0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Cyclo 1Hp 0.75Kw

3.170 reviews

Hộp giảm tốc cyclo 1HP 0.75kw còn gọi là motor cyclo 1HP 0.75kw. Cấu tạo gồm động cơ 4 pole gắn hộp số giảm tốc.

Hộp giảm tốc Cyclo 1HP 0.75kw phổ biến với hộp số BW0, BWD0, BWY0, BW1, BWD1, BWY1, BW2, BWD2, BWY2 là loại giảm tốc chân đế và hộp số BL0, BLD0, BL1, BLD1 là giảm tốc mặt bích. Hộp giảm tốc Cyclo 2 cấp 1HP 0.75kw BWE20, BWED20, BWEY20, BWE31, BWED31, BWEY31 loại chân đế và BLE20, BLED20, BLEY20, BLE31, BLED31, BLEY31 là loại mặt bích.

Hộp giảm tốc cyclo 1 cấp: tỉ số truyền ratio = 7, 11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 71, 87

Động cơ giảm tốc cycloid 2 cấp: tỉ số truyền ratio = 121, 187, 289, 391, 473, 595, 731, 841, 1003

1) Hộp giảm tốc BWD0, BWY0 chân đế motor 0.75kw 1HP

a) Hộp giảm tốc cycloid BWD0 trục 30 mã motor 80

 • Đường kính trục ra: 30 mm
 • Tỷ số truyền phù hợp: i = 11, 17, 23 (có sẵn)
  • Gắn động cơ 1400 vòng (0.75kw, 0.55kw) thì tốc độ ra = 131, 82, 60, 48, 40 vòng/phút
  • Gắn động cơ 960 vòng (0.37kw) tốc độ ra = 87, 56, 41, 33, 27 vòng/phút

b) Motor cyclo 0.75kw 1HP chân đế trục ra 35

Hộp số BWD0, BWY0 gắn với động cơ 1HP 0.75kw được sử dụng nhiều nhất kích thước như sau:

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc BWY0 cyclo motor 0.75kw 1HP

 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BWD0 i= 17, lực momen= 74 N.m, tốc độ trục ra 82 RPM
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWD0 i= 23, lực momen= 101 N.m, tốc độ trục ra 61 RPM
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWD0 i= 29, lực momen~ 93 N.m, tốc độ trục ra 48 RPM
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWD0 i= 35, lực momen~ 112 N.m, tốc độ trục ra 40 RPM
 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BWD0 i= 7, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 200 RPM
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWY0 i= 11, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 127 RPM
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWY0 i= 43, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 33 RPM
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWY0 i= 59, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 24 RPM
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWY0 i= 87, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 16 RPM

2) Hộp giảm tốc BWD1, BWY1 động cơ 0.75kw 1HP

a)  Hộp số BWD1 chân đế trục 35 mã motor 80

 • Đường kính cốt ra: 35mm
 • Tỷ số truyền thông dụng: i = 35, 43, 59
  • Lắp motor tốc độ 1400 vòng (0.75kw) thì tốc độ vòng ra tương ứng 40, 33, 24 vòng/phút
  • Lắp motor tốc độ 960 vòng (0.37kw) trục ra quay tương ứng 27, 22, 16 vòng/phút

b) Motor cyclo 0.75kw 1HP giảm tốc chân đế trục 45

Hộp số BWD1, BWY1 phù hợp lắp với motor 0.75kw 1HP thông số như sau:

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc BWY1 cyclo motor 0.75kw 1HP

 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw BWD1 i=35, lực momen~ 230 N.m, tốc độ trục ra 40 vòng/ phút
 • Motor cycloid 0.75kw BWD1 i= 43, lực momen= 190 N.m, tốc độ trục ra 33 vòng/ phút
 • Motor cycloid 0.75kw BWD1 i= 59, lực momen~ 191 N.m, tốc độ trục ra 24 vòng/ phút
 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BWD1 i= 17, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 82 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWD1 i= 23, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 61 vòng/ phút
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWY1 i= 29, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 48 vòng/ phút
 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BWY1 i= 7, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 200 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BWY1 i= 11, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 127 vòng/ phút
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BWY1 i= 87, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 16 vòng/ phút

3) Hộp giảm tốc BWD2, BWY2 motor 0.75kw 1HP

a)  Hộp số giảm tốc cyclo BWD2 chân đế trục 45 mã động cơ 80

 • Đường kính cốt trục 45 mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: i =71, 87
  • Gắn motor tốc độ 1400 vòng (0.75kw) thì vòng ra tương ứng 20, 16 vòng/phút
  • Gắn motor tốc độ 960 vòng (0.37kw) trục ra quay tương ứng 14, 11 vòng/phút

b) Motor giảm tốc cyclo 0.75kw 1HP chân đế trục 55

Hộp số BWD2, BWY2 hay lắp cùng với motor 4 pole 0.75kw 1HP như hình sau đây:

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc BWY2 cyclo motor 1HP 0.75kw

 • Motor cycloid 0.75kw BWD2 tỷ số truyền  i= 71, lực momen= 315 N.m, tốc độ trục ra 20 round per minute
 • Motor cycloid 0.75kw BWD2 tỷ số truyền  i= 87, lực momen= 380 N.m, tốc độ trục ra 16 round per minute
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw BWD2 i=35, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 40 round per minute
 • Motor cycloid 0.75kw BWD2 i= 43, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 33 round per minute
 • Motor cycloid 0.75kw BWD2 i= 59, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 24 round per minute
 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BWY2 i= 17, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 82 round per minute
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWY2 i= 23, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 61 round per minute
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BWY2 i= 29, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 48 round per minute
 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BWY2 i= 7, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 200 round per minute
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BWY2 i= 11, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 127 round per minute

