0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Mặt Bích B5 - Động Cơ Mặt Bích B5 Thông Số Kỹ Thuật, Lựa Chọn Motor

26 thg 7 2022 17:56

Motor Bích B5 còn gọi là động cơ mặt bích B5 không chân đế, thường để dùng cho các thiết bị lắp đặt úp xuống gọi là Bích V1 hoặc ngửa gắn lên trần V3

Ưu điểm của động cơ bích B5 không chân là thân mình gọn, người lắp đặt không bị vướng phần chân trong diện tích nhỏ hẹp.

1) Tiêu chuẩn kỹ thuật motor mặt bích B5

 • Điện áp 3 pha 380 volt hoặc 1 pha 220 volt. Tần số dòng điện 50hz.
 • Cấp chịu nhiệt dây đồng F, hệ số bảo vệ bụi nước IP55
 • Dây quấn đồng cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu.
 • Vỏ động cơ 22kw trở xuống thường là nhôm và 30kw trở lên là gang.
 • Khi động bích có thêm chân đế thì gọi là motor B35
 • Tốc độ 4 pole: 1400-1500 vòng / phút

2) Bản vẽ motor mặt bích B5 3 pha 380v

a) Motor mặt bích 0.5hp 0.37kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 0.37kw 0.5HP 4 pole = 160 mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 14 mm

Khung motor frame size: 71, phù hợp motor 0.37kw 1400 vòng hoặc 2900 vòng, hoặc motor 0.25kw 900 vòng phút.

Động cơ mặt bích 0.5HP 0.37kw 4 cực

b) Motor mặt bích 1hp 0.75kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 0.75kw 1HP 4 pole = 200mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 19mm

Khung motor frame size: 80, phù hợp motor 0.75kw 1400 vòng hoặc 2900 vòng, hoặc motor 0.37kw 900 vòng phút.

c) Motor mặt bích 1.5hp 1.1kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 1.1kw 1.5HP 4 pole = 200 mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 24mm

Khung motor frame size: 90, phù hợp motor 1.1kw 1400 vòng hoặc 2900 vòng, hoặc motor 0.75kw 900 vòng phút.

Động cơ mặt bích 1.5HP 1.1kw  4 cực

d) Motor mặt bích 2hp 1.5kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 1.5kw 2HP 4 pole = 200mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 24mm

Khung motor frame size: 90, phù hợp motor 1.5kw 1400 vòng hoặc 2900 vòng, hoặc motor 0.75kw 900 vòng phút.

e) Motor mặt bích 3hp 2.2kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 2.2kw 3HP 4 pole = 250mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 28mm

Khung motor frame size: 100, phù hợp motor 2.2kw 1400 vòng hoặc 3000 vòng, hoặc motor 1.5kw 900 vòng phút.

f) Motor mặt bích 5hp 3.7kw 4kw 3 pha 4 pole B5

Còn gọi là motor 3.7kw 5Hp có thông số:

 • Đường kính mặt bích B5 motor 4kw 5HP 4 pole = 250mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 28mm

Khung motor frame size: 112, phù hợp motor 4kw 1400 vòng hoặc 3000 vòng, hoặc motor 3kw 960 vòng phút.

g) Motor mặt bích 7.5hp 5.5kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 5.5kw 7.5HP 4 pole = 300mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 38mm

Khung motor frame size: 132, phù hợp motor 5.5kw 1450 vòng hoặc 2900 vòng, hoặc motor 4kw 900 vòng phút.

h) Motor mặt bích 10hp 7.5kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 7.5kw 10HP 4 pole = 300mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 38mm

Khung motor frame size: 132, phù hợp motor 7.5kw 1400 vòng hoặc 2900 vòng, hoặc motor 5.5kw 960 vòng phút.

i) Motor mặt bích 15hp 11kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 11kw 15HP 4 pole = 300mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 42mm

Khung motor frame size: 160, phù hợp motor 11kw 1400 vòng hoặc 2950 vòng, hoặc motor 7.5kw 900 vòng phút.

