0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Động Cơ Giảm Tốc Wansin 1Hp 0.75Kw

8.011 reviews

Motor giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw hay động cơ giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw là kiểu giảm tốc tải trung. Lực momen khoảng 100 - 100 Nm

Cấu tạo

 • Trục làm từ thép
 • Trục có phốt cao su chặn dầu
 • bạc đạn mã kiểu bi tròn
 • Trọng lượng kg tới kg: 9 tới 25.2kg
 • Mầu sơn: xanh đen

1) Thông số bản vẽ motor giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw chân đế

motor giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw chân đế

 • Mã hàng: GH-28-750-60-S-B, GH-32-750-60-S-B
 • Tổng dài 375, 410 mm
 • Tổng cao 180, 210 mm
 • Đường kính trục 28, 32 mm

2) Kích thước động cơ giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw mặt bích

động cơ giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw mặt bích

 • Mã sản phẩm: GV-28-750-60-S-B, GV-32-750-60-S-B
 • Tổng dài 375, 410 mm
 • Đường kính cốt 28, 32 mm

3) Motor hộp số wansin 1Hp 0.75Kw trục trẳng cốt dương GHM GVM

a) Chân đế

Motor hộp số wansin 1Hp 0.75Kw trục trẳng cốt dương GHM

 • Độ dài 506 mm
 • Độ cao 220 mm
 • Đường kính trục 28 mm

b) Mặt bích

Motor hộp số wansin 1Hp 0.75Kw trục trẳng cốt dương GVM

 • Tổng dài 506 mm
 • Đường kính cốt 28 mm

4) Động cơ hộp số wansin 1Hp 0.75Kw thay đổi tốc độ

a) Chân đế

Động cơ hộp số wansin 1Hp 0.75Kw thay đổi tốc độ chân đế GHM

 • Tổng chiều dài 639 - 647 mm
 • Tổng chiều cao 255 mm
 • Đường kính trục ra 28 mm

b) Mặt bích

Động cơ hộp số wansin 1Hp 0.75Kw thay đổi tốc độ mặt bích GVM

 • Tổng dài 617 mm
 • Đường kính cốt ra 28 mm

5) Hộp giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw đồng trục cốt dương

Hộp giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw đồng trục cốt dương GHD

 • Tổng dài 272 mm
 • Tổng cao 180 mm
 • Đường kính trục vào 19 mm
 • Đường kính trục ra 28 mm

6) Hộp số giảm tốc wansin 0.75Kw 1Hp

Hộp giảm tốc wansin 1Hp 0.75Kw GVD

/ /