0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Động Cơ Giảm Tốc 5.5HP 4kW Tỉ Số Truyền 29

2.817 reviews

Motor giảm tốc 5.5HP 4kW tỉ số truyền 29, động cơ giảm tốc 5.5HP 4kW ratio 1/29

Công dụng: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khoan lòng biển lấy dầu khí, máy ép ván gỗ, máy giặt và vắt khô quần áo.

1) Bản vẽ động cơ giảm tốc 4kW 5.5hp tỉ số truyền 29, chân đế

Bản vẽ động cơ giảm tốc 5HP 4kW tỉ số truyền 29, chân đế

Tên hộp giảm tốc XWD4

Đường kính cốt 45 mm

Độ cao 275 mm

Độ dài motor giảm tốc 4kw 5.5hp 682 mm

Mã hộp giảm tốc BWD2

Đường kính cốt 45 mm

Độ cao 255 mm

Độ dài > 580 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc 5HP 4kW tỉ số truyền 29, chân đế, đường kính cốt 55 mm

Tên hộp giảm tốc XWD5

Đường kính cốt 55 mm

Độ cao 356 mm

Độ dài 730 mm

Mã hộp giảm tốc BWD3

Đường kính cốt 55 mm

Độ cao 356 mm

Độ dài > 650 mm

2) Thông số motor giảm tốc 4kW 5Hp ratio 29 mặt bích

Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 5HP 4kW ratio 29 mặt bích

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD4

Đường kính cốt động cơ bánh răng 4kw 5.5hp 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Độ dài 680 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD2

Đường kính cốt 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Độ dài > 586 mm

Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 5HP 4kW ratio 29 mặt bích, đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD5

Đường kính cốt 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Độ dài > 671 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD3

Đường kính cốt 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Độ dài > 634 mm

3) Động cơ giảm tốc 5.5HP 4kW R77, tỉ số truyền 29, 27, 28 tải nặng

Động cơ giảm tốc tải nặng 5HP 4kW R77, tỉ số truyền 29  

  • Đường kính cốt: 40 mm - 50 mm
  • Tốc độ trục ra sau khi giảm tốc = 50 vòng/phút vì tỉ số truyền ratio = 29, 1450 / 29 = 50
  • Motor giảm tốc 4kw 5.5hp lực momen xoắn đạt: 10300 Nm
  • SF – hệ số làm việc – hệ số tải: 1.05
  • Tổng độ dài: 750 mm
  • Tổng độ cao: 273 mm
/ /