0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Cyclo 5Hp 4Kw

9.934 reviews

Hộp giảm tốc cyclo 5HP 4kw còn gọi là motor cyclo 5HP 4kw. Cấu tạo gồm động cơ 4 pole gắn hộp số XWD4, XWD5, XWD6, XWD7, BWD2, BWD3, BWD4 chân đế hoặc XLD3, XLD5, XLD6, XLD7, BLD2, BLD3, BLD4 mặt bích.

Hộp giảm tốc cyclo 1 cấp: tỉ số truyền ratio = 59, 71, 87, 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43

Hộp giảm tốc cyclo 2 cấp: tỉ số truyền ratio = 731, 841, 1003, 121, 187, 289, 391, 473, 595 

1) Hộp giảm tốc BWD2 chân đế motor 4kw 5HP

a) Hộp số BWD2 mã động cơ 112 trục 45

 • Đường kính trục: 45mm
 • Ratio nên dùng: i = 11, 17, 29, 23, 35, 43
  • Gắn động cơ 1400 vòng (4kw) thì số vòng ra tương ứng= 127, 82, 48, 60, 40, 33  vòng/phút
  • Gắn động cơ 960 vòng (2.2kw) số vòng ra như sau= 87, 56, 33, 41, 27, 22 vòng/phút

Hộp số BWD2 mã động cơ 112 trục 45

b) Motor cyclo 4kw 5HP chân đế trục ra 45 

Hộp số BWD2 gắn với động cơ 5HP 4kw được ưu chuộng nhất thông số như hình dưới đây:

Motor cyclo 4kw 5HP chân đế trục ra 45 

 • Motor cyclo 4kw 5hp BWD2, i= 11, lực momen= 260 N.m
 • Motor cyclo 4kw 5hp BWD2, i= 17, lực momen= 400 N.m
 • Động cơ cycloid 4kw 5hp BWD2, i= 23, lực momen ~400 N.m
 • Động cơ cycloid 4kw 5hp BWD2, i= 29, lực momen ~ 373 N.m
 • Motor cycloid 4kw 5hp BWD2, i= 35, lực momen ~ 307 N.m
 • Motor cycloid 4kw 5hp BWD2, i= 43, lực momen= 377 N.m

2) Hộp giảm tốc BWD3 motor 4kw 5HP

a)  Hộp số BWD3 chân đế trục 55 mã motor 112

 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỷ số truyền thông dụng: i = 29, 35, 43, 59, 71
  • Lắp motor tốc độ 1400 vòng (4kw) thì vòng ra tương ứng 48, 40, 33, 24, 20 vòng/phút
  • Lắp motor tốc độ 960 vòng (2.2kw) trục ra quay tương ứng = 33, 27, 22, 16, 13 vòng/phút

Hộp số BWD3 chân đế trục 55 mã motor 112

b) Motor cyclo 4kw 5HP giảm tốc chân đế trục 55 

Hộp số BWD3 phù hợp nối với động cơ 4kw 5HP như hình dưới đây:

Motor cyclo 4kw 5HP giảm tốc chân đế trục 55 

Khi hộp số cycloid BWD3 lắp với motor 4kw thì lực momen xoắn:

 • Hộp giảm tốc cycloid 4kw BWD3 i=29, lực momen~1020 N.m
 • Hộp giảm tốc cycloid 4kw BWD3 i= 59, lực momen~ 765 N.m
 • Motor cycloid 4kw BWD3 i= 35, lực momen=820 N.m
 • Motor cycloid 4kw BWD3 i= 43, lực momen= 1010 N.m
 • Motor cycloid 4kw BWD3 i= 71, lực momen~ 915 N.m

3) Hộp giảm tốc BWD4 motor 4kw 5HP

a)  Hộp số giảm tốc cyclo BWD4 chân đế trục 70 mã động cơ 112

 • Đường kính cốt ra 70mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: i = 59, 71, 87
  • Gắn motor tốc độ 1400 vòng (4kw) thì vòng ra tương ứng 24, 20, 16 vòng/phút
  • Gắn motor tốc độ 960 vòng (2.2kw) trục ra quay tương ứng = 16, 14, 11 vòng/phút

