0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Cyclo 10Hp 7.5Kw

4.540 reviews

Hộp giảm tốc Cyclo 10HP 7.5kw còn gọi là motor cyclo 10HP 7.5kw. Cấu tạo gồm động cơ 4 pole gắn hộp số XWD5, XWD6, XWD7, XWD8, BWD3, BWD4, BWD5 chân đế hoặc XLD5, XLD6, XLD7, XLD8, BLD3, BLD4, BLD5 mặt bích.

Hộp giảm tốc cyclo 1 cấp: tỉ số truyền ratio = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87

Hộp giảm tốc cyclo 2 cấp: tỉ số truyền ratio = 121, 187, 289, 391, 473, 595, 731, 841, 1003

1) Hộp giảm tốc BWD3 chân đế motor 7.5kw 10HP

a) Hộp số BWD3 mã động cơ 132 trục 55

 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: i = 11, 17, 23, 29
  • Lắp motor 1400 vòng (7.5kw, 5.5kw) thì số vòng ra tương ứng= 127, 82, 60, 48 vòng/phút
  • Lắp motor 960 vòng (3.7kw) số vòng ra như sau= 87, 56, 41, 33 vòng/phút

Hộp số BWD3 mã động cơ 132 trục 55

b) Motor cyclo 7.5kw 10HP chân đế trục ra 55

Hộp số BWD3 thường được lắp động cơ 10HP 7.5kw thông số như hình dưới đây:

Motor cyclo 7.5kw 10HP chân đế trục ra 55

 • Hộp số cycloid 7.5kw BWD3 tỷ số truyền= 11, lực momen= 480 N.m
 • Hộp số cycloid 7.5kw BWD3 tỷ số truyền= 17, lực momen= 450 N.m
 • Động cơ cycloid 7.5kw BWD3 tỷ số truyền= 23, lực momen~ 745 N.m
 • Động cơ cycloid 7.5kw BWD3 tỷ số truyền= 29, lực momen~ 935 N.m

2) Hộp giảm tốc BWD4 động cơ 7.5kw 10HP

a)  Hộp số BWD4 chân đế trục 70 mã motor 132

 • Đường kính trục: 70mm
 • Tỷ số truyền thông dụng: i = 29, 35, 43
  • Lắp motor tốc độ 1400 vòng (7.5kw, 5.5kw) thì vòng ra tương ứng 48, 40, 33 vòng/phút
  • Lắp motor tốc độ 960 vòng (3.7kw) trục ra quay tương ứng = 33, 27, 22 vòng/phút

Hộp số BWD4 chân đế trục 70 mã motor 132

b) Motor cyclo 7.5kw 10HP giảm tốc chân đế trục 55 

Hộp số BWD4 phù hợp lắp với motor 7.5kw 10HP như hình dưới đây:

Motor cyclo 7.5kw 10HP giảm tốc chân đế trục 55 

Khi hộp số cycloid BWD4 lắp với motor 7.5kw thì lực momen như sau:

 • Hộp giảm tốc cycloid 7.5kw BWD4 i=29, lực momen=1280 N.m
 • Motor cycloid 7.5kw BWD4 i= 35, lực momen= 1540 N.m
 • Motor cycloid 7.5kw BWD4 i= 43, lực momen~ 1390 N.m

3) Hộp giảm tốc BWD5 motor 7.5kw 10HP

a)  Hộp số giảm tốc cyclo BWD5 chân đế trục 90 mã motor 132

 • Đường kính cốt ra 90mm
 • Tỷ số truyền nên dùng dùng: i = 59, 71, 87
  • Lắp với motor tốc độ 1400 vòng (7.5kw) thì vòng ra tương ứng 24, 20, 16 vòng/phút
  • Gắn với tốc độ 960 vòng (3.7kw) trục ra quay tương ứng = 16, 14, 11 vòng/phút

Hộp số giảm tốc cyclo BWD5 chân đế trục 90 mã motor 132

b) Motor giảm tốc cyclo 7.5kw 10HP chân đế trục 70

Hộp số BWD5 hay lắp cùng với động cơ 7.5kw 10HP như hình sau đây:

