0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Cyclo 5Hp 3.7Kw

7.278 reviews

Hộp giảm tốc cyclo 5HP 3.7kw còn gọi là motor cyclo 5HP 3.7kw. Cấu tạo gồm động cơ 4 pole gắn hộp số XWD4, XWD5, XWD6, XWD7, BWD2, BWD3, BWD4 chân đế hoặc XLD3, XLD5, XLD6, XLD7, BLD2, BLD3, BLD4 mặt bích.

Ứng dụng: Hộp giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw: máy khuấy, máy đúc bê tông, máy nhuộm vải vóc, máy khai thác dầu mỏ, máy ép ngũ cốc ra lương khô, máy giặt và vắt khô quần áo.

Hộp giảm tốc cyclo 1 cấp: tỉ số truyền ratio = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87

Hộp giảm tốc cyclo 2 cấp: tỉ số truyền ratio = 121, 187, 289, 391, 473, 595, 731, 841, 1003

Lực momen xoắn được chế tạo dựa trên nguyên lý:

 • Lực tải tăng khi ratio tăng và tốc độ trục ra giảm đi
 • Lực tải nhỏ đi khi ratio nhỏ và tốc độ trục ra lớn

Motor 5HP 3.7kw 5 ngựa 4 pole có đường kính mặt bích = 250 mm. Đường kính trục motor = 28 mm = đường kính lỗ vào (trục âm) của hộp giảm tốc cycloid

1) Bản vẽ hộp giảm tốc cyclo 5HP 3.7kw ratio 11, X4, B2

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 11

Mã hộp số chân đế: XWD4    

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 74 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 275 mm

Mã hộp số chân đế: BWD2  

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 75 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 255 mm

Tốc độ trục ra khi lắp motor 4 pole = 1400/ 11 = 127.29 vòng. Lực momen xoắn = 27.03 Nm 

Khi lắp motor 6 pole = 960/ 11 = 87.29 vòng

Dưới đây là motor hộp giảm tốc mặt bích

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 11

Mã hộp số mặt bích XLD4, BLD2

 • Đường kính mặt bích hộp giảm tốc cycloid ratio 11, 3.7kw là = 260 mm
 • Đường kính cốt trục = 45 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 14 mm

2) Thông số hộp giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw tỉ số truyền 17, B2, X4

Thông số motor giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw tỉ số truyền 17

Mã hộp số chân đế: XWD4    

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 74 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 275 mm

Mã hộp số chân đế: BWD2  

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 75 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 255 mm

Tốc độ trục ra khi lắp motor 4 pole = 1400/ 17 = 82.37 vòng. Lực momen xoắn = 27.03 Nm 

Khi lắp motor 6 pole = 960/ 17 = 56.49 vòng

Dưới đây là motor hộp giảm tốc mặt bích

Thông số motor giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw tỉ số truyền 17

Mã hộp số mặt bích XLD4, BLD2

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 17, 3.7kw là = 260 mm
 • Đường kính cốt trục = 45 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 14 mm

3) Kích thước motor cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 23, X4, B2 và X5, B3

Kích thước motor hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 23

Mã hộp số chân đế: XWD4    

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 74 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 275 mm

Mã hộp số chân đế: BWD2  

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 75 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 255 mm

Tốc độ trục ra khi lắp motor 4 pole = 1400/ 23 = 60.88 vòng. Lực momen xoắn = 27.03 Nm 

Khi lắp motor 6 pole = 960/ 23 = 41.76 vòng

Kích thước motor hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 23

Mã hộp số chân đế: XWD5, BWD3        

 • Đường kính trục cốt = 55 mm, Chiều dài trục 91 mm
 • Rãnh cavet = 16 mm
 • Tổng chiều cao = 356 mm

Dưới đây là motor hộp giảm tốc mặt bích

Kích thước motor hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 23

Mã hộp số mặt bích XLD4, BLD2

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 23, 3.7kw là = 260 mm
 • Đường kính cốt trục = 45 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 14 mm

Kích thước motor hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 23

Mã hộp số mặt bích XLD5, BLD3

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 23, 3.7kw là = 340 mm
 • Đường kính cốt trục = 55 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 16 mm

4) Kích thước hộp số giảm tốc cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 29, X4, B2 và X5, B3

Kích thước motor hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 29

Mã hộp số chân đế: XWD4    

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 74 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 275 mm

Mã hộp số chân đế: BWD2  

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 75 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 255 mm

Tốc độ trục ra khi lắp motor 4 pole = 1400/ 29 = 48.29 vòng. Lực momen xoắn = 27.03 Nm 

Khi lắp motor 6 pole = 960/ 29 = 33.12 vòng

Kích thước motor hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 29

Mã hộp số chân đế: XWD5, BWD3        

 • Đường kính trục cốt = 55 mm, Chiều dài trục 91 mm
 • Rãnh cavet = 16 mm
 • Tổng chiều cao = 356 mm

Dưới đây là motor hộp giảm tốc mặt bích

Kích thước motor hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 29

Mã hộp số mặt bích XLD4, BLD2

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 29, 3.7kw là = 260 mm
 • Đường kính cốt trục = 45 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 14 mm

Kích thước motor hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 29

Mã hộp số mặt bích XLD5, BLD3

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 29, 3.7kw là = 340 mm
 • Đường kính cốt trục = 55 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 16 mm

5) Hộp giảm tốc cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 35, B2, X4 và B3, X5

Động cơ hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 35

Mã hộp số chân đế: XWD4    

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 74 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 275 mm

Mã hộp số chân đế: BWD2  

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 75 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 255 mm

Tốc độ trục ra khi lắp motor 4 pole = 1400/ 35 = 40.02 vòng. Lực momen xoắn = 27.03 Nm 

