0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Động Cơ Giảm Tốc 5.5HP 4kW Tỉ Số Truyền 43

6.100 reviews

Motor giảm tốc 5.5HP 4kW tỉ số truyền 43, động cơ giảm tốc 5.5HP 4kW ratio 1/43

Công dụng động cơ bánh răng: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khoan lòng biển lấy dầu khí, máy ép mía thành đường, máy vắt nước trái cây.

1) Bản vẽ động cơ giảm tốc 4kW 5.5hp tỉ số truyền 43, chân đế

Bản vẽ động cơ giảm tốc 5HP 4kW tỉ số truyền 43, chân đế

Tên hộp giảm tốc XWD4

Đường kính cốt 45 mm

Độ cao 275 mm

Độ dài 682 mm

Mã hộp giảm tốc BWD2

Đường kính cốt động cơ giảm tốc 5.5hp 4kw: 45 mm

Độ cao 255 mm

Độ dài > 580 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc 5HP 4kW tỉ số truyền 43, chân đế, đường kính cốt 55 mm

Tên hộp giảm tốc XWD5

Đường kính cốt 55 mm

Độ cao 356 mm

Độ dài 730 mm

Mã hộp giảm tốc BWD3

Đường kính cốt 55 mm

Độ cao 356 mm

Độ dài > 650 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc 5HP 4kW tỉ số truyền 43, chân đế, đường kính cốt 65 mm

Tên hộp giảm tốc XWD6

Đường kính cốt 65 mm

Độ cao 425 mm

Độ dài > 692 mm

Mã hộp giảm tốc BWD4

Đường kính cốt 65 mm

Độ cao 420 mm

Độ dài > 690 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc 5HP 4kW tỉ số truyền 43, chân đế, đường kính cốt 80 mm

Tên hộp giảm tốc XWD7

Đường kính cốt 80 mm

Độ cao 460 mm

Độ dài 870 mm

Mã hộp giảm tốc BWD4

Đường kính cốt 65 mm

Độ cao 420 mm

Độ dài > 690 mm

2) Thông số motor giảm tốc 4kW 5.5hp ratio 43 mặt bích

Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 5HP 4kW ratio 43 mặt bích

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD4

Đường kính cốt 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Độ dài 680 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD2

Đường kính cốt 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Độ dài > 586 mm

Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 5HP 4kW ratio 43 mặt bích, đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD5

Đường kính cốt 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Độ dài > 671 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD3

Đường kính cốt 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Độ dài > 634 mm

Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 5HP 4kW ratio 43 mặt bích, đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD6

Đường kính cốt motor giảm tốc 4kw 5.5hp: 65 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Độ dài > 717 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD4

Đường kính cốt 70 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Độ dài > 696 mm

Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 5HP 4kW ratio 43 mặt bích, đường kính ngoài mặt bích 430 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD7

Đường kính cốt 80 mm

Đường kính ngoài mặt bích 430 mm

Độ dài > 746 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD4

Đường kính cốt 70 mm

Đường kính ngoài mặt bích 400 mm

Độ dài > 696 mm

3) Động cơ giảm tốc 5.5HP 4kW R97, tỉ số truyền 43, 42, 44 tải nặng

Động cơ giảm tốc tải nặng 5HP 4kW R97, tỉ số truyền 42.78  

  • Đường kính cốt: 60 mm - 70 mm
  • Tốc độ trục ra sau khi giảm tốc = 34 vòng/phút vì tỉ số truyền ratio = 42.78, 1450 / 42.78 = 34
  • Lực momen xoắn đạt: 23400 Nm
  • SF – hệ số làm việc – hệ số tải: 2.6
  • Tổng độ dài: 880 mm
  • Tổng độ cao: 420 mm