4) Hộp giảm tốc BLD0, BLY0 mặt bích motor 1HP 0.75kw 

Hộp số BLD0 trục 30 mã motor điện 80

 • Đường kính mặt bích: 190mm
 • Đường kính cốt ra: 30mm
 • Mã hàng: BLD0
 • Ratio phù hợp: i=17, 23, 29, 35

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc BLY0 cyclo motor 1HP 0.75kw

 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BLD0 i= 17, lực momen= 74 N.m, tốc độ trục ra 82 round per minute
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BLD0 i= 23, lực momen= 101 N.m, tốc độ trục ra 61 round per minute
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BLD0 i= 29, lực momen~ 93 N.m, tốc độ trục ra 48 round per minute
 • Động cơ cycloid 0.75kw 1HP BLD0 i= 35, lực momen~ 112 N.m, tốc độ trục ra 40 round per minute
 • Motor cycloid 0.75kw BLD0 tỷ số truyền  i= 71, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 20 round per minute
 • Motor cycloid 0.75kw BLY0 tỷ số truyền  i= 87, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 16 round per minute
 • Motor cycloid 0.75kw BLY0 i= 43, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 33 round per minute
 • Motor cycloid 0.75kw BLY0 i= 59, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 24 round per minute
 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BLY0 i= 7, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 200 round per minute
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BLY0 i= 11, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 127 round per minute

5) Hộp giảm tốc BLD1, BLY1 mặt bích động cơ 1HP 0.75kw

Hộp số cycloid BLD1 trục 35 mã động cơ 80

 • Đường kính cốt ra 35mm
 • Đường kính mặt bích: 230mm
 • Tỷ số truyền thường dùng: i=35, 43, 59
 • Mã hàng: BLD1

Thông số trên cũng tương ứng với hộp giảm tốc BLY1 cyclo motor 1HP 0.75kw

 • Động cơ cycloid 0.75kw BLD1 i=59, lực momen~191 N.m, tốc độ trục ra 24 RPM
 • Motor cycloid 0.75kw BLD1 i= 35, lực momen~ 230 N.m, tốc độ trục ra 40 RPM
 • Motor cycloid 0.75kw BLD1 i= 43, lực momen=190 N.m, tốc độ trục ra 33 RPM
 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BLD1 i= 17, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 82 RPM
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BLD1 i= 23, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 61 RPM
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BLY1 i= 29, lực momen~ N.m, tốc độ trục ra 48 RPM
 • Motor cycloid 0.75kw BLY1 tỷ số truyền i= 71, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 20 RPM
 • Motor cycloid 0.75kw BLY1 tỷ số truyền i= 87, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 16 RPM
 • Hộp số cycloid 0.75kw 1HP BLY1 i= 7, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 200 RPM
 • Hộp giảm tốc cycloid 0.75kw 1HP BLY1 i= 11, lực momen= N.m, tốc độ trục ra 127 RPM

6) Motor Cyclo giảm tốc 2 cấp chân đế 0.75kw

Với motor 1HP 0.75kw cyclo khi cần ra tốc độ siêu chậm để lực momen xoắn lớn nhất, ta có thể lắp hộp số 2 cấp có tỉ số truyền lớn như sau: 

a) Motor Cyclo 0.75kw 1HP BWED20, BWEY20

 • Đường kính trục ra: 45mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: 121, 187

Lắp với motor 0.75kw 1HP có thông số như hình sau:

 • Motor cycloid 0.75kw BWED20 số lần giảm tốc 121, 187 thì lực momen~540 N.m
 • Motor cycloid 0.75kw BWEY20 số lần giảm tốc 121, 187 thì lực momen~ N.m

b) Motor Cyclo 0.75kw 1HP BWED31, BWEY31

 • Đường kính cốt trục ra: 70mm
 • Tỷ số truyền nên dùng: 187, 287, 319, 319, 473

 • Hộp giảm tốc cyclo 0.75kw BWED31 các tỷ số 187, 287, 319, 319, 473 truyền lực momen khoảng 1250 N.m
 • Hộp giảm tốc cyclo 0.75kw BWEY31 các tỷ số 187, 287, 319, 319, 473 truyền lực momen khoảng N.m

Lực momen xoắn được chế tạo dựa trên nguyên lý:

 • Lực tải tăng khi ratio tăng và tốc độ trục ra giảm đi
 • Lực tải nhỏ đi khi ratio nhỏ và tốc độ trục ra lớn

Motor 1HP 0.75kw 1 ngựa 4 pole có đường kính mặt bích = 200 mm. Đường kính trục motor = 19 mm = đường kính lỗ vào (trục âm) của hộp giảm tốc cycloid

Ứng dụng: Động cơ giảm tốc cycloid 1HP 0.75kw: động cơ khuấy, máy khuấy, motor khuấy, máy đúc bê tông, máy nhuộm vải vóc, máy khai thác dầu mỏ, máy uốn tre, gỗ, làm mỹ nghệ, máy vắt nước trái cây.