0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Trục Vào Cốt Dương GHD GVD

4.122 reviews

Hộp giảm tốc trục vào là cốt dương hay còn gọi là hộp giảm tốc cốt vào là trục dương. Motor điện được kết nối với hộp giảm tốc qua nhông xích, dây curoa hoặc khớp nối.

Ưu điểm là motor xa rời phần đầu giảm tốc, có thể tạo ra các tư thế lắp đặt khó. Hơn nữa nhiệt của động cơ không tác động lên hộp số, vì vậy phần bánh răng mát hơn và bền hơn.

1. Hộp giảm tốc trục vào cốt dương GHD chân đế

a) Trục vào 14 mm, trục ra 22 mm

Thường được lắp với động cơ 0.2Kw 1/4Hp

Trục vào 14 mm, trục ra 22 mm

b) Trục vào 14 mm, trục ra 28 mm

Thường được lắp với motor 0.4Kw 1/2Hp

Trục vào 14 mm, trục ra 28 mm

c) Trục vào 19 mm, trục ra 28 mm

Thường được lắp với động cơ 0.75Kw 1Hp

Trục vào 19 mm, trục ra 28 mm

d) Trục vào 24 mm, trục ra 32 mm

Thường được lắp với motor 1.5Kw 2Hp

Trục vào 24 mm, trục ra 32 mm

e) Trục vào 24 mm, trục ra 40 mm

Thường được lắp với động cơ 2.2Kw 3Hp

Trục vào 24 mm, trục ra 40 mm

f) Trục vào 28 mm, trục ra 50 mm

Trục vào 28 mm, trục ra 50 mm

2. Hộp giảm tốc cốt vào trục dương GVD mặt bích

a) Cốt vào 14 mm, cốt ra 22 mm bích

Thường được lắp với motor 0.2Kw 1/4Hp

Trục vào 14 mm, trục ra 22 mm

b) Cốt vào 14 mm, cốt ra 28 mm bích

Thường được lắp với động cơ 0.4Kw 1/2Hp

Trục vào 14 mm, trục ra 28 mm

c) Cốt vào 19 mm, cốt ra 28 mm bích

Thường được lắp với motor 0.75Kw 1Hp

Trục vào 19 mm, trục ra 28 mm

d) Cốt vào 24 mm, cốt ra 32 mm bích

Thường được lắp với động cơ 1.5Kw 2Hp

Trục vào 24 mm, trục ra 32 mm

e) Cốt vào 24 mm, cốt ra 40 mm bích

Thường được lắp với motor 2.2Kw 3Hp

Trục vào 24 mm, trục ra 40 mm

Video

Hộp số 2 đầu trục ra cyclo cốt dương

Hộp số 2 đầu trục ra cyclo cốt dương

Hộp giảm tốc đầu vào cốt trục dương

Hộp giảm tốc đầu vào cốt trục dương

/ /