Khi lắp motor 6 pole = 960/ 35 = 27.45 vòng

Động cơ hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 35

Mã hộp số chân đế: XWD5, BWD3        

 • Đường kính trục cốt = 55 mm, Chiều dài trục 91 mm
 • Rãnh cavet = 16 mm
 • Tổng chiều cao = 356 mm

Dưới đây là motor hộp giảm tốc mặt bích

Động cơ hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 35

Mã hộp số mặt bích XLD4, BLD2

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 35, 3.7kw là = 260 mm
 • Đường kính cốt trục = 45 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 14 mm

Động cơ hộp số cyclo 5HP 3.7kw tỉ số truyền 35

Mã hộp số mặt bích XLD5, BLD3

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 35, 3.7kw là = 340 mm
 • Đường kính cốt trục = 55 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 16 mm

6) Bản vẽ hộp giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43, X4, B2, X5, B3, X6, B4 và X7, B4

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43

Mã hộp số chân đế: XWD4    

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 74 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 275 mm

Mã hộp số chân đế: BWD2  

 • Đường kính trục cốt = 45 mm, Chiều dài trục 75 mm
 • Rãnh cavet = 14 mm
 • Tổng chiều cao = 255 mm

Tốc độ trục ra khi lắp motor 4 pole = 1400/ 43 = 32.57 vòng. Lực momen xoắn = 27.03 Nm 

Khi lắp motor 6 pole = 960/ 43 = 22.34 vòng

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43

Mã hộp số chân đế: XWD5, BWD3        

 • Đường kính trục cốt = 55 mm, Chiều dài trục 91 mm
 • Rãnh cavet = 16 mm
 • Tổng chiều cao = 356 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43

Mã hộp số chân đế: XWD6  

 • Đường kính trục cốt = 65 mm, Chiều dài trục 89 mm
 • Rãnh cavet = 18 mm
 • Tổng chiều cao = 425 mm

Mã hộp số chân đế: BWD4        

 • Đường kính trục cốt = 65 mm, Chiều dài trục 89 mm
 • Rãnh cavet = 18 mm
 • Tổng chiều cao = 420 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43

Mã hộp số chân đế: XWD7

 • Đường kính trục cốt = 80 mm, Chiều dài trục 110 mm
 • Rãnh cavet = 22 mm
 • Tổng chiều cao = 460 mm

Mã hộp số chân đế: BWD4        

 • Đường kính trục cốt = 65 mm, Chiều dài trục 89 mm
 • Rãnh cavet = 18 mm
 • Tổng chiều cao = 420 mm

Dưới đây là motor hộp giảm tốc mặt bích

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43

Mã hộp số mặt bích XLD4, BLD2

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 43, 3.7kw là = 260 mm
 • Đường kính cốt trục = 45 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 14 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43

Mã hộp số mặt bích XLD5, BLD3

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 43, 3.7kw là = 340 mm
 • Đường kính cốt trục = 55 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 16 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43

Mã hộp số mặt bích XLD6

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 43, 3.7kw là = 400 mm
 • Đường kính cốt trục = 65 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 18 mm

Mã hộp số mặt bích BLD4

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 43, 3.7kw là = 400 mm
 • Đường kính cốt trục = 70 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 20 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 43

Mã hộp số mặt bích XLD7

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 43, 3.7kw là = 430 mm
 • Đường kính cốt trục = 80 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 22 mm

7) Thông số motor cyclo 5HP 3.7kw ratio 59, X5, B3, X6, B4 và X7, B4

Thông số motor giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 59

Mã hộp số chân đế: XWD5, BWD3        

 • Đường kính trục cốt = 55 mm, Chiều dài trục 91 mm
 • Rãnh cavet = 16 mm
 • Tổng chiều cao = 356 mm

Tốc độ trục ra khi lắp motor 4 pole = 1400/ 59 = 23.74 vòng. Lực momen xoắn = 27.03 Nm 

Khi lắp motor 6 pole = 960/ 59 = 16.31 vòng

Thông số motor giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 59

Mã hộp số chân đế: XWD6  

 • Đường kính trục cốt = 65 mm, Chiều dài trục 89 mm
 • Rãnh cavet = 18 mm
 • Tổng chiều cao = 425 mm

Mã hộp số chân đế: BWD4        

 • Đường kính trục cốt = 65 mm, Chiều dài trục 89 mm
 • Rãnh cavet = 18 mm
 • Tổng chiều cao = 420 mm

Thông số motor giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 59

Mã hộp số chân đế: XWD7

 • Đường kính trục cốt = 80 mm, Chiều dài trục 110 mm
 • Rãnh cavet = 22 mm
 • Tổng chiều cao = 460 mm

Mã hộp số chân đế: BWD4        

 • Đường kính trục cốt = 65 mm, Chiều dài trục 89 mm
 • Rãnh cavet = 18 mm
 • Tổng chiều cao = 420 mm

Dưới đây là motor hộp giảm tốc mặt bích

Thông số motor giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 59

Mã hộp số mặt bích XLD5, BLD3

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 59, 3.7kw là = 340 mm
 • Đường kính cốt trục = 55 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 16 mm

Thông số motor giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 59

Mã hộp số mặt bích XLD6

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 59, 3.7kw là = 400 mm
 • Đường kính cốt trục = 65 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 18 mm

Mã hộp số mặt bích BLD4

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 59, 3.7kw là = 400 mm
 • Đường kính cốt trục = 70 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 20 mm

Thông số motor giảm tốc cycloid 5HP 3.7kw ratio 59

Mã hộp số mặt bích XLD7

 • Đường kính mặt bích động cơ giảm tốc cycloid ratio 59, 3.7kw là = 430 mm
 • Đường kính cốt trục = 80 mm
 • Bản rộng rãnh cavet = 22 mm
/ /