0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Bộ Điều Tốc Motor 1.5Kw 2Hp

9.190 reviews

Motor điều tốc 1.5Kw 2Hp là thiết bị gồm bộ điều tốc motor 1.5Kw 2Hp nối với động cơ điện để biến đổi vận tốc trục ra. Ứng dụng này giúp người tiêu dùng chọn tốc độ phù hợp với cường độ sinh hoạt của mình, ví dụ như ứng dụng:

  • Bảng hiệu quảng cáo, đèn tuần tra ở biên giới quay 360 độ
  • Máy trộn thức ăn gia súc và hóa chất
  • Máy khuấy siro, đường, dung dịch làm kẹo, phở, bánh, hủ tiếu

Các phương pháp điều khiển tốc độ motor:

  • Điều tốc cơ chỉnh tay, kết hợp biến tần
  • Hộp giảm tốc 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp, càng nhiều cấp tốc độ càng chậm
  • Dùng hộp điều chỉnh tốc độ gắn motor mini

Phổ biến nhất là bộ điều tốc motor 220v và motor điều chỉnh tốc độ 380v 3 pha

1) Bộ điều tốc motor 3 pha 1.5Kw 2Hp trục thẳng

Có đường kính trục là: 32 mm

Dòng điện ampe định mức: 3.7 (A)

Các tốc độ trục ra là: từ 295 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor điều tốc 3 pha 1.5Kw 2Hp trục thẳng

2) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt trục ngang

a) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp gắn trục vít bánh vít size 75

Bộ điều tốc motor 1.5kw 2hp có đường kính trục là: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp gắn trục vít bánh vít NMRV size 75

b) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt trục ngang Đài Loan size 80

Bộ điều khiển motor có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản thông số sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp hộp giảm tốc cốt trục ngang Đài Loan WPDA size 80

c) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt trục ngang Đài Loan size 100

Có đường kính trục là: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 6 vòng tới 99 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp hộp giảm tốc cốt trục ngang Đài Loan WPDA size 100

d) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt ra vuông góc size 80

Có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 15 vòng tới 98 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp hộp giảm tốc cốt ra vuông góc WPDS size 80

e) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt ra vuông góc size 100

Có đường kính trục là: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 5 vòng tới 97 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp hộp giảm tốc cốt ra vuông góc WPDS size 100

f) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt trục ngang size 80

Có đường kính trục dương là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 10 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp hộp giảm tốc cốt trục ngang WPWDO size 80

g) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt trục ngang size 100

Có đường kính trục dương là: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp hộp giảm tốc cốt trục ngang WPWDO size 100

h) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt trục vít size 80

Có đường kính trục dương là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng thông số sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp hộp giảm tốc cốt trục vít WPWDKT size 80

i) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp cốt trục vít size 100

Có đường kính trục dương là: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.5Kw 2Hp hộp giảm tốc cốt trục vít WPWDKT size 100

3) Bộ điều tốc motor 3 pha 1.5Kw 2Hp cyclo

a) Bộ điều tốc motor 3 pha 1.5Kw 2Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh

Có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 3 pha 1.5Kw 2Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh XWD3

b) Bộ điều tốc motor 3 pha 1.5Kw 2Hp cyclo chân đế

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 3 pha 1.5Kw 2Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh XWD4

4) Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 1.5Kw 2Hp

a) Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 1.5Kw 2Hp chân đế

Có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 5 vòng tới 298 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 1.5Kw 2Hp chân đế

b) Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 1.5Kw 2Hp

Có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 5 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 1.5Kw 2Hp

5) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp mặt bích

a) Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp mặt bích

Có đường kính trục là: 32 mm

Dòng điện ampe định mức: 3.7 (A)

Các tốc độ trục ra là: từ 299 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển motor 1.5Kw 2Hp mặt bích

b) Bộ điều khiển motor khuấy Cyclo 1.5Kw 2Hp

Có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Bộ điều khiển motor khuấy Cyclo 1.5Kw 2Hp XLD3

c) Bộ điều khiển motor Cyclo khuấy 1.5Kw 2Hp

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 94 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều khiển motor Cyclo khuấy 1.5Kw 2Hp XLD4

6) Motor điều tốc 1.5Kw 2Hp 200 - 1000 vòng

Có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 1000 vòng tới 202 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 1.5Kw 2Hp

7) Motor Điều Tốc 1.5kw 2Hp hộp số R tải nặng

a) Motor điều tốc 2Hp 1.5kw gắn hộp số R57 trục ra 35mm

b) Motor điều tốc 2Hp 1.5kw gắn hộp số R77 trục ra 40mm

Video Bộ điều tốc motor trục thẳng

/ /