0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Tỉ Số Truyền Của Các Loại Hộp Giảm Tốc Bán Chạy Nhất Hiện Nay

30 thg 7 2022 16:12

Tỉ số truyền hộp giảm tốc còn gọi là tỉ số truyền hộp số. Ký hiệu tiếng Anh là ratio hoặc i. Tỉ số truyền hộp giảm tốc là số lần tốc độ giảm đi của hộp số. Ví dụ động cơ điện có tốc độ 1400 vòng/phút, tỉ số truyền = 20 thì tốc độ sau khi giảm tốc còn là 1400 / 20 = 70 vòng/phút.

1) Tỉ số truyền hộp giảm tốc là gì?

Tỉ số truyền hộp giảm tốc là số lần tốc độ giảm đi của hộp số, ví dụ động cơ điện có tốc độ 1400 vòng phút, tỉ số truyền = 20 thì tốc độ sau khi giảm tốc còn là 1400 / 20 = 70 vòng/phút. Giả sử là motor 6 pole tốc độ 900 vòng phút , tỉ số truyền = 30 thì, tốc độ trục ra động cơ là 900 : 30 = 30 vòng/phút.

Tỉ số truyền hộp giảm tốc quan trọng vì nó thuộc thông số kỹ thuật hộp giảm tốc, thể hiện lực kéo của motor. Thường thì tỉ số truyền càng lớn tốc độ động cơ càng chậm, lực tải càng khỏe hơn. Trong vật lý gọi là thiệt về quãng đường thì lợi về lực. Có các loại tỉ số truyền thông dụng như: ratio = 10, 20, 30, 60, là nhiều người dùng nhất. Tỉ số truyền nhỏ nhất là là 2, còn lớn nhất là vô cùng!

Tiếp theo bào viết chúng ta cùng điểm qua các thông số chính của hộp giảm tốc đang bán chạy nhất hiện nay.

2) Tỉ số truyền hộp giảm tốc trục vít

Tỉ số truyền hộp giảm tốc trục vít

Một trong những thông số trên hộp giảm tốc đáng chú ý chính là về tỉ số truyền:

 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc NMRV trục vít = 10, trục ra 140 vòng /1 phút
 • Tỉ số truyền 15, trục ra 93 vòng /1 phút
 • Tỉ số truyền 20, trục ra 70 vòng /1 phút
 • Tỉ số truyền 25, trục ra 56 vòng /1 phút
 • Tỉ số truyền 30, trục ra 47 vòng /1 phút
 • Tỉ số truyền 40, trục ra 35 vòng /1 phút
 • Tỉ số truyền 50, trục ra 28 vòng /1 phút
 • Tỉ số truyền 60, trục ra 23 vòng /1 phút

3) Tỉ số truyền hộp giảm tốc Cycloid

Các ký hiệu trên hộp giảm tốc Cycloid được thể hiện rõ theo hình dưới đây:

Tỉ số truyền hộp giảm tốc cyclo

Các thông số hộp giảm tốc Cycloid như sau:

 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc cyclo 11, cốt ra = 127  vòng /phút
 • Tỉ số truyền 17, cốt ra = 82 vòng /phút
 • Tỉ số truyền 23, cốt ra = 61 vòng /phút
 • Tỉ số truyền 29, cốt ra = 48 vòng /phút
 • Tỉ số truyền 43, cốt ra =  32 vòng /phút
 • Tỉ số truyền 59, cốt ra = 23 vòng /phút
 • Tỉ số truyền 87, cốt ra = 16 vòng /phút
 • Tỉ số truyền 121, cốt ra =  12 vòng /phút
 • Tỉ số truyền 187, cốt ra = 7  vòng /phút

4) Tỉ số truyền motor giảm tốc tải trung GH

Tỉ số truyền motor giảm tốc tải trung GH

 • Tỉ số truyền motor giảm tốc ratio = 5, trục ra quay: 280 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền motor giảm tốc ratio = 15, trục ra quay: 93 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 25, trục ra quay: 56 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 40, trục ra quay: 35 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 50, trục ra quay: 28 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 60, trục ra quay: 23 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 80, trục ra quay: 18 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 100, trục ra quay: 14 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 120, trục ra quay: 12 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 150, trục ra quay: 9 vòng/ phút
 • Tỉ số truyền ratio = 200, trục ra quay: 7 vòng/ phút

5) Tỉ số truyền motor giảm tốc tải nặng R

Có kiểu chân đế và mặt bích dưới đây

Tỉ số truyền motor giảm tốc tải nặng R

Thông số trên hộp giảm tốc của motor giảm tốc tải nặng R như sau:

 • Tỉ số truyền motor giảm tốc tải nặng R = 68.54, tốc độ trục ra 20 vòng/ phút, Lực momen 355 Nm, SF = 0.85
 • Tỉ số truyền motor giảm tốc = 64.21, tốc độ trục ra 21 vòng/ phút, Lực momen 355 Nm, SF = 0.90
 • Tỉ số truyền 56.73, tốc độ trục ra 24 vòng/ phút, Lực momen 295 Nm, SF = 1.00
 • Tỉ số truyền 52.69, tốc độ trục ra 26 vòng/ phút, Lực momen 275 Nm, SF = 1.10
 • Tỉ số truyền 47.75, tốc độ trục ra 29 vòng/ phút, Lực momen 250 Nm, SF = 1.20
 • Tỉ số truyền 42.87, tốc độ trục ra 32 vòng/ phút, Lực momen 225 Nm, SF = 1.35

6) Tỉ số truyền động cơ giảm tốc răng côn

Các ký hiệu trên hộp giảm tốc răng côn được thể hiện rõ theo hình dưới đây:

