hay dùng lắp motor mã 90( 1.5kw 2Hp tốc độ 4 pole hoặc 1Hp 6 pole)

Hộp giảm tốc size 100 WPWKA

e) Hộp giảm tốc WPKA size 120, trục vào 30mm, trục ra 45mm

 • Đường kính trục vào: 30mm
 • Đường kính trục ra âm: 45mm
 • Tổng cao: 395mm
 • Tổng dài: 371mm
 • Tổng ngang: 230mm
 • Hộp số WPKA size 120 thích hợp lắp mô tơ  mã 100(2.2kw, 3kw 4 cực 4 pole hoặc mô tơ 1.5kw 6 pole)

Hộp giảm tốc size 120 WPWKA12