0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Động Cơ Giảm Tốc Wansin 5Hp 3.7Kw

8.967 reviews

Motor giảm tốc wansin 5Hp 3.7Kw hay động cơ giảm tốc wansin 5Hp 3.7Kw là kiểu giảm tốc tải trung. Lực momen khoảng 100 - 100 Nm

Cấu tạo

 • Trục làm từ thép
 • Trục có phớt cao su chặn dầu
 • bạc đạn mã kiểu bi tròn
 • Trọng lượng kg tới kg: 71 tới 73kg
 • Mầu sơn: đen xanh

1) Thông số bản vẽ motor giảm tốc wansin 5Hp 3.7Kw chân đế

motor giảm tốc wansin 5Hp 3.7Kw chân đế

 • Mã hàng: GH-40-3700-60-S-B, GH-50-3700-60-S-B
 • Tổng dài 510, 545 mm
 • Tổng cao 255, 320 mm
 • Đường kính trục 40, 50 mm

2) Kích thước động cơ giảm tốc wansin 5Hp 3.7Kw mặt bích

động cơ giảm tốc wansin 5Hp 3.7Kw mặt bích

 • Mã sản phẩm: GV-40-3700-60-S-B, GV-50-3700-60-S-B
 • Tổng dài 510, 550 mm
 • Đường kính cốt 40, 50 mm

3) Motor hộp số wansin 5Hp 3.7Kw trục trẳng cốt dương GHM GVM

a) Chân đế

Motor hộp số wansin 5Hp 3.7Kw trục trẳng cốt dương GHM

 • Độ dài 700.5 mm
 • Độ cao 300 mm
 • Đường kính trục 50 mm

b) Mặt bích

Motor hộp số wansin 5Hp 3.7Kw trục trẳng cốt dương GVM

 • Tổng dài 702 mm
 • Đường kính cốt 50 mm

4) Động cơ hộp số wansin 5Hp 3.7Kw thay đổi tốc độ

a) Chân đế

Động cơ hộp số wansin 5Hp 3.7Kw thay đổi tốc độ GHM

 • Tổng chiều dài 874 mm
 • Tổng chiều cao 345 mm
 • Đường kính trục ra 40 mm

b) Mặt bích

Động cơ hộp số wansin 5Hp 3.7Kw thay đổi tốc độ GVM

 • Tổng dài 874 mm
 • Đường kính cốt ra 40 mm
/ /