0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Cốt Âm 3Kw 4Hp

7.982 reviews

Motor giảm tốc cốt âm 3Kw hay motor giảm tốc cốt âm 4Hp còn gọi là động cơ giảm tốc cốt âm 3kw 4HP gồm motor cốt âm 3Kw 4Hp lắp với thiết bị cơ điện NMRV size 90, 110, WPWDO size 120, WPWDKT size 120, KA67.

Ứng dụng động cơ giảm tốc cốt âm 4hp: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khai thác dầu mỏ, máy uốn tre, gỗ, làm mỹ nghệ, máy nạo dừa.

1) Motor giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp trục vuông góc

a) Motor hộp giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp RV size 90

Motor hộp giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp RV size 90

b) Motor hộp giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp RV size 110

Motor hộp giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp RV size 110

  • Đường kính ngoài mặt bích: 250 mm
  • Đường kính trục âm: 42 mm

2) Motor giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp trục ngang

Bản vẽ động cơ giảm tốc cốt âm size 120 trục ngang gắn motor 3kw 4hp

Hộp số giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp WPWDKT, trục ngang size 120

 

Bản vẽ động cơ giảm tốc cốt âm size 135 trục ngang gắn motor 3kw 4hp

Hộp số giảm tốc cốt âm 1.1Kw 1.5Hp WPWDKT, trục ngang size 80

Sau đây là hộp giảm tốc WPWDK size 120 gắn motor 3Kw 4HP

hộp giảm tốc WPWDK size 120 gắn motor 3Kw 4HP

  • Tổng dài: 778 mm
  • Tổng cao: 375 mm
  • Đường kính trục âm: 45 mm

3) Motor giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp KA tải nặng

Động cơ giảm tốc cốt âm 3Kw 4Hp KA67 tải nặng

  • Tổng dài hộp số trục âm: 374 mm
  • Đường kính mặt bích ngoài: 250 mm
  • Đường kính bích trong: 180 mm
  • Đường kính trục âm: 40 mm

4) Motor giảm tốc cốt âm 4Hp 3kw thay đổi tốc độ UDL

a) Động cơ hộp số cốt âm 3Kw 4Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa

Động cơ hộp số cốt âm 3Kw 4Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa size 120

b) Motor hộp số cốt âm 3Kw 4Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa

Động cơ hộp số cốt âm 3Kw 4Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa NMRV size 110

5) Motor giảm tốc cốt âm 4Hp 3kw cốt 60 mm

Motor giảm tốc cốt âm 3kw 4hp trục 60mm tải nặng với tỷ số truyền lớn từ 36.52 đến 70.46 lần.  

Chọn trục ra 22 vòng/phút thì tỷ số truyền tương đương là 63.00 với lực momen 1290Nm, hệ số phục vụ SF = 2.1

6) Motor giảm tốc cốt âm 4Hp 3kw cốt 50 mm

Động cơ giảm tốc cốt âm 4hp 3kw cốt 50mm tải nặng với tỷ số truyền từ 30.89 đến 88.97 lần.  

Chọn cốt ra 18 vòng/phút thì tỷ số truyền tương ứng là 78.07 với lực momen 1600Nm, hệ số phục vụ SF=0.95

7) Động cơ giảm tốc cốt âm 3kw 4Hp cốt 40 mm

Motor giảm tốc cốt âm 4hp 3kw, trục 40mm tỷ số truyền từ 9.66 giảm đến 15.19. Tùy theo tốc độ ra có thể chọn ratio như sau:  

5) Các loại động cơ giảm tốc cốt âm 4Hp 3kw khác

Ngoài ra còn có các loại giảm tốc cốt âm khác

NMRV bích ra vông gốc, NMRV cốt âm gắn B14

Hộp giảm tốc NMRV cốt âm gắn motor phòng nổ 3Kw 4Hp

Hộp giảm tốc NMRV cốt âm size 110 gắn motor phòng nổ 3Kw 4Hp

Video motor giảm tốc cốt âm

/ /