0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Giảm Tốc 220V Có Thắng

8.358 reviews

Motor giảm tốc 220v có thắng còn gọi là motor giảm tốc 1 pha có phanh. Dưới đây là các thông tin về ứng dụng, phân loại của motor giảm tốc 220v có thắng.

1) Ứng dụng của motor giảm tốc 220v có thắng

Động cơ giảm tốc 1 pha có phanh sẽ ngừng truyền động ngay sau khi tắt điện mà không tạo thêm lực quán tính giúp motor điện dừng quay ngay lập tức, được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực sau:

 • Băng chuyền sản xuất, nhà máy thực phẩm, điện từ, may dệt
 • Hệ thống băng tải có góc nghiêng, hệ thống thang hàng
 • Sản xuất thiết bị y khoa, y tế
 • Khi làm thang máy, cẩu hàng, làm máy nhấc hàng, đặt hàng vào từng kệ trong kho

2) Phân loại motor giảm tốc 1 pha có phanh

a) Motor giảm tốc 220v 0.4kW 0.37kW 400W có thắng chân đế

 • Đường kính trục motor giảm tốc 1 pha có phanh: 22 mm
 • Tổng chiều dài motor giảm tốc 220v có thắng: 345 mm
 • Mã hàng motor giảm tốc 1 pha có phanh: GHCS0.4-30-22.EJ 0.4kw 0.5HP trục 22, tỉ số truyền: ...

Motor giảm tốc 220v 0.4kW 0.37kW 400W có thắng chân đế

b) Motor giảm tốc 220v 0.75kW 1Hp có thắng chân đế

 • Đường kính trục motor giảm tốc 1 pha có phanh: 28 mm
 • Tổng chiều dài motor giảm tốc 220v có thắng: 460 mm
 • Mã hàng: GHCS0.8-20-28.EJ 0.8kw 1HP trục 28, tỉ số truyền: ...

Motor giảm tốc 220v 0.75kW 1Hp có thắng chân đế

c) Motor giảm tốc 220v 1.5kW 2Hp có thắng chân đế

 • Đường kính trục motor giảm tốc 1 pha có phanh: 32 mm
 • Tổng chiều dài motor giảm tốc 220v có thắng: 510 mm
 • Mã hàng: GHCS1.5-30-32.EJ 1.5kw 2HP trục 32, tỉ số truyền: ...

Motor giảm tốc 220v 1.5kW 2Hp có thắng chân đế

d) Motor giảm tốc 1 pha 220v có phanh 60W

 • Mã hàng: 5 IK
 • Đường kính trục: 15mm
 • Tổng chiều dài motor giảm tốc có phanh: 293mm

e) Motor giảm tốc 1 pha 220v có phanh 140W

 • Mã hàng: 5 IK
 • Đường kính trục: 15mm
 • Tổng chiều dài motor giảm tốc có phanh 220v: 319mm

f) Motor giảm tốc 1 pha 220v có phanh 250W

 • Mã hàng: 6 IK
 • Đường kính trục: 15mm
 • Tổng chiều dài motor giảm tốc có phanh 220v: 351mm

g) Motor giảm tốc 1 pha 220v có phanh 400W

 • Mã hàng: 7 IK
 • Đường kính trục: 22mm
 • Tổng chiều dài motor giảm tốc có phanh 220v: 383mm