0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Giảm Tốc Cốt Âm 0.75Kw 1Hp

1.531 reviews

Motor giảm tốc cốt âm 0.75Kw hay motor giảm tốc cốt âm 1Hp còn gọi là động cơ giảm tốc cốt âm 0.75kw gồm motor cốt âm 0.75Kw 1Hp lắp với đầu thiết bị NMRV size 63, WPWDO size 70, WPWDKT size 70, KA37.

Ứng dụng động cơ giảm tốc cốt âm 1Hp: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khai thác dầu mỏ, máy ép ngũ cốc ra lương khô, máy nạo dừa.

1) Motor giảm tốc cốt âm 1Hp 0.75kw trục vuông góc

Motor hộp giảm tốc cốt âm 0.75Kw 1Hp RV size 63

 • Đường kính ngoài mặt bích: 200 mm
 • Đường kính trục âm: 25 mm

2) Motor giảm tốc cốt âm 1Hp 0.75kw trục ngang

 • Đường kính trục âm: 30 mm
 • Đường kính ngoài mặt bích: 200 mm

Động cơ giảm tốc cốt âm 0.75Kw 1Hp trục ngang

Sau đây là hộp giảm tốc WPWDK cốt âm size 70 gắn motor 0.75Kw 1Hp

Hộp giảm tốc cốt âm WPWDK size 70 gắn motor 0.75Kw 1Hp

 • Tổng dài: 537 mm
 • Tổng cao: 223 mm
 • Đường kính trục âm: 30 mm

3) Motor giảm tốc cốt âm 1Hp 0.75kw KA tải nặng

Động cơ giảm tốc trục âm 75Kw 1Hp KA37 tải nặng

 • Tổng dài hộp số trục âm: 290 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài: 160 mm
 • Đường kính bích trong: 130 mm
 • Đường kính trục âm: 30 mm

4) Motor giảm tốc cốt âm 0.75Kw 1Hp thay đổi tốc độ UDL

Động cơ hộp số cốt âm 0.75Kw 1Hp điều chỉnh tốc độ UDL, trục úp, ngửa

5) Motor giảm tốc cốt âm 0.75kw 1Hp trục 40 mm

Trục 40mm tải nặng với tỷ số truyền lớn giảm từ 57.28 - 123.54 lần.

Chọn trục ra 11 vòng/phút thì tỷ số truyền tương ứng là 123.54 với lực momen 640, hệ số làm việc SF 1.3

6) Motor giảm tốc cốt âm 0.75kw 1Hp cốt 35 mm

Motor giảm tốc cốt âm Trục 35mm tải nặng với tỷ số truyền lớn giảm từ 31.30 - 75.2 lần.

Chọn trục ra 20 vòng/phút thì tỷ số truyền tương ứng là 69.84 với lực momen 365Nm, hệ số làm việc SF 1.1

7) Động cơ giảm tốc cốt âm 0.75kw 1Hp đường kính 30 mm

Motor giảm tốc cốt âm 0.75kw 1Hp trục âm 30 mm tỷ số truyền từ 15.31 giảm đến 5.36. Tùy theo số vòng ra có thể lựa chọn tỷ số truyền như sau:

8) Các loại động cơ giảm tốc cốt âm 1Hp 0.75kw khác

Ngoài ra còn có các loại giảm tốc cốt âm khác

NMRV bích ra vông gốc, NMRV cốt âm gắn B14

Hộp giảm tốc NMRV cốt âm gắn motor phòng nổ 0.75Kw 1Hp

Hộp giảm tốc NMRV cốt âm size 63 gắn motor phòng nổ 0.75Kw 1Hp

 

Video motor giảm tốc cốt âm

/ /