0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc 2 Cấp Chân Đế

2.612 reviews

Hộp giảm tốc 2 cấp chân đế là phần truyền động motor giảm tốc 2 cấp chân đế. Mời quý vị xem các thông tin hữu ích dưới đây:

1) Ứng dụng hộp giảm tốc 2 cấp chân đế

 • Thiết kế máy hàn, máy tiện CNC cần chính xác cao
 • Làm ra máy kéo tàu thủy
 • Chế tạo thang máy chậm để ngắm cảnh, vận thăng chở gạch đá lên lầu
 • Chế tạo, đúc vỏ súng, tên lửa, vũ khí trong quân đội
 • Làm ra khẩu trang, khuấy dung dịch văc xin tiêm phòng dịch

2) Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc 2 cấp chân đế

Dưới đây là thông số kỹ thuật của hộp giảm tốc 2 cấp chân đế:

 • Mã hàng motor giảm tốc 2 cấp chân đế: GHM40, GHM50, XWD4, XWD5
 • Tỉ số truyền 2 cấp GHM giảm từ 100 tới 6400 lần
 • Tỉ số truyền 2 cấp XWD giảm từ 100 tới 6960 lần
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GHM: 10, 15 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD: 11, 17, 23, 35, 43, 59, 87

3) Phân loại hộp giảm tốc 2 cấp chân đế

a) Motor giảm tốc 2 cấp 0.37kw 0.5 HP chân đế

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp GHM40 0.37kw 0.5hp chân đế

 • Mã hàng: GHM40
 • Đường kính trục: 40mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GHM40 0.5hp 0.37kw giảm từ 120 tới 6000 lần
 • Tổng chiều dài: 643mm

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp GHM50 0.37kw 0.5hp chân đế

 • Mã hàng: GHM50
 • Đường kính trục: 50mm
 • Tỉ số truyền motor giảm tốc 2 cấp GHM50 0.5hp 0.37kw giảm từ 140 tới 5400 lần
 • Tổng chiều dài: 683mm

Loại 3: Motor giảm tốc 2 cấp XWD4 0.37kw 0.5hp chân đế

 • Mã hàng: XWD4
 • Đường kính trục: 45mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD4 0.5hp 0.37kw giảm từ 1000 tới 5200 lần
 • Tổng chiều dài: 671mm

Motor giảm tốc 2 cấp XWD4 0.37kw 0.5hp chân đế

Loại 4: Motor giảm tốc 2 cấp XWD5 0.37kw 0.5hp chân đế

 • Mã hàng: XWD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD5 0.5hp 0.37kw giảm từ 1200 tới 5000 lần
 • Tổng chiều dài: 672mm

b) Motor giảm tốc 2 cấp chân đế 0.75kw 1 HP chân đế

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp GHM40 0.75kw 1hp chân đế

 • Mã hàng: GHM40
 • Đường kính trục: 40mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GHM40 1hp 0.75kw giảm từ 1400 tới 4600 lần
 • Tổng chiều dài: 650mm

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp GHM50 0.75kw 1hp chân đế

 • Mã hàng: GHM50
 • Đường kính trục: 50mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GHM50 1hp 0.75kw giảm từ 1800 tới 4200 lần
 • Tổng chiều dài: 690mm

Loại 3: Motor giảm tốc 2 cấp XWD4 0.75kw 1hp chân đế

 • Mã hàng: XWD4
 • Đường kính trục: 45mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD4 1hp 0.75kw giảm từ 1800 tới 4400 lần
 • Tổng chiều dài: 671mm

Loại 4: Motor giảm tốc 2 cấp XWD5 0.75kw 1hp chân đế

 • Mã hàng: XWD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD5 1hp 0.75kw giảm từ 2200 tới 4800 lần
 • Tổng chiều dài: 739mm

c) Motor giảm tốc 2 cấp chân đế 1.5kw 2 HP chân đế

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp GHM40 1.5kw 2hp chân đế

 • Mã hàng: GHM40
 • Đường kính trục: 40mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GHM40 2hp 1.5kw giảm từ 2400 tới 4400 lần
 • Tổng chiều dài: 687mm

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp GHM50 1.5kw 2hp chân đế

 • Mã hàng: GHM50
 • Đường kính trục: 50mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GHM50 2hp 1.5kw giảm từ 2600 tới 4000 lần
 • Tổng chiều dài: 727mm

Loại 3: Motor giảm tốc 2 cấp XWD4 1.5kw 2hp chân đế

 • Mã hàng: XWD4
 • Đường kính trục: 45mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD4 2hp 1.5kw giảm từ 2800 tới 3800 lần
 • Tổng chiều dài: 708mm

Loại 4: Motor giảm tốc 2 cấp XWD5 1.5kw 2hp chân đế

 • Mã hàng: XWD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD5 2hp 1.5kw giảm từ 3400 tới 5800 lần
 • Tổng chiều dài: 776mm

d) Motor giảm tốc 2 cấp chân đế 2.2kw 3 HP chân đế

Loại 1: Motor giảm tốc 2 cấp GHM40 2.2kw 3hp chân đế

 • Mã hàng: GHM40
 • Đường kính trục: 40mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GHM40 3hp 2.2kw giảm từ 3000 tới 6200 lần
 • Tổng chiều dài: 687mm

Loại 2: Motor giảm tốc 2 cấp GHM50 2.2kw 3hp chân đế

 • Mã hàng: GHM50
 • Đường kính trục: 50mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp GHM50 3hp 2.2kw giảm từ 2400 tới 3400 lần
 • Tổng chiều dài: 727mm

Loại 3: Motor giảm tốc 2 cấp XWD4 2.2kw 3hp chân đế

 • Mã hàng: XWD4
 • Đường kính trục: 45mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD4 3hp 2.2kw giảm từ 2600 tới 4600 lần
 • Tổng chiều dài: 708mm

Loại 4: Motor giảm tốc 2 cấp XWD5 2.2kw 3hp chân đế

 • Mã hàng: XWD5
 • Đường kính trục: 55mm
 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc 2 cấp XWD5 3hp 2.2kw giảm từ 600 tới 5600 lần
 • Tổng chiều dài: 776mm