0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc NMRV 2 Cấp

2.705 reviews

Hộp giảm tốc NMRV 2 cấp còn gọi là Hộp số NMRV PC 2 cấp, trong đó PC là 1 loại giảm tốc có tỉ số truyền là 2.4 tới 2.7 lần . Hộp số PC giúp giảm tốc NMRV giảm tốc độ chậm thêm từ 120 tới 270 lần. Mời  quý vị xem các thông tin hữu ích dưới đây:

1) Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc NMRV 2 cấp

Dưới đây là thông số kỹ thuật hộp giảm tốc NMRV PC 2 cấp:

 • Mã hàng hộp giảm tốc NMRV: NMRV63, NMRV75, NMRV90
 • B14: mặt bích nhỏ gọn
 • PC: giảm tốc có tỉ số từ 2.4 tới 2.7 lần

2) Ứng dụng hộp giảm tốc NMRV 2 cấp

Hộp số NMRV PC 2 cấp có ứng dụng như:

 • Máy thu hoạch thóc lúa, máy chế biến hạt điều
 • Sản xuất thủy tinh, đồ gỗ
 • Băng tải, máy rang cà phê, băng chuyền

3) Phân loại hộp giảm tốc NMRV 2 cấp

a) Hộp số NMRV PC 2 cấp motor 0.25kw 0.34HP cốt âm

 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  202.5mm
 • Đường kính bích: 200mm
 • Đường kính trục âm: 25mm
 • Tổng chiều dài: 439mm

Hộp số NMRV PC 2 cấp motor 0.25kw 0.34HP cốt âm

b) Hộp số NMRV 2 cấp động cơ 0.34HP 0.25kw trục dương PC

 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  202.5mm
 • Tổng dài hộp số: 167mm
 • Chiều dài trục: 50mm
 • Đường kính trục dương: 25mm
 • Tổng chiều dài: 439mm

Hộp số NMRV 2 cấp động cơ 0.34HP 0.25kw trục dương PC

c) Hộp số NMRV PC 2 cấp motor 0.37kw 0.5HP cốt âm

 • Đường kính trục âm: 25mm
 • Tổng chiều dài: 439mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  202.5mm
 • Đường kính bích: 200mm

Hộp số NMRV PC 2 cấp motor 0.37kw 0.5HP cốt âm

Video sản phẩm thực tế hộp số NMRV PC 2 cấp

d) Hộp số NMRV 2 cấp động cơ 0.5HP 0.37kw trục dương PC

 • Đường kính trục dương: 25mm
 • Tổng chiều dài: 439mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  202.5mm
 • Tổng dài hộp số: 167mm
 • Chiều dài trục: 50mm

Hộp số NMRV PC 2 cấp nữa ngựa trục dương

Video sản phẩm thực tế hộp số NMRV PC 2 cấp

e) Hộp số NMRV PC 2 cấp motor 0.75kw 1Hp cốt âm

Loại 1: Hộp số NMRV75 PC 80  2 cấp cốt âm ra 28mm motor 0.75kw 1Hp 

 • Đường kính trục âm: 28mm
 • Tổng chiều dài: 523.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  241mm
 • Đường kính bích: 200mm

Hộp số NMRV75 PC 80  2 cấp cốt âm ra 28mm motor 0.75kw 1Hp 

Video sản phẩm thực tế Hộp số NMRV75 PC 80  2 cấp

Loại 2: Hộp số NMRV75 mã 100 PC 80  2 cấp cốt âm ra 28mm motor 0.75kw 1Hp 

 • Đường kính trục âm: 28mm
 • Tổng chiều dài: 523.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  241mm
 • Tổng dài hộp số: 198.5mm

Hộp số NMRV75 mã 100 PC 80  2 cấp cốt âm ra 28mm motor 0.75kw 1Hp 

Loại 3: Hộp số NMRV90 PC 80  2 cấp cốt âm ra 35mm motor 0.75kw 1Hp 

 • Đường kính trục âm: 35mm
 • Tổng chiều dài: 557.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  273mm
 • Tổng dài hộp số: 232.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 13mm

Hộp số NMRV90 PC 80  2 cấp cốt âm ra 35mm motor 0.75kw 1Hp 

f) Hộp số NMRV 2 cấp động cơ 1HP 0.75kw trục dương PC

Loại 1: Hộp số NMRV75 PC 80 2 cấp trục dương ra 28mm motor 0.75kw 1Hp

 • Đường kính trục dương: 28mm
 • Tổng chiều dài: 523.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  241mm
 • Tổng dài hộp số: 198.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 11mm
 • Chiều dài trục: 60mm

