0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Động Cơ Giảm Tốc 5.5HP 4kW Tỉ Số Truyền 35

5.266 reviews

Motor giảm tốc 5.5HP 4kW tỉ số truyền 35, động cơ giảm tốc 5.5HP 4kW ratio 1/35

Công dụng: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khoan lòng biển lấy dầu khí, máy ép mía thành đường, máy nạo dừa.

1) Bản vẽ động cơ giảm tốc 4kW 5.5hp tỉ số truyền 35, chân đế

Bản vẽ động cơ giảm tốc 5HP 4kW tỉ số truyền 35, chân đế

Tên hộp giảm tốc XWD4

Đường kính cốt 45 mm

Độ cao 275 mm

Độ dài 682 mm

Mã hộp giảm tốc BWD2

Đường kính cốt 45 mm

Độ cao 255 mm

Độ dài motor giảm tốc 5.5hp 4kw: > 580 mm

Bản vẽ động cơ giảm tốc 5HP 4kW tỉ số truyền 35, chân đế, đường kính cốt 55 mm

Tên hộp giảm tốc XWD5

Đường kính cốt 55 mm

Độ cao 356 mm

Độ dài 730 mm

Mã hộp giảm tốc BWD3

Đường kính cốt 55 mm

Độ cao 356 mm

Độ dài > 650 mm

2) Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 4kW 5.5hp ratio 35 mặt bích

Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 5HP 4kW ratio 35 mặt bích

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD4

Đường kính cốt 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Độ dài động cơ bánh răng 5.5Hp 4Kw 680 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD2

Đường kính cốt 45 mm

Đường kính ngoài mặt bích 260 mm

Độ dài > 586 mm

Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc 5HP 4kW ratio 35 mặt bích, đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Ký hiệu hộp giảm tốc XLD5

Đường kính cốt 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Độ dài > 671 mm

Kiểu hộp giảm tốc BLD3

Đường kính cốt 55 mm

Đường kính ngoài mặt bích 340 mm

Độ dài > 634 mm

3) Động cơ giảm tốc 5.5HP 4kW R87, tỉ số truyền 35, 34, 36 tải nặng

Động cơ giảm tốc tải nặng 5HP 4kW R87, tỉ số truyền 34.40  

  • Đường kính cốt: 50 mm - 60 mm
  • Tốc độ trục ra động cơ giảm tốc 4kw 5.5hp sau khi giảm tốc = 42 vòng/phút vì tỉ số truyền ratio = 34.40, 1450 / 34.40 = 42
  • Lực momen xoắn đạt: 17600 Nm
  • SF – hệ số làm việc – hệ số tải: 1.60
  • Tổng độ dài: 812 mm
  • Tổng độ cao: 350 mm