0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Động Cơ Giảm Tốc Wansin 3Hp 2.2Kw

6.888 reviews

Motor giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw hay động cơ giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw là kiểu giảm tốc tải trung. Lực momen khoảng 100 - 100 Nm

Cấu tạo

 • Trục làm bằng hợp kim
 • Cốt có phớt cao su chặn dầu
 • bạc đạn mã kiểu bi tròn
 • Trọng lượng kg tới kg: 49.5 tới 75kg
 • Mầu sơn: xám sậm

1) Thông số bản vẽ motor giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw chân đế

motor giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw chân đế

 • Mã hàng: GH-40-2200-60-S-B
 • Tổng dài 495 mm
 • Tổng cao 255 mm
 • Đường kính trục 40 mm

2) Kích thước động cơ giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw mặt bích

động cơ giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw mặt bích

 • Mã sản phẩm: GV-40-2200-60-S-B
 • Tổng dài 495 mm
 • Đường kính cốt 40 mm

3) Motor hộp số wansin 3Hp 2.2Kw trục trẳng cốt dương GHM GVM

a) Chân đế

Motor hộp số wansin 3Hp 2.2Kw trục trẳng cốt dương GHM

 • Độ dài 642 mm
 • Độ cao 270 mm
 • Đường kính trục 40 mm

b) Mặt bích

Motor hộp số wansin 3Hp 2.2Kw trục trẳng cốt dương GVM

 • Tổng dài 642 mm
 • Đường kính cốt 40 mm

4) Động cơ hộp số wansin 3Hp 2.2Kw thay đổi tốc độ

a) Chân đế

Động cơ hộp số wansin 3Hp 2.2Kw thay đổi tốc độ GHM

 • Tổng chiều dài 859 mm
 • Tổng chiều cao 345 mm
 • Đường kính trục ra 40 mm

b) Mặt bích

Động cơ hộp số wansin 3Hp 2.2Kw thay đổi tốc độ GVM

 • Tổng dài 859 mm
 • Đường kính cốt ra 40 mm

5) Hộp giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw đồng trục cốt dương

Hộp giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw đồng trục cốt dương GHD

 • Tổng dài 352 mm
 • Tổng cao 248 mm
 • Đường kính trục vào 24 mm
 • Đường kính trục ra 40 mm

6) Hộp số giảm tốc wansin 2.2Kw 3Hp

Hộp giảm tốc wansin 3Hp 2.2Kw đồng trục cốt dương GVD

/ /