CATALOGUE ĐỘNG CƠ TECO

catalogue-dong-co-tecocatalo-dong-co-teco THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ TECO 2POLES TẦN SỐ 50HZ TỐC ĐỘ 2800 VÒNG/ PHÚT catalo-dong-co-teco-aeev THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ TECO 4 POLES TẦN SỐ 50HZ TỐC ĐỘ 1400 VÒNG/ PHÚT catalo-dong-co-teco-aeuv THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ TECO 6POLES TẦN SỐ 50HZ TỐC ĐỘ 960 VÒNG/ PHÚT catalogue-dong-co-teco-aeuv THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ TECO 8POLES TẦN SỐ 50HZ TỐC ĐỘ 720 VÒNG/ PHÚT catalogue-dong-co-teco-aeev

Có thể bạn quan tâm : Động cơ điện 1 pha Xem thêm các loại động cơ 3 pha
/ /