k) Motor mặt bích 20hp 15kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 15kw 20HP 4 pole = 300mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 42mm

Khung motor frame size: 160, phù hợp motor 15kw 1500 vòng hoặc 2900 vòng, hoặc motor 7.5kw 900 vòng phút.

l) Motor mặt bích 25hp 18.5kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 25kw 18.5HP 4 pole = 350mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 48mm

Khung motor frame size: 180, phù hợp motor 18.5kw 1400 vòng hoặc 2950 vòng, hoặc motor 15kw 960 vòng phút.

m) Motor mặt bích 30hp 22kw 3 pha 4 pole B5

 • Đường kính mặt bích B5 motor 22kw 30HP 4 pole = 350mm
 • Đường kính cốt trục động cơ: 48mm

Khung motor frame size: 180, phù hợp motor 22kw 1450 vòng hoặc 2900 vòng, hoặc motor 15kw 900 vòng phút.

3) Motor mặt bích B5 1 pha tải thường (chuẩn Miền Bắc - Trung Việt Nam)

a) Động cơ mặt bích B5 0.5HP 0.37kw 1 pha 4 pole YL

 • Đường kính cốt trục = 14mm
 • Đường kính mặt bích = 160mm

Mã khung vỏ: 71, phù hợp motor YL 0.37kw 1400 vòng và 2900 vòng

b) Motor mặt bích B5 1HP 0.75kw 4 pole 1 pha YL

 • Đường kính mặt bích = 200mm
 • Đường kính cốt trục = 19mm

Mã khung vỏ: 80, phù hợp motor YL 0.8kw 1400 vòng hoặc 0.8kw, 1.1kw 2900 vòng

c) Motor mặt bích B5 1.5HP 1.1kw 4 pole 1 pha YL

 • Đường kính mặt bích = 200mm
 • Đường kính cốt trục = 24mm

Mã khung vỏ: 90, phù hợp motor YL 1.1kw 1.5kw 1400 vòng hoặc1.5kw 2.2kw 2900 vòng

d) Motor mặt bích B5 2HP 1.5kw 4 pole 1 pha YL

 • Đường kính cốt trục = 24mm
 • Đường kính mặt bích = 200mm

Mã khung vỏ: 90, phù hợp motor YL 1.5kw 1.1kw 1400 vòng hoặc1.5kw 2.2kw 2900 vòng

e) Motor mặt bích B5 3HP 2.2kw 1 pha 4 pole YL

 • Đường kính mặt bích = 250mm
 • Đường kính cốt trục = 28mm

Mã khung vỏ: 100, phù hợp motor YL 2.2kw 3kw 1400 vòng hoặc 3kw 2900 vòng

f) Motor mặt bích B5 4HP 3kw 4 pole 1 pha YL

 • Đường kính mặt bích = 250mm
 • Đường kính cốt trục = 28mm

Mã khung vỏ: 100, phù hợp motor YL 2.2kw 3kw 1400 vòng hoặc 3kw 2900 vòng

g) Motor mặt bích B5 5HP 3.7kw 4 pole 1 pha YL

Motor 3.7kw còn gọi là motor 4kw 5hp có thông số như sau:

 • Đường kính mặt bích = 250mm
 • Đường kính cốt trục = 28mm

Mã khung vỏ: 112, phù hợp motor YL 3.7kw 1400 vòng và 2900 vòng

4) Motor mặt bích B5 1 pha 220v tải nặng (chuẩn Châu Âu )

a) Động cơ mặt bích B5 0.25HP 0.18kw 220v 4 pole YC

 • Đường kính cốt motor = 14mm
 • Đường kính bích= 160mm
 • Mã vỏ 71 (motor YC 0.18kw - 4P)

b) Động cơ mặt bích B5 0.5HP 0.37kw 4 cực 1 pha YC

 • Đường kính cốt motor = 19mm
 • Đường kính bích= 200mm
 • Mã vỏ 80 (motor YC 0.37kw - 4P, 0.37kw- 2P)

