0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Cyclo 5Hp 3.7Kw

7.278 reviews

Hộp giảm tốc cyclo 5HP 4kw còn gọi là motor cyclo 5HP 3.7kw. Cấu tạo gồm động cơ 4 pole gắn hộp số XWD4, XWD5, XWD6, XWD7, BWD2, BWD3, BWD4 chân đế hoặc XLD3, XLD5, XLD6, XLD7, BLD2, BLD3, BLD4 mặt bích.

Hộp giảm tốc cyclo 1 cấp: tỉ số truyền ratio = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87

Hộp giảm tốc cycloid 2 cấp: tỉ số truyền ratio = 121, 187, 289, 391, 473, 595, 731, 841, 1003

1) Hộp giảm tốc BWD2 chân đế motor 4kw 3.7kw 5HP

a) Hộp số BWD2 trục 45 mã động cơ 112

 • Đường kính trục: 45mm
 • Tỷ số truyền, ratio phù hợp: i = 11, 17, 23, 29, 35, 43
  • Gắn động cơ 1400 vòng (3.7kw 4kw) thì số vòng ra tương ứng= 127, 82, 60, 48, 40, 33  vòng/phút
  • Gắn động cơ 960 vòng (2.2kw) số vòng ra như sau= 87, 56, 41, 33, 27, 22 vòng/phút

Hộp số BWD2 trục 45 mã động cơ 112

b) Motor cyclo 3.7kw 4kw 5HP chân đế trục ra 45 

Hộp giảm tốc BWD2 gắn với động cơ 5HP 3.7kw 4kw được ưu chuộng nhất thông số như hình dưới đây:

Motor cyclo 3.7kw 4kw 5HP chân đế trục ra 45 

 • Motor cyclo 3.7kw 4kw BWD2, i= 11, lực momen= 260 N.m
 • Motor cyclo 3.7kw 4kw BWD2, i= 17, lực momen= 400 N.m
 • Động cơ cycloid 3.7kw 4kw BWD2, i= 23, lực momen ~400 N.m
 • Động cơ cycloid 3.7kw 4kw BWD2, i= 29, lực momen ~ 373 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BWD2, i= 35, lực momen ~ 307 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BWD2, i= 43, lực momen= 377 N.m

2) Hộp giảm tốc BWD3 motor 4kw 3.7kw 5HP

a)  Hộp số BWD3 chân đế trục 55 mã motor 112

 • Đường kính cốt ra hộp số: 55mm
 • Ratio hay dùng: i = 29, 35, 43, 59, 71
  • Lắp motor tốc độ 1400 vòng (3.7kw 4kw ) thì vòng ra tương ứng 48, 40, 33, 24, 20 vòng/phút
  • Lắp motor tốc độ 960 vòng (2.2kw) trục ra quay tương ứng = 33, 27, 22, 16, 13 vòng/phút

Hộp số BWD3 chân đế trục 55 mã motor 112

b) Motor giảm tốc cyclo 3.7kw 4kw 5HP chân đế trục 55 

Hộp số BWD3 phù hợp lắp với động cơ 3.7kw 4kw 5HP như hình sau đây:

Motor giảm tốc cyclo 3.7kw 4kw 5HP chân đế trục 55 

Khi hộp số cycloid BWD3 lắp với motor 3.7kw 4kw thì lực momen xoắn:

 • Động cơ cycloid 3.7kw 4kw BWD3 i=29, lực momen~1020 N.m
 • Động cơ cycloid 3.7kw 4kw BWD3 i= 59, lực momen~ 765 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BWD3 i= 35, lực momen=820 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BWD3 i= 43, lực momen= 1010 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BWD3 i= 71, lực momen~ 915 N.m

3) Hộp giảm tốc BWD4 motor 4kw 3.7kw 5HP

a)  Hộp số BWD4 chân đế trục 70 mã động cơ 112

 • Đường kính cốt ra 70mm
 • Tỷ số truyền hay dùng: i = 59, 71, 87
  • Gắn motor tốc độ 1400 vòng (3.7kw 4kw ) thì vòng ra tương ứng 24, 20, 16 vòng/phút
  • Gắn motor tốc độ 960 vòng (2.2kw) trục ra quay tương ứng = 16, 14, 11 vòng/phút

Hộp số BWD4 chân đế trục 70 mã động cơ 112

b) Motor giảm tốc cyclo 3.7kw 4kw 5HP chân đế trục 70

Hộp số BWD3 phù hợp lắp với động cơ 3.7kw 4kw 5HP như hình sau đây:

