0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Bộ Điều Tốc Motor 4Kw 3.7Kw

9.550 reviews

Motor điều tốc 4Kw 3.7Kw là thiết bị gồm bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw nối với động cơ điện để biến đổi vận tốc trục ra.

Các phương pháp điều khiển tốc độ motor:

 • Điều tốc cơ chỉnh tay, kết hợp biến tần
 • Hộp giảm tốc 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp, càng nhiều cấp tốc độ càng chậm
 • Dùng hộp điều chỉnh tốc độ gắn motor mini

Phổ biến nhất là bộ điều tốc motor 220v và motor điều chỉnh tốc độ 380v 3 pha

1) Ứng dụng bộ điều tốc motor 4kw 5hp

Bộ điều chỉnh tốc độ motor giúp người tiêu dùng chọn tốc độ phù hợp với cường độ làm việc của mình, ví dụ như ứng dụng:

 • Thang máy di chuyển nhanh chậm tùy ý
 • Máy trộn thức ăn gia súc và hóa chất
 • Máy khuấy siro, đường, dung dịch làm kẹo, phở, bánh, hủ tiếu

2) Bộ điều tốc motor 3 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp trục thẳng

a) Bộ điều tốc 3.7kw 5HP trục thẳng trục 40

Loại chân đế:

Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 300 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor điều tốc 3 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp trục thẳng

Loại mặt bích:

Kích thước mặt bích GVM: 300x275.4mm

Mã hàng: Motor mã 112 + Điều tốc cơ MB 40 UDL + Hộp số GVM40

b) Bộ điều tốc 4kw 3.7kw 5HP trục thẳng trục 50

Kiểu chân đế:

 • Có đường kính trục là: 50 mm
 • Mã hàng bộ điều chỉnh tốc độ:
  • Động cơ mã 100
  • Hộp điều tốc MB 40 UDL (hình 2)
  • Hộp số GHM50 (hình 4)

Kiểu mặt bích:

Thông số mặt bích hộp giảm tốc GVM: 319x361mm

Mã hàng: Motor mã 100 + hộp điều tốc MB 40 UDL + Hộp số GVM50

2) Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp cốt trục ngang

a) Bộ điều tốc motor 4kw 3.7kw 5hp hộp số vuông góc trục âm

Loại 1: Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp gắn hộp số NMRV size 110

 • Có đường kính trục là: 42 mm
 • Dòng điện ampe định mức: 8.8 (A)
 • Mã hàng: Motor mã 112 + điều tốc cơ MB 40 UDL + Hộp giảm tốc NMRV 110

Các tốc độ trục ra là: từ 198 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 4Kw 3.7Kw 5Hp gắn trục vít bánh vít NMRV size 110

Loại 2:  Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp gắn trục vít bánh vít size 130

 • Đường kính trục là: 42 mm
 • Mã hàng: Motor mã 112 + điều tốc cơ MB 40 UDL + Hộp giảm tốc NMRV 130
 • Tỷ số truyền thường dùng: i = 7.5 hoặc 5

b) Bộ điều tốc motor 4kw 3.7kw 5hp hộp số vuông góc trục dương

Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp gắn hộp số NMRV size 110 có thông số như hình dưới đây:

Đường kính cốt ra: 35 mm, chiều dài trục: 80mm

Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp gắn trục vít bánh vít size 130 bộ điều chỉnh tốc độ 4kw 5.5hp, trục dương có thông số như sau:

c) Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp cốt trục ngang Đài Loan size 135

Có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản thông số sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 4Kw 3.7Kw 5Hp hộp giảm tốc cốt trục ngang Đài Loan WPDA size 135

d) Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp cốt ra vuông góc size 135

Có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 6 vòng tới 94 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 4Kw 3.7Kw 5Hp hộp giảm tốc cốt ra vuông góc WPDS size 135

e) Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp cốt trục ngang size 135

Có đường kính trục dương là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 4Kw 3.7Kw 5Hp hộp giảm tốc cốt trục ngang WPWDO size 135

f) Bộ điều tốc motor 4Kw 3.7Kw 5Hp cốt trục vít size 135

Có đường kính trục dương là: 55 mm

Dòng điện ampe định mức: 8.8 (A)

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 4Kw 3.7Kw 5Hp hộp giảm tốc cốt trục vít WPWDKT size 135

4) Bộ điều tốc motor 3 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp cyclo

a) Bộ điều tốc motor 3 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp bánh răng hành tinh

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 3 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh XLD4

b) Bộ điều tốc motor 3 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp cyclo chân đế

Có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 3 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh XWD5

4) Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp

a) Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp chân đế

Có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 5 vòng tới 298 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp chân đế

b) Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp

Có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 3 vòng tới 194 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 4Kw 3.7Kw 5Hp

5) Bộ điều khiển motor 4Kw 3.7Kw 5Hp mặt bích

a) Bộ điều khiển motor khuấy Cyclo 4Kw 3.7Kw 5Hp

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Bộ điều khiển motor khuấy Cyclo 4Kw 3.7Kw 5Hp XLD4

b) Bộ điều khiển motor Cyclo khuấy 4Kw 3.7Kw 5Hp

Có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều khiển motor Cyclo khuấy 4Kw 3.7Kw 5Hp XLD5

6) Motor điều tốc 4Kw 3.7Kw 5Hp 200 - 1000 vòng

Có đường kính trục 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 998 vòng tới 202 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 4Kw 3.7Kw 5Hp

7) Motor Điều Tốc 4kw 5Hp hộp số R tải nặng

a) Motor điều tốc 5Hp 4kw gắn hộp số R67 trục ra 35mm

b) Motor điều tốc 5Hp 4kw gắn hộp số R77 trục ra 40mm

c) Motor điều tốc 5Hp 4kw gắn hộp số R87 trục ra 50mm

Video Hộp giảm tốc điều tốc cơ 4Kw 3.7Kw