0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc WPT

7.929 reviews

Hộp giảm tốc WPT còn gọi hộp số giảm tốc WPT hay hộp số WPT.

Sau đây là những thông tin quan trọng nhất về hộp giảm tốc WPT.

1) Ứng dụng hộp giảm tốc WPT

 • Hộp giảm tốc WPT được dùng để nâng hạ hàng hóa, rèm sân khấu, máy tiện cơ khí   
 • Đóng mở cửa đê, sông, kênh, thủy điện  
 • Đẩy, ép vật liệu trong sản xuất chế biến nông, công nghiệp

2) Phân loại hộp giảm tốc WPT

a) Hộp giảm tốc WPT 35

 • Mã hàng: WPT35
 • Đường kính trục ra: 26mm
 • Đường kính trục vào: 15mm
 • Tổng dài chân đế: 135mm
 • Tổng rộng chân đế: 90mm
 • Tâm lỗ chân đế ngang: 140mm
 • Tâm lỗ chân đế dọc: 90mm
 • Giá vít me WPT35=SWL1, trọng tải, giá thành, sức bền, của hộp giảm tốc WPT 35 tương đương với hộp số SWL1

b) Hộp giảm tốc WPT 40

 • Mã hàng: WPT 40
 • Đường kính trục ra: 32mm
 • Đường kính trục vào: 18mm
 • Tổng dài chân đế: 156mm
 • Tổng rộng chân đế: 110mm
 • Tâm lỗ chân đế ngang: 125mm
 • Tâm lỗ chân đế dọc: 80mm
 • Giá vít me WPT40=SWL2.5, trọng tải, giá thành, sức bền, của hộp giảm tốc WPT 40 tương đương với hộp số SWL2.5

c) Hộp giảm tốc WPT 50

 • Mã hàng: WPT 50
 • Đường kính trục ra: 38mm
 • Đường kính trục vào: 18mm
 • Tổng dài chân đế: 173mm
 • Tổng rộng chân đế: 122mm
 • Tâm lỗ chân đế ngang: 140mm
 • Tâm lỗ chân đế dọc: 90mm
 • Giá vít me WPT40=SWL2.5, trọng tải, giá thành, sức bền, của hộp giảm tốc WPT 35 tương đương với hộp số SWL2.5

Hộp giảm tốc WPT 50

d) Hộp giảm tốc WPT 60

 • Mã hàng: WPT 60
 • Đường kính trục ra: 46mm
 • Đường kính trục vào: 25mm
 • Tổng dài chân đế: 233mm
 • Tổng rộng chân đế: 142mm
 • Tâm lỗ chân đế ngang: 190mm
 • Tâm lỗ chân đế dọc: 100mm
 • Giá vít me  WPT60=SWL10, trọng tải, giá thành, sức bền, của hộp giảm tốc WPT 35 tương đương với hộp số SWL10

Hộp giảm tốc WPT 60

Mời xem thêm các thông số kỹ thuật hộp giảm tốc WPT từ size 30 - 120