0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Bộ Điều Tốc Motor 3Kw 4Hp

1.257 reviews

Motor điều tốc 3Kw 4Hp là thiết bị gồm bộ điều tốc motor 3Kw 4Hp nối với động cơ điện để biến đổi vận tốc trục ra. Ứng dụng này giúp người tiêu dùng chọn tốc độ phù hợp với cường độ sinh hoạt của mình, ví dụ như ứng dụng:

  • Thang máy di chuyển nhanh chậm tùy ý
  • Bàn xoay đồ ăn, đồ uống trong nhà hàng
  • Máy khuấy siro, đường, dung dịch làm kẹo, phở, bánh, hủ tiếu

Các phương pháp điều khiển tốc độ motor:

  • Điều tốc cơ chỉnh tay, kết hợp biến tần
  • Hộp giảm tốc 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp, càng nhiều cấp tốc độ càng chậm
  • Dùng hộp điều chỉnh tốc độ gắn motor mini

Phổ biến nhất là Bộ điều tốc motor 220v và bộ điều chỉnh tốc độ 380v 3 pha

1) Bộ điều tốc motor 3 pha 3Kw 4Hp trục thẳng

Có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 298 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor điều tốc 3 pha 3Kw 4Hp trục thẳng

2) Bộ điều tốc motor 3Kw 4Hp cốt trục ngang

a) Bộ điều tốc motor 3Kw 4Hp gắn trục vít bánh vít size 90

Có đường kính trục là: 35 mm

Dòng điện định mức ampe: 6.8 (A)

Các tốc độ trục ra là: từ 195 vòng tới 2 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 3Kw 4Hp trục vít bánh vít NMRV size 90

b) Bộ điều tốc motor 3Kw 4Hp gắn trục vít bánh vít size 110

Có đường kính trục là: 42 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 197 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 3Kw 4Hp trục vít bánh vít NMRV size 110

c) Bộ điều tốc motor 3Kw 4Hp cốt trục ngang Đài Loan size 120

Bộ điều tốc motor 3kw 4hp có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 5 vòng tới 100 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản thông số sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 3Kw 4Hp hộp giảm tốc cốt trục ngang Đài Loan WPDA size 120

d) Bộ điều tốc motor 3Kw 4Hp cốt ra vuông góc size 120

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 7 vòng tới 98 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 3Kw 4Hp hộp giảm tốc cốt ra vuông góc size WPDS 120

e) Bộ điều tốc motor 3Kw 4Hp cốt trục ngang size 120

Có đường kính trục dương là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 3Kw 4Hp hộp giảm tốc cốt trục ngang WPWDO size 120

f) Bộ điều tốc motor 3Kw 4Hp cốt trục vít size 120

Có đường kính trục dương là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 95 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 3Kw 4Hp hộp giảm tốc cốt trục vít WPWDKT size 120

3) Bộ điều tốc motor 3 pha 3Kw 4Hp cyclo

a) Bộ điều tốc motor 3 pha 3Kw 4Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 3 pha 3Kw 4Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh XWD4

b) Bộ điều tốc motor 3 pha 3Kw 4Hp cyclo chân đế

Có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 3 pha 3Kw 4Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh XWD5

4) Bộ điều khiển motor 220v 1 pha 3Kw 4Hp

a) Bộ điều khiển motor 220v 1 pha 3Kw 4Hp chân đế

Có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 5 vòng tới 300 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 3Kw 4Hp chân đế

b) Bộ điều khiển motor 220v 1 pha 3Kw 4Hp

Có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 5 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 3Kw 4Hp

5) Bộ điều khiển motor 3Kw 4Hp mặt bích

a) Bộ điều khiển motor 3Kw 4Hp mặt bích

Có đường kính trục là: 40 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 195 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển motor 3Kw 4Hp mặt bích

b) Bộ điều khiển motor khuấy Cyclo 3Kw 4Hp

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Bộ điều khiển motor khuấy Cyclo 3Kw 4Hp XLD4

c) Bộ điều khiển motor Cyclo khuấy 3Kw 4Hp

Có đường kính trục là: 55 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 90 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều khiển motor Cyclo khuấy 3Kw 4Hp XLD5

6) Motor điều tốc 3Kw 4Hp 200 - 1000 vòng

Có đường kính trục 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 995 vòng tới 204 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 3Kw 4Hp

7) Motor Điều Tốc 3kw 4Hp hộp số R tải nặng

a) Motor điều tốc 4Hp 3kw gắn hộp số R67 trục ra 35mm

b) Motor điều tốc 4Hp 3kw gắn hộp số R77 trục ra 40mm

c) Motor điều tốc 4Hp 3kw gắn hộp số R87 trục ra 50mm

Video Bộ điều khiển motor 3Kw 4Hp 

/ /