0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc 2 Đầu Ra

8.758 reviews

Hộp giảm tốc 2 đầu ra còn gọi là hộp giảm tốc 2 trục ra và hộp số 2 cốt ra. 2 trục ra 2 phía đối xứng nhau, để tải cho hệ thống 2 băng tải, 2 máy kéo, 2 bồn trộn dung dịch cần tốc độ giống y như nhau. Ưu điểm là tạo ra tốc độ đồng nhất và giảm chi phí chế tạo lắp đặt.

Gồm các loại hộp số như WP trục vít, K KA bánh răng côn, NMRV vỏ nhôm, sau đây là chi tiết từng loại

 

* Video Hộp giảm tốc 2 đầu ra, WPDS, tỉ số truyền 10, 20, 30, 40, 50, 60:

 

1) Hộp giảm tốc 2 đầu ra gắn motor 0.37kw

a) Hộp số 2 đầu ra WP size 50

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWA size 60 lắp với motor 0,37kw 

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.37kw WPWA 60

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWS size 60 lắp với motor 0,37kw 

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.37kw WPWS 60

b) Hộp số 2 đầu ra RV size 50

Hộp giảm tốc 2 đầu ra NMRV size 50 lắp với motor 0,37kw 

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.37kw NMRV 50

2) Hộp giảm tốc 2 đầu ra gắn motor 0.75kw

a) Hộp số 2 cốt ra WP size 70

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWA size 70 gắn motor 0.75kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.75kw WPWA 70

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWS size 70 gắn motor 0.75kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.75kw WPWS 70

b) Hộp số 2 cốt ra RV size 63

Hộp giảm tốc 2 đầu ra NMRV size 63 gắn motor 0.75kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 0.75kw NMRV 63

3) Hộp giảm tốc 2 đầu ra lắp motor 1.1kw 

a) Hộp số 2 cốt ra WP size 80

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWA size 80 lắp motor 1.1kw 

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.1kw WPWA 80

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWS size 80 lắp motor 1.1kw 

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.1kw WPWS 80

Ngoài ra motor 1.1kw còn lắp được với hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWA, WPWS size 100. 

b) Hộp số 2 cốt ra RV size 75

Hộp giảm tốc 2 đầu ra NMRV size 75 lắp motor 1.1kw 

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.1kw NMRV 75

4) Hộp giảm tốc 2 đầu ra lắp với động cơ 1.5kw 

a) Hộp số 2 cốt ra WP size 100

Động cơ điện 1.5kw còn lắp được với hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWA, WPWS size 80, size 100.

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWA size 100 lắp với động cơ 1.5kw  

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.5kw WPWA 100

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWS size 100 lắp với động cơ 1.5kw 

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 1.5kw WPWS 100

b) Hộp số 2 cốt ra RV size 75

Hộp giảm tốc 2 đầu ra NMRV size 75 lắp với động cơ 1.5kw 

Hộp giảm tốc 2 đầu ra động cơ 1.5kw NMRV 75

5) Hộp giảm tốc 2 đầu ra lắp motor 2.2kw

a) Hộp số 2 đầu ra WP size 120

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWA size 120 lắp motor 2.2kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 2.2kw WPWA 120

Hộp giảm tốc 2 đầu ra WPWS size 120 lắp motor 2.2kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 2.2kw WPWS 120

b) Hộp số 2 đầu ra RV size 90

Hộp giảm tốc 2 đầu ra NMRV size 90 lắp motor 2.2kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 2.2kw NMRV 90

6) Hộp giảm tốc 2 trục ra size 90, 120 lắp motor 3kw

a) Hộp số 2 đầu ra WP size 120

Hộp giảm tốc 2 trục ra WPWA size 120 lắp motor 3kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 3kw WPWA 120

Hộp giảm tốc 2 trục ra WPWS size 120 lắp motor 3kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 3kw WPWS 120

b) Hộp số 2 đầu ra RV size 90

Hộp giảm tốc 2 trục ra NMRV size 90 lắp motor 3kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 3kw NMRV 90

7) Motor giảm tốc 2 đầu ra lắp motor 4kw (3.7kw)

a) Hộp giảm tốc 2 đầu ra WP size 135

Hộp giảm tốc 2 cốt ra WPWA size 135 lắp motor 4kw (3.7kw)

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 4kw 3.7kw WPWA 135

Hộp giảm tốc 2 cốt ra WPWS size 135 lắp motor 4kw (3.7kw)

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 4kw 3.7kw WPWS 135

b) Hộp giảm tốc 2 đầu ra RV size 110

Hộp giảm tốc 2 cốt ra NMRV size 110 lắp motor 4kw (3.7kw)

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 4kw 3.7kw NMRV 110

8) Động cơ giảm tốc 2 trục ra lắp motor 5.5kw

a) Hộp giảm tốc 2 đầu ra WP size 155

Hộp giảm tốc 2 trục ra WPWA size 155 lắp motor 5.5kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 5.5kw WPWA 155

Hộp giảm tốc 2 trục ra WPWS size 130, 155 lắp motor 5.5kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 5.5kw WPWS 155

b) Hộp giảm tốc 2 đầu ra RV size 130

Hộp giảm tốc 2 trục NMRV ra size 130 lắp motor 5.5kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 5.5kw NMRV 130

9) Mô tơ giảm tốc 2 cốt ra gắn motor 7.5kw

a) Hộp giảm tốc 2 đầu ra WP size 175

Hộp giảm tốc 2 cốt ra WPWA size 175 motor 7.5kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 7.5kw WPWA 175

Hộp giảm tốc 2 cốt ra WPWS size 175 motor 7.5kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 7.5kw WPWS 175

b) Hộp giảm tốc 2 đầu ra RV size 130

Hộp giảm tốc 2 cốt ra NMRV size 130 motor 7.5kw

Hộp giảm tốc 2 đầu ra motor 7.5kw NMRV 130

Hộp giảm tốc 2 đầu ra trục ra tải nặng:

/ /