Hộp số NMRV75 PC 80 2 cấp trục dương ra 28mm motor 0.75kw 1Hp

Loại 2: Hộp số NMRV75 PC 80 2 cấp mã 100 trục dương ra 28mm motor 0.75kw 1Hp 

 • Đường kính trục dương: 28mm
 • Tổng chiều dài: 523.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp mã 100:  241mm
 • Tổng dài hộp số: 198.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 11mm
 • Chiều dài trục: 60mm

Hộp số NMRV75 PC 80 2 cấp mã 100 trục dương ra 28mm motor 0.75kw 1Hp 

Loại 3: Hộp số NMRV90 PC 80 2 cấp trục dương 35mm motor 0.75kw (0.8kw) 1Hp

 • Đường kính trục dương: 35mm
 • Tổng chiều dài: 557.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp: 273mm
 • Tổng dài hộp số: 232.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 13mm
 • Chiều dài trục: 80mm

Hộp số NMRV90 PC 80 2 cấp trục dương 35mm motor 0.75kw (0.8kw) 1Hp

g) Hộp số NMRV PC 2 cấp motor 1.5kw 2Hp cốt âm

Loại 1: Hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp trục âm ra 28mm motor 1.5kw 2Hp

 • Đường kính trục âm: 28mm
 • Tổng chiều dài: 652.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp:  241mm
 • Tổng dài hộp số: 198.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 11mm

Hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp trục âm ra 28mm motor 1.5kw 2Hp

Video sản phẩm thực tế hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp motor 1.5kw 2hp

Loại 2: Hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp mã 100 trục âm ra 28mm motor 1.5kw 2Hp

 • Đường kính trục âm: 28mm
 • Tổng chiều dài: 652.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp mã 100:  241mm
 • Tổng dài hộp số: 198.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 11mm

Hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp mã 100 trục âm ra 28mm motor 1.5kw 2Hp

Loại 3: Hộp số NMRV90 PC 90 2 cấp trục âm ra 35mm motor 1.5kw 2Hp

 • Đường kính trục âm: 35mm
 • Tổng chiều dài: 652.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp: 273mm
 • Tổng dài hộp số: 232.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 13mm

Hộp số NMRV90 PC 90 2 cấp trục âm ra 35mm motor 1.5kw 2Hp

h) Hộp số NMRV 2 cấp động cơ 2HP 1.5kw trục dương PC

Loại 1: Hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp trục dương ra 28mm motor 1.5kw 2Hp

 • Đường kính trục dương: 28mm
 • Tổng chiều dài: 652.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp: 241mm
 • Tổng dài hộp số: 198.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 11mm

Hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp trục dương ra 28mm motor 1.5kw 2Hp

Loại 2: Hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp mã 100 trục dương ra 28mm motor 1.5kw 2Hp

 • Đường kính trục dương: 28mm
 • Tổng chiều dài: 652.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp: 241mm
 • Tổng dài hộp số: 198.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 11mm
 • Chiều dài trục: 60mm

Hộp số NMRV75 PC 90 2 cấp mã 100 trục dương ra 28mm motor 1.5kw 2Hp

Loại 3: Hộp số NMRV90 PC 90 2 cấp trục dương ra 35mm motor 1.5kw 2Hp

 • Đường kính trục dương: 35mm
 • Tổng chiều dài: 652.5mm
 • Tổng cao hộp số NMRV PC 2 cấp: 273mm
 • Tổng dài hộp số: 198.5mm
 • Đường kính lỗ bích: 11mm
 • Chiều dài trục: 60mm

Hộp số NMRV90 PC 90 2 cấp trục dương ra 35mm motor 1.5kw 2Hp

4) Bảng giá hộp giảm tốc NMRV PC 2 cấp

 • Giá hộp số NMRV PC 2 cấp motor 0.37kw 0.5HP: 1.800.000đ - 2.750.000đ
 • Giá hộp số NMRV PC 2 cấp motor 0.75kw 1HP: 2.000.000đ - 2.950.000đ
 • Giá hộp số NMRV PC 2 cấp motor 0.75kw 1HP: 2.500.000đ - 3.150.000đ

 Giá trên là giá trung bình toàn quốc Việt Nam, mời gọi chúng tôi để được cập nhật giá chính thức hôm nay: 0968140191