0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Bộ Điều Tốc Motor 1.1Kw 1.5Hp

8.862 reviews

Motor điều tốc 1.1Kw 1.5Hp là thiết bị gồm bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp nối với động cơ điện để biến đổi vận tốc trục ra. Ứng dụng này giúp người tiêu dùng chọn tốc độ phù hợp với cường độ làm việc của mình, ví dụ như ứng dụng:

  • Thang máy di chuyển nhanh chậm tùy ý
  • Bàn xoay đồ ăn, đồ uống trong nhà hàng
  • Bảng hiệu quảng cáo, đèn tuần tra ở biên giới quay 360 độ

Các phương pháp điều khiển tốc độ motor:

  • Điều tốc cơ chỉnh tay, kết hợp biến tần
  • Hộp giảm tốc 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp, càng nhiều cấp tốc độ càng chậm
  • Dùng hộp điều chỉnh tốc độ gắn motor mini

Phổ biến nhất là bộ điều tốc motor 220v và motor điều chỉnh tốc độ 380v 3 pha

1) Bộ điều tốc motor 3 pha 1.1Kw 1.5Hp trục thẳng

Có đường kính trục là: 32 mm

Dòng điện ampe định mức: 2.9 (A)

Bộ điều tốc motor có tốc độ trục ra là: từ 299 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Mô tơ điều tốc 3 pha 1.1Kw 1.5Hp trục thẳng

2) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang

a) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp gắn trục vít bánh vít

Có đường kính trục là: 28 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 200 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp trục vít bánh vít

b) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang Đài Loan size 80

Bộ điều tốc motor có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 100 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản thông số sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang Đài Loan size 80

c) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang Đài Loan size 100

Có đường kính trục là: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 5 vòng tới 99 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

b) Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang Đài Loan size 100

d) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt ra vuông góc size 80

Có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 17 vòng tới 98 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp cốt ra vuông góc size 80

e) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt ra vuông góc size 100

Có đường kính trục là: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 6 vòng tới 98 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp cốt ra vuông góc size 80

f) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang size 80

Có đường kính trục dương là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang size 80

g) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang size 100

Có đường kính trục dương là: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 99 vòng tới 4 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp cốt trục ngang size 100

h) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt trục vít size 80

Có đường kính trục dương là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng thông số sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp cốt trục vít size 80

i) Bộ điều tốc motor 1.1Kw 1.5Hp cốt trục vít size 100

Có đường kính trục dương là: 38 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 98 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Motor điều chỉnh tốc độ 1.1Kw 1.5Hp cốt trục vít size 80

3) Bộ điều tốc motor 3 pha 1.1Kw 1.5Hp cyclo

a) Bộ điều tốc motor 3 pha 1.1Kw 1.5Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh

Có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 96 vòng tới 8 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 3 pha 1.1Kw 1.5Hp cyclo chân đế bánh răng hành tinh XWD3

b) Bộ điều tốc motor 3 pha 1.1Kw 1.5Hp cyclo chân đế

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 90 vòng tới 5 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 3 pha 1.1Kw 1.5Hp cyclo chân đế XWD4

4) Bộ điều khiển motor 220v 1 pha 1.1Kw 1.5Hp

a) Bộ điều khiển motor 220v 1 pha 1.1Kw 1.5Hp chân đế

Có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 2.5 vòng tới 298 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 1.1Kw 1.5Hp chân đế

b) Bộ điều khiển motor 220v 1 pha 1.1Kw 1.5Hp

Có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 4 vòng tới 199 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở thông số bản vẽ sau:

Bộ điều tốc motor 220v 1 pha 1.1Kw 1.5Hp

5) Bộ điều khiển motor 1.1Kw 1.5Hp mặt bích

a) Bộ điều khiển motor 1.1Kw 1.5Hp mặt bích

Có đường kính trục là: 32 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 295 vòng tới 3 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ sau:

Bộ điều khiển motor 1.1Kw 1.5Hp mặt bích

b) Bộ điều khiển motor khuấy Cyclo 1.1Kw 1.5Hp

Có đường kính trục là: 35 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 92 vòng tới 6 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở kích thước bản vẽ sau:

Bộ điều khiển motor khuấy Cyclo 1.1Kw 1.5Hp XLD3

c) Bộ điều khiển motor Cyclo khuấy 1.1Kw 1.5Hp

Có đường kính trục là: 45 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 93 vòng tới 7 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bảng sau:

Bộ điều khiển motor Cyclo khuấy 1.1Kw 1.5Hp XLD4

6) Motor điều tốc 1.1Kw 1.5Hp 200 - 1000 vòng

Có đường kính trục 24 mm

Các tốc độ trục ra là: từ 998 vòng tới 202 vòng/ 1 phút, mời lựa chọn ở bản vẽ kỹ thuật sau:

Bộ điều khiển tốc độ motor 1.1Kw 1.5Hp 200 - 1000 vòng

7) Motor Điều Tốc 1.1kw 1.5Hp hộp số R tải nặng

a) Motor điều tốc 1.5Hp 1.1kw gắn hộp số R57 trục ra 35mm

b) Motor điều tốc 1.5Hp 1.1kw gắn hộp số R77 trục ra 40mm

Video motor điều chỉnh tốc độ trục thẳng

/ /