0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Giá Motor Điện 1 Pha Đài Loan

26 thg 11 2020 15:57

Giá động cơ điện 1 pha Đài Loan

động cơ teco 1 pha 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

động cơ teco 1 pha 1 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

động cơ teco 1 pha 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

động cơ teco 1 pha 2 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

động cơ teco 1 pha 3 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND

động cơ 1 pha teco 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

động cơ 1 pha teco 1 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

động cơ 1 pha teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

động cơ 1 pha teco 2 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

động cơ 1 pha teco 3 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND 

động cơ điện 1 pha teco 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

động cơ điện 1 pha teco 1 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

động cơ điện 1 pha teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

động cơ điện 1 pha teco 2 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

động cơ điện 1 pha teco 3 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND

động cơ điện teco 1 pha 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

động cơ điện teco 1 pha 1 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

động cơ điện teco 1 pha 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

động cơ điện teco 1 pha 2 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

động cơ điện teco 1 pha 3 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND

motor điện teco 1 pha 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

motor điện teco 1 pha 1 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

motor điện teco 1 pha 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

motor điện teco 1 pha 2 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

motor điện teco 1 pha 3 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND

motor điện 1 pha teco 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

motor điện 1 pha teco 01 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

motor điện 1 pha teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

motor điện 1 pha teco 02 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

motor điện 1 pha teco 03 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND

mô tơ điện 1 pha teco 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

mô tơ điện 1 pha teco 1 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

mô tơ điện 1 pha teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

mô tơ điện 1 pha teco 2 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

mô tơ điện 1 pha teco 3 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND

mô tơ 1 pha teco 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

mô tơ 1 pha teco 1 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

mô tơ 1 pha teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

mô tơ 1 pha teco 2 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

mô tơ 1 pha teco 3 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND

mô tơ teco 1 pha 0,5 HP, 1/2 mã lực, 0,37 kilowat,4 poles, giá 2380000 VND

mô tơ teco 1 pha 1 HP, 1 mã lực, 0,75kilowat,4 poles, giá 3110000 VND

mô tơ teco 1 pha 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1kilowat,4p, giá 4170000 VND

mô tơ teco 1 pha 2 HP, 2 mã lực, 1,5kilowat,4 poles, giá 4640000 VND

mô tơ teco 1 pha 3 HP, 3 mã lực, 2,2kilowat,4 poles, giá 6380000 VND

3.890 reviews

Tin tức liên quan

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BƠM CHÂN KHÔNG
Máy bơm nước lưu lượng
Motor điện 3 pha tần số 60 HZ
Giá motor điện teco 3 pha
Giá motor điện 3 pha cả nước
/ /