Tỉ số truyền động cơ giảm tốc răng côn

Có các kiểu tỉ số truyền động cơ giảm tốc bánh răng côn như sau

 • Tỉ số truyền động cơ giảm tốc 44.46, tốc độ trục ra 31 vòng/ phút, Lực momen 230 Nm, SF = 0.85
 • Tỉ số truyền động cơ giảm tốc = 37.97, tốc độ trục ra 36 vòng/ phút, Lực momen 197 Nm, SF = 1.00
 • Tỉ số truyền 35.57, tốc độ trục ra 39 vòng/ phút, Lực momen 185 Nm, SF = 1.10
 • Tỉ số truyền 29.96, tốc độ trục ra 46 vòng/ phút, Lực momen 156 Nm, SF = 1.30
 • Tỉ số truyền 28.83, tốc độ trục ra 48 vòng/ phút, Lực momen 150 Nm, SF = 1.35
 • Tỉ số truyền 24.99, tốc độ trục ra 55 vòng/ phút, Lực momen 130 Nm, SF = 1.55
 • Tỉ số truyền 23.36, tốc độ trục ra 59 vòng/ phút, Lực momen 121 Nm, SF = 1.60
 • Tỉ số truyền 20.19, tốc độ trục ra 68 vòng/ phút, Lực momen 105 Nm, SF = 1.75
 • Tỉ số truyền 17.15, tốc độ trục ra 80 vòng/ phút, Lực momen 89 Nm, SF = 2.0
 • Tỉ số truyền 15.31, tốc độ trục ra 90 vòng/ phút, Lực momen 80 Nm, SF = 2.2
 • Tỉ số truyền 13.08, tốc độ trục ra 105 vòng/ phút, Lực momen 68 Nm, SF = 2.4
 • Tỉ số truyền 12.14, tốc độ trục ra 114 vòng/ phút, Lực momen 63 Nm, SF = 2.5
 • Tỉ số truyền 10.49, tốc độ trục ra 132 vòng/ phút, Lực momen 54 Nm, SF = 2.9
 • Tỉ số truyền 8.91, tốc độ trục ra 155 vòng/ phút, Lực momen 46 Nm, SF = 3.5
 • Tỉ số truyền 7.96, tốc độ trục ra 173 vòng/ phút, Lực momen 41 Nm, SF = 3.8
 • Tỉ số truyền 6.80, tốc độ trục ra 203 vòng/ phút, Lực momen 35 Nm, SF = 4.2
 • Tỉ số truyền 6.37, tốc độ trục ra 217 vòng/ phút, Lực momen 33 Nm, SF = 4.4
 • Tỉ số truyền 5.36, tốc độ trục ra 257 vòng/ phút, Lực momen 28 Nm, SF = 5.0

7) Tỉ số truyền hộp số mini

Tỉ số truyền hộp số mini( động cơ giảm tốc mini) = 3, số vòng quay của trục chạy trong khoảng  467 – 233 vòng/ phút

Tỉ số truyền hộp số mini

Tỉ số truyền hộp số mini mặt bích, thông số trên hộp giảm tốc xin hãy lựa chọn phía dưới 

Tỉ số truyền hộp số mini mặt bích

8) Tỉ số truyền hộp số ZQ

Tỉ số truyền hộp số ZQ

Với motor 1500 vòng phút:

 • Tỉ số truyền hộp giảm tốc ZQ = 8, cốt ra chạy 187  vòng/ phút RPM
 • Tỉ số truyền hộp số ZQ = 12, cốt ra chạy  125 vòng/ phút RPM
 • Tỉ số truyền  ZQ = 20, cốt ra chạy  75 vòng/ phút RPM
 • Tỉ số truyền ZQ = 30, cốt ra chạy 50 vòng/ phút RPM
 • Tỉ số truyền ZQ = 40, cốt ra chạy 37 vòng/ phút RPM
 • Tỉ số truyền ZQ = 50, cốt ra chạy 30 vòng/ phút RPM

9) Tỉ số truyền hộp số 2 cấp điều tốc

Hộp số trục thẳng 2 cấp( còn được gọi là bộ điều tốc motor) có các tỉ số truyền phổ biến như sau: 

Tỉ số truyền hộp số trục thẳng 2 cấp

 Tỉ số truyền hộp số trục ra vuông góc 2 cấp

 Tỉ số truyền hộp số trục ra vuông góc 2 cấp

10) Tỉ số truyền hộp số bánh răng hành tinh

Tỉ số truyền hộp số bánh răng hành tinh có ratio từ 11 - 59 như ảnh sau

Tỉ số truyền hộp số bánh răng hành tinh

 

Quý khách muốn chọn được tỉ số truyền hộp giảm tốcđộng cơ giảm tốc các công suất, mời xem tư liệu dưới đây: 

1.244 reviews

Tin tức liên quan

5 Máy Bơm Thực Phẩm Bán Chạy Nhất Hiện Nay 03/2023
5 Motor Varitron Bán Chạy Nhất Việt Nam Hiện Nay 03/2023
Review Các Loại Bơm Hebei Hengsheng Phổ Biến Nhất Thị Trường
Đánh Giá Top 5 Máy Bơm KUOBAO Tốt Nhất Hiện Nay, 2023

Đánh Giá Top 5 Máy Bơm KUOBAO Tốt Nhất Hiện Nay, 2023

15 thg 3 2023 17:23

Review các loại bơm Kuobao phổ biến nhất thị trường.
Đọc tiếp
Top 8 máy bơm nước giếng khoan hút sâu, đẩy cao, giá tốt nhất 2023

Top 8 máy bơm nước giếng khoan hút sâu, đẩy cao, giá tốt nhất 2023

16 thg 3 2023 08:10

Ứng dụng, cấu tạo, định nghĩa, phân loại bơm giếng khoan mới nhất.
Đọc tiếp