0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc Trục Vít WPX WPO Trục Vuông Góc Size 120

7.960 reviews

Hộp giảm tốc trục vít WPO size 120 trục ngửa lên và hộp giảm tốc trục vít WPX size 120 trục úp là đầu giảm tốc ứng dụng cho máy dây chuyền nước giải khát, tải than, đất đá, chế biến nông sản.

Tỉ số truyền Ratio của hộp giảm tốc trục vít WPO WPX size 120 = 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60. Tốc độ trục ra khoảng 150 vòng - 23 vòng/1 phút.

Trong môi trường cần thay đổi tốc độ, hộp giảm tốc úp ngửa có thể kết hợp với điều tốc cơ, tốc độ trục ra giảm thêm tới 3 lần, ratio = 30 tới 180

Tốc độ trục ra là 46.7 tới 7.7 vòng/1 phút.

1) Thông số hộp giảm tốc trục vít wpo size 120

thông số hộp giảm tốc trục vít wpo size 120

 • N = Tổng chiều ngang = 450 mm
 • M= Tổng chiều dọc = 266 mm
 • U = Đường kính trục vào = 30 mm, S = Đường kính trục ra = 45 mm
 • LC = Đường kính ngoài mặt bích = 250 mm, LS = Độ dài trục ra = 85 mm
 • E = Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục = 220 mm

2) Bản vẽ hộp giảm tốc trục vít wpx size 120

bản vẽ hộp giảm tốc trục vít wpx size 120

 • N = Tổng dài = 450 mm, M= Tổng ngang = 266 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm = 28 mm
 • U = Đường kính trục vào = 30 mm, S = Đường kính trục ra = 45 mm
 • LC = Đường kính ngoài mặt bích = 250 mm
 • E = Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc trục = 220 mm

3) Hộp giảm tốc tỉ số truyền cao, ngửa, úp size 120

Hộp điều tốc cơ UDL là ratio 1.17 tới 7 x ratio hộp số trục vít WPDO hoặc WPDX size 120

Khi đó ratio sẽ là 1.17 x 60 tới 7 x 60, ratio đạt 70 tới 420. Tốc độ trục ra bằng 20 tới 3.3 vòng/1 phút 

hộp giảm tốc wpwdko trục úp, ngửa size 120

Tỷ số truyền càng nhỏ thì tốc độ vòng quay càng lớn, mời quý vị tham khảo thêm tốc độ vòng quay của trục ra ứng với từng tỉ số truyền ratio:

 • Tốc độ trục ra 280 - 300 vòng/1 phút khi Ratio = 5, thị trường miền Nam gọi là 1/5
 • Tốc độ trục ra 140 - 150 vòng/1 phút khi Ratio = 10
 • Tốc độ trục ra 93 - 100 vòng/1 phút khi Ratio = 15
 • Tốc độ trục ra 70 - 75 vòng/1 phút khi Ratio = 20
 • Tốc độ trục ra 56 - 60 vòng/1 phút khi Ratio = 25
 • Tốc độ trục ra 46.7 - 50 vòng/1 phút khi Ratio = 30
 • Tốc độ trục ra 35 - 37.5 vòng/1 phút khi Ratio = 40
 • Tốc độ trục ra 28 - 30 vòng/1 phút khi Ratio = 50
 • Tốc độ trục ra 23.3 - 25 vòng/1 phút khi Ratio = 60

4) Kích thước hộp giảm tốc trục vít wpdo trục úp, wpdx trục ngửa size 120

Quý vị nhìn vào mục 3 sẽ thấy hộp giảm tốc WPWDKO phía trênKhi cần úp như wpdx size 120 hoặc cần ngửa như wpdo size 120, người dùng chỉ cần tháo chân đế, quay 180 độ sẽ ra được kiểu lắp đặt mong muốn.

 • N = Tổng dọc đế = 494 mm, M = Tổng ngang đế = 264 mm
 • A= Tổng chiều ngang = 333 mm
 • LC = Đường kính bích = 250 mm, U = Đường kính trục vào = 28 mm, S = Đường kính trục ra = 45 mm
 • Trọng lượng = 59 kg
/ /