Hộp số giảm tốc cyclo BWD4 chân đế trục 70 mã động cơ 112

b) Motor giảm tốc cyclo 4kw 5HP chân đế trục 70

Hộp số BWD3 hay lắp cùng với động cơ 4kw 5HP như hình sau đây:

Motor giảm tốc cyclo 4kw 5HP chân đế trục 70

Lực momen sau khi lắp hộp giảm tốc cycloid BWD4 với motor 4kw:

 • Motor cycloid 4kw BWD3 i= 59, lực momen= 1390N.m
 • Động cơ cycloid 4kw BWD3 i= 71, lực momen= 1670 N.m
 • Động cơ cycloid 4kw BWD3 i= 87, lực momen~ 1530 N.m

4) Hộp giảm tốc BLD2 mặt bích motor 5HP 4kw 

Hộp số BLD2  trục 45 mã motor điện 112

 • Đường kính cốt trục 45mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Mã hàng: BLD2
 • Ratio phù hợp: i= 11, 17, 23, 29, 35, 43

Hộp giảm tốc BLD2 mặt bích motor 5HP 4kw

Khi hộp giảm tốc cycloid BLD2 lắp với motor 4kw lực momen như sau:

 • Hộp số cyclo 4kw BLD2 tỷ số truyền 11, lực momen= 260 N.m
 • Hộp số 4kw BLD2 tỷ số truyền 17, lực momen= 400 N.m
 • Động cơ cyclo 4kw BLD2 tỷ số truyền 23, lực momen~ 400 N.m
 • Động cơ cycloid 4kw BLD2 tỷ số truyền 29, lực momen~ 373 N.m
 • Motor cycloid 4kw BLD2 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m
 • Motor cycloid 4kw BLD2 tỷ số truyền 43, lực momen= 377 N.m

5) Hộp giảm tốc BLD3 mặt bích động cơ 5HP 4kw

Hộp giảm tốc cycloid BLD3 trục 55 mã động cơ 112

 • Đường kính cốt ra 55mm
 • Đường kính mặt bích: 340mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i= 29, 35, 43, 59, 71, 87
 • Mã hàng BLD3

Hộp giảm tốc BLD3 mặt bích động cơ 5HP 4kw

Khi hộp số cyclo BLD3 lắp với motor 4kw lực momen xoắn như sau:

 • Motor cycloid 4kw BLD3 ratio i=29, lực momen~1020 N.m
 • Motor cycloid 4kw BLD3 ratio i= 59, lực momen~ 765 N.m
 • Hộp số cycloid 4kw BLD3 ratio i= 35, lực momen= 820 N.m
 • Hộp số cycloid 4kw BLD3 ratio i= 43, lực momen=1010 N.m
 • Hộp số cycloid 4kw BLD3 ratio i= 71, lực momen~ 915 N.m

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 4kw

Với motor 5HP 4kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 4kw 5HP BWED31 

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: 121, 187

Lắp với motor 4kw 5HP có thông số như hình sau:

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 4kw

 • Motor cycloid 4kw BWED31 số lần giảm tốc 121, 187 thì lực momen~ 1250 N.m

b) Motor Cyclo 4kw 5HP BWED74

 • Đường kính cốt trục ra: 110mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: 473, 595, 731

Motor Cyclo 4kw 5HP BWED74

 • Hộp giảm tốc cyclo 4kw BWED74 tỷ số truyền 473, 595, 731 lực momen~ 12000N.m

Lực momen xoắn được chế tạo dựa trên nguyên lý:

 • Lực tải tăng khi ratio tăng và tốc độ trục ra giảm đi
 • Lực tải nhỏ đi khi ratio nhỏ và tốc độ trục ra lớn

Motor 5HP 4kw 5 ngựa 4 pole có đường kính mặt bích = 250 mm. Đường kính trục motor = 28 mm = đường kính lỗ vào (trục âm) của hộp giảm tốc cycloid

Ứng dụng: hộp giảm tốc cycloid 5HP 4kw: máy khuấy, máy đúc bê tông, máy nhuộm vải vóc, máy khai thác dầu mỏ, máy ép ván gỗ, máy vắt nước trái cây.