0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Cốt Âm 1.1Kw 1.5Hp

1.815 reviews

Motor giảm tốc cốt âm 1.1Kw hay motor giảm tốc cốt âm 1.5Hp còn gọi là động cơ giảm tốc cốt âm 1.1kw 1.5HP gồm motor cốt âm 1.1Kw 1.5Hp gắn với thiết bị công nghiệp NMRV size 75, WPWDO size 80, 100, WPWDKT size 80, 100, KA47.

Ứng dụng động cơ giảm tốc cốt âm 1.5Hp: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khai thác dầu mỏ, máy ép ngũ cốc ra lương khô, máy vắt nước trái cây.

1) Motor giảm tốc cốt âm 1.5Hp 1.1kw trục vuông góc

Motor hộp giảm tốc cốt âm 1Kw 1.5Hp RV size 75

 • Đường kính ngoài mặt bích: 200 mm
 • Đường kính trục âm: 28 mm

2) Motor giảm tốc cốt âm 1.5Hp 1.1kw trục ngang

a) Hộp số giảm tốc cốt âm 1.1Kw 1.5Hp WPWDKT, trục ngang size 80

Hộp số giảm tốc cốt âm 1.1Kw 1.5Hp WPWDKT, trục ngang size 80

 • Tổng cao: 500 mm
 • Tổng dài: 350 mm
 • Đường kính trục âm: 35 mm

b) Hộp số giảm tốc cốt âm 1.1Kw 1.5Hp WPWDKT, trục ngang size 100

Hộp số giảm tốc cốt âm 1.1Kw 1.5Hp WPWDKT, trục ngang size 100

 • Tổng cao: 553 mm
 • Chiều dài: 410 mm
 • Đường kính trục âm: 40 mm

Sau đây là hộp giảm tốc WPWDK size 80 gắn motor 1.1Kw 1.5HP

hộp giảm tốc WPWDK size 80 gắn motor 1.1Kw 1.5HP

 • Tổng dài: 595 mm
 • Tổng cao: 253 mm
 • Đường kính trục âm: 35 mm

3) Motor giảm tốc cốt âm 1.5Hp 1.1kw KA tải nặng

Động cơ giảm tốc cốt âm 1Kw 1.5Hp KA47 tải nặng

 • Tổng dài hộp số trục âm: 325 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 200 mm
 • Đường kính bích trong motor giảm tốc cốt âm: 130 mm
 • Đường kính trục âm: 35 mm

4) Motor giảm tốc cốt âm 1.1Kw 1.5Hp biến đổi tốc độ UDL

a) Động cơ hộp số cốt âm 1.1Kw 1.5Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa size 80

ộng cơ hộp số cốt âm 1.1Kw 1.5Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa size 80

b) Motor hộp số cốt âm 1.1Kw 1.5Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa size 100

Motor hộp số cốt âm 1.1Kw 1.5Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa size 100

5) Motor giảm tốc cốt âm 1.1kw 1.5Hp trục 35 mm

Trục 35mm motor giảm tốc cốt âm 1.1kw 1.5hp với tỷ số truyền lớn giảm từ 56.83 - 19.58 lần.

Chọn trục ra 35 vòng/phút thì tỷ số truyền tương ứng là 46.03 với lực momen 345Nm, hệ số phục vụ SF 1.15

6) Motor giảm tốc cốt âm 1.1kw 1.5Hp cốt 40 mm

Motor giảm tốc cốt âm Trục 40mm tải nặng với tỷ số truyền lớn giảm từ 19.34 - 6.57 lần.

Chọn trục ra 72 vòng/phút thì tỷ số truyền tương ứng là 19.34 với lực momen 145Nm, hệ số an toàn SF 4.0

7) Động cơ giảm tốc cốt âm 1.1kw 1.5Hp KA67

Motor giảm tốc cốt âm 1.1kw 1.5Hp trục âm 40mm tỷ số truyền từ 57.28 giảm đến 108.03 lần. Tùy theo số vòng ra có thể lựa chọn tỷ số truyền như sau:

5) Các loại motor cốt âm 1.5Hp 1.1kw khác

Ngoài ra còn có các loại giảm tốc cốt âm khác

NMRV bích ra vông gốc, NMRV cốt âm gắn B14

Hộp giảm tốc NMRV cốt âm gắn motor phòng nổ 1.1Kw 1.5Hp

Hộp giảm tốc NMRV cốt âm size 75 gắn motor phòng nổ 1.1Kw 1.5Hp

Video động cơ giảm tốc cốt âm

/ /