Hộp số giảm tốc cyclo BWD5 chân đế trục 90 mã motor 132

Lực momen sau khi lắp hộp giảm tốc cycloid BWD5 với motor 7.5kw:

 • Motor cycloid 7.5kw BWD4 tỷ số truyền  i= 59, lực momen= 2591 N.m
 • Motor cycloid 7.5kw BWD4 tỷ số truyền i= 71, lực momen= 3119 N.m
 • Động cơ cycloid 7.5kw BWD4 tỷ số truyền i= 87, lực momen~ 2802 N.m

4) Hộp giảm tốc BLD3 mặt bích motor 10HP 7.5kw 

Hộp số BLD3 trục 45 mã motor điện 132

 • Đường kính cốt trục 55mm
 • Đường kính mặt bích: 340mm
 • Mã hàng: BLD3
 • Ratio phù hợp: i= 11, 17, 23, 29

Hộp giảm tốc BLD3 mặt bích motor 10HP 7.5kw

Khi hộp giảm tốc cycloid BLD3 lắp với motor 7.5kw lực momen như sau:

 • Motor cycloid 7.5kw BLD3 tỷ số truyền= 11, lực momen= 480 N.m
 • Motor cycloid 7.5kw BLD3 tỷ số truyền= 17, lực momen= 450 N.m
 • Động cơ cycloid 7.5kw BLD3 tỷ số truyền= 23, lực momen~ 745 N.m
 • Động cơ cycloid 7.5kw BLD3 tỷ số truyền= 29, lực momen~ 935 N.m

5) Hộp giảm tốc BLD4 mặt bích động cơ 10HP 7.5kw

Hộp giảm tốc cycloid BLD4 trục 70 mã động cơ 132

 • Đường kính cốt ra 70mm
 • Đường kính mặt bích: 400mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i=29, 35, 43
 • Mã hàng BLD4

Hộp giảm tốc BLD4 mặt bích động cơ 10HP 7.5kw

Khi hộp số BLD4 lắp với motor 7.5kw lực momen xoắn như sau:

 • Motor cycloid 7.5kw BLD4 ratio i=29, lực momen=1280 N.m
 • Hộp số cycloid 7.5kw BLD4 ratio i= 35, lực momen= 1450 N.m
 • Hộp số cycloid 7.5kw BLD4 ratio i= 43, lực momen~1390 N.m

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 7.5kw

Với motor 10HP 7.5kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen lớn nhất, ta có thể lắp hộp số tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 7.5kw 10HP BWED53

 • Đường kính cốt ra: 90mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: 121, 187,...

Lắp với motor 7.5kw 10HP có thông số như hình sau:

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 7.5kw

 • Motor cycloid 7.5kw BWED53 tỷ số truyền121 thì lực momen= 4911 N.m
 • Motor cycloid 7.5kw BWED53 tỷ số truyền 187 thì lực momen~ 5000 N.m

b) Motor Cyclo 7.5kw 10HP BWED74

 • Đường kính cốt trục ra: 110mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: 289, 319, 319

Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 7.5kw

 • Hộp giảm tốc cyclo 7.5kw BWED74 tỷ số 289, 391 truyền lực momen~ 12000N.m

Lực momen xoắn được chế tạo dựa trên nguyên lý:

 • Lực tải tăng khi ratio tăng và tốc độ trục ra giảm đi
 • Lực tải nhỏ đi khi ratio nhỏ và tốc độ trục ra lớn

Motor 10HP 7.5kw 10 ngựa 4 pole có đường kính mặt bích = 300 mm. Đường kính trục motor = 38 mm = đường kính lỗ vào (trục âm) của hộp giảm tốc cycloid

Ứng dụng: Hộp giảm tốc cycloid 10HP 7.5kw: motor khuấy, máy đúc bê tông, máy nhuộm vải vóc, máy khai thác dầu mỏ, máy uốn tre, gỗ, làm mỹ nghệ, máy vắt nước trái cây.