c) Motor mặt bích B5 0.75kw 0.8kw 1hp 220v 4 cực YC

 • Đường kính cốt motor = 24mm
 • Đường kính bích= 200 mm
 • Mã vỏ 90 (motor YC 8kw - 4P, 8kw- 2P, 1.1kw -2P)

d) Motor mặt bích B5 1.5HP 1.1kw 4 cực 1 pha YC

 • Đường kính cốt motor = 28mm
 • Đường kính bích= 250mm
 • Mã vỏ 100 (motor YC 1.1w - 4P, 1.5kw - 4P, 1.5kw - 2P, 2.2kw - 2P)

e) Động cơ mặt bích B5 2HP 1.5kw 220v 4 cực YC

 • Đường kính bích= 250mm
 • Đường kính cốt motor = 28mm
 • Mã vỏ 100 (motor YC 1.5w - 4P, 1.1kw - 4P, 1.5kw - 2P, 2.2kw - 2P)

f) Motor mặt bích B5 3HP 2.2kw 4 cực YC 220v

 • Đường kính bích= 250mm
 • Đường kính cốt motor = 28mm
 • Mã vỏ 112 (motor YC 2.2kw - 4P, 3kw - 2P)

g) Động cơ mặt bích B5 4HP 3kw 4 cực YC

 • Đường kính bích= 300mm
 • Đường kính cốt motor = 38mm
 • Mã vỏ 132 (motor YC 3kw - 4P, 3.7kw-4, 3.7kw - 2P)

h) Động cơ mặt bích B5 5HP 3.7kw (4kw) 4 cực 1 pha YC

 • Đường kính trục motor = 38mm
 • Đường kính bích= 300mm
 • Mã vỏ 132 (motor YC 3.7kw - 4P, 3kw-4, 3.7kw - 2P)

5) Địa chỉ chỗ mua motor mặt bích B5 không chân

Tại Việt Nam, nhà phân phối Minhmotor với động cơ điện xuất khẩu Châu Âu Parma 3 pha, 1 pha là nơi có nhiều mẫu hàng nhất để lựa chọn.

 • Miền Nam:  Sài Gòn - Công ty TNHH MINHMOTOR
  • Xưởng 1: 163 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TP HCM
  • Xưởng 2: 4/16, đường số 1, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM
 • Miền Bắc: Hải Phòng - Công ty CPTM Hồng Phúc 1033 đường Nguyễn Văn Linh (chân cầu An Đồng), An Dương, TP Hải Phòng.
 • Miền Bắc: Hà Nội: Số 283, Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, cạnh Hồ Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Miền Trung: Đà Nẵng: 398 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Nội Dung Có Thể Bạn Quan Tâm:

3.216 reviews

Tin tức liên quan

Top 6 Loại Bơm Hóa Chất Đầu Nhựa Tốt Nhất Thị Trường
Review Các Loại Bơm Hebei Hengsheng Phổ Biến Nhất Thị Trường
Đánh Giá Top 5 Máy Bơm KUOBAO Tốt Nhất Hiện Nay, 2023

Đánh Giá Top 5 Máy Bơm KUOBAO Tốt Nhất Hiện Nay, 2023

04 thg 1 2023 16:33

Review các loại bơm Kuobao phổ biến nhất thị trường.
Đọc tiếp
Top 8 máy bơm nước giếng khoan hút sâu, đẩy cao, giá tốt nhất 2023

Top 8 máy bơm nước giếng khoan hút sâu, đẩy cao, giá tốt nhất 2023

04 thg 1 2023 15:55

Ứng dụng, cấu tạo, định nghĩa, phân loại bơm giếng khoan mới nhất.
Đọc tiếp
Đánh giá Top 5 bàn trượt vít me tốt nhất trong cơ khí

Đánh giá Top 5 bàn trượt vít me tốt nhất trong cơ khí

04 thg 1 2023 15:35

Các loại Bộ trượt vít me thông dụng nhất trong chế tạo máy
Đọc tiếp
/ /