0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc 2 Cấp Mặt Bích

7.477 reviews

Hộp giảm tốc 2 cấp mặt bích là phần truyền động của motor giảm tốc 2 cấp mặt bích. Mời quý vị xem ứng dụng, thông số kỹ thuật, phân loại dưới đây:

1) Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc 2 cấp mặt bích

Hộp giảm tốc 2 cấp mặt bích có thông số kỹ thuật như sau:

 • Mã hàng hộp giảm tốc 2 cấp mặt bích: GVM40, GVM50, XLD4, XLD5
 • Tỉ số truyền 2 cấp GVM giảm từ 100 đến 6400
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM: 20, 30, 40, 60
 • Tỉ số truyền 2 cấp XLD giảm từ 100 đến 6960
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD: 11, 17, 23, 35, 43, 59, 87

2) Ứng dụng hộp giảm tốc 2 cấp mặt bích

 • Chế tạo thang máy chậm để ngắm cảnh, vận thăng chở gạch đá lên lầu
 • Chế tạo, đúc vỏ súng, tên lửa, vũ khí trong quân đội
 • Làm ra khẩu trang, khuấy dung dịch văc xin tiêm phòng dịch
 • Thiết kế máy hàn, máy tiện CNC cần chính xác cao
 • Làm ra máy kéo tàu thủy

3) Phân loại hộp giảm tốc 2 cấp mặt bích

a) Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5Hp mặt bích

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp GVM40 0.37kw 0.5hp mặt bích

 • Mã hàng: GVM40
 • Đường kính trục: 40mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM40 giảm từ 240 tới 6200 lần
 • Tổng chiều dài: 643mm

 

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp GVM50 0.37kw 0.5hp mặt bích

Hộp giảm tốc 2 cấp GVM50 0.37kw 0.5hp mặt bích có thông số như sau:

 • Mã hàng: GVM50
 • Đường kính trục: 50mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM50 giảm từ 480 tới 6000 lần
 • Tổng chiều dài: 713mm

 

Loại 3: Hộp giảm tốc 2 cấp XLD4 0.37kw 0.5hp mặt bích

 • Mã hàng: XLD4
 • Đường kính trục: 45mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XLD4 giảm từ 1200 tới 5800 lần
 • Tổng chiều dài: 664mm
 • Chiều dài trục: 64mm

 

Loại 4: Hộp giảm tốc 2 cấp XLD5 0.37kw 0.5hp mặt bích

 • Mã hàng: XLD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XLD5 giảm từ 1800 tới 5600 lần
 • Tổng chiều dài: 732mm
 • Chiều dài trục: 85mm

b) Motor giảm tốc 2 cấp 0.75kw 1Hp mặt bích

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp GVM40 0.75kw 1hp mặt bích

 • Mã hàng: GVM40
 • Đường kính trục: 40mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM40 giảm từ 1600 tới 5200 lần
 • Tổng chiều dài: 650mm

 

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp GVM50 0.75kw 1hp mặt bích

 • Mã hàng: GVM50
 • Đường kính trục: 50mm 
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM50 giảm từ 2000 tới 5200 lần
 • Tổng chiều dài: 690mm

 

Loại 3: Hộp giảm tốc 2 cấp XLD4 0.75kw 1hp mặt bích

 • Mã hàng: XLD4
 • Đường kính trục: 45mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XLD4 giảm từ 3000 tới 6600 lần
 • Tổng chiều dài: 671mm
 • Chiều dài trục 64mm

 

Loại 4: Hộp giảm tốc 2 cấp XLD5 0.75kw 1hp mặt bích

 • Mã hàng: XLD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XLD5 giảm từ 2800 tới 6200 lần
 • Tổng chiều dài: 739mm
 • Chiều dài trục: 85mm

c) Motor giảm tốc 2 cấp 1.5kw 2Hp mặt bích

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp GVM40 1.5kw 2hp mặt bích

 • Mã hàng: GVM40
 • Đường kính trục: 40mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM40 giảm từ 1400 tới 2400 lần
 • Tổng chiều dài: 687mm

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp GVM50 1.5kw 2hp mặt bích

 • Mã hàng: GVM50
 • Đường kính trục: 50mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM50 giảm từ 2000 tới 3600 lần
 • Tổng chiều dài: 727mm

Loại 3: Hộp giảm tốc 2 cấp XLD4 1.5kw 2hp mặt bích

 • Mã hàng: XLD4
 • Đường kính trục: 45mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XLD4 giảm từ 3600 tới 6200 lần
 • Tổng chiều dài: 708mm
 • Chiều dài trục: 64mm

Loại 4: Hộp giảm tốc 2 cấp XLD5 1.5kw 2hp mặt bích

 • Mã hàng: XLD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XLD5 giảm từ 600 tới 3800 lần
 • Tổng chiều dài: 776mm
 • Chiều dài trục: 85mm

d) Motor giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3Hp mặt bích

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp GVM40 2.2kw 3hp mặt bích

 • Mã hàng: GVM40
 • Đường kính trục: 40mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM40 giảm từ 4000 tới 5400 lần
 • Tổng chiều dài: 687mm

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp GVM50 2.2kw 3hp mặt bích

 • Mã hàng: GVM50
 • Đường kính trục: 50mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GVM50 giảm từ 600 tới 5400 lần
 • Tổng chiều dài: 727mm

Loại 3: Hộp giảm tốc 2 cấp XLD4 2.2kw 3hp mặt bích

 • Mã hàng: XLD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XLD5 giảm từ 3200 tới 6000 lần
 • Tổng chiều dài: 708mm
 • Chiều dài trục: 64mm

Loại 4: Hộp giảm tốc 2 cấp XLD5  2.2kw 3hp mặt bích

 • Mã hàng: XLD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XLD5 giảm từ 600 tới 6400 lần
 • Tổng chiều dài: 776mm
 • Chiều dài trục: 85mm