Motor giảm tốc cyclo 3.7kw 4kw 5HP chân đế trục 70

Khi lắp hộp giảm tốc cycloid BWD4 với motor 3.7kw 4kw thì lực momen xoắn:

 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BWD3 i= 59, lực momen= 1390N.m
 • Động cơ cycloid 3.7kw 4kw BWD3 i= 71, lực momen= 1670 N.m
 • Động cơ cycloid 3.7kw 4kw BWD3 i= 87, lực momen~ 1530 N.m

4) Hộp giảm tốc BLD2 mặt bích motor 5HP 4kw 3.7kw

Hộp số BLD2  trục 45 mã động cơ điện 112

 • Đường kính cốt ra 45mm
 • Đường kính mặt bích: 260mm
 • Mã hàng: BLD2
 • Tỷ số truyền phù hợp: i= 11, 17, 23, 29, 35, 43

Hộp giảm tốc BLD2 mặt bích motor 5HP 4kw 3.7kw

Khi hộp giảm tốc cycloid BLD2 lắp với motor 3.7kw 4kw lực momen như sau:

 • Hộp giảm tốc cyclo 3.7kw 4kw BLD2 tỷ số truyền 11, lực momen= 260 N.m
 • Hộp giảm tốc cyclo 3.7kw 4kw BLD2 tỷ số truyền 17, lực momen= 400 N.m
 • Hộp giảm tốc cyclo 3.7kw 4kw BLD2 tỷ số truyền 23, lực momen~ 400 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BLD2 tỷ số truyền 29, lực momen~ 373 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BLD2 tỷ số truyền 35, lực momen~ 307 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BLD2 tỷ số truyền 43, lực momen= 377 N.m

5) Hộp giảm tốc BLD3 mặt bích động cơ 5HP 4kw 3.7kw

Hộp số BLD3 trục 55 mã động cơ 112

 • Đường kính cốt ra 55mm
 • Đường kính mặt bích: 340mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i= 29, 35, 43, 59, 71, 87
 • Mã hàng BLD3

Hộp giảm tốc BLD3 mặt bích động cơ 5HP 4kw 3.7kw

Khi hộp số cyclo BLD3 lắp với motor 3.7kw 4kw lực momen xoắn như sau:

 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BLD3 ratio i=29, lực momen~1020 N.m
 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BLD3 ratio i= 59, lực momen~ 765 N.m
 • Hộp số cycloid 3.7kw 4kw BLD3 ratio i= 35, lực momen= 820 N.m
 • Hộp số cycloid 3.7kw 4kw BLD3 ratio i= 43, lực momen=1010 N.m
 • Hộp số cycloid 3.7kw 4kw BLD3 ratio i= 71, lực momen~ 915 N.m

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 4kw 3.7kw

Với motor 5HP 3.7kw 4kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 3.7kw 4kw 5HP BWED31 

 • Đường kính trục ra: 55mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: 121, 187

Lắp với motor 3.7kw 4kw 5HP có thông số như hình sau:

Motor Cyclo 3.7kw 4kw 5HP BWED31 

 • Motor cycloid 3.7kw 4kw BWED31 tỷ số truyền 121, 187 lực momen~ 1250 N.m

b) Motor Cyclo 3.7kw 4kw 5HP BWED63

 • Đường kính trục ra: 100mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: 473, 595, 731

Motor Cyclo 3.7kw 4kw 5HP BWED63

 • Hộp giảm tốc cyclo 3.7kw 4kw BWED41 tỷ số truyền 473, 595, 731 lực momen~ 8820 N.m

Lực momen xoắn được chế tạo dựa trên nguyên lý:

 • Lực tải tăng khi ratio tăng và tốc độ trục ra giảm đi
 • Lực tải nhỏ đi khi ratio nhỏ và tốc độ trục ra lớn

Motor 5HP 3.7kw 4kw 5 ngựa 4 pole có đường kính mặt bích = 250 mm. Đường kính trục motor = 28 mm = đường kính lỗ vào (trục âm) của hộp giảm tốc cycloid

Ứng dụng: Hộp giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw 4kw : máy khuấy, máy đúc bê tông, máy nhuộm vải vóc, máy khai thác dầu mỏ, máy ép ngũ cốc ra lương khô, máy giặt và vắt khô quần áo.