0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Nord 5.5Kw 7.5Kw

4.911 reviews

Motor Nord 5.5Kw 7.5Kw còn gọi là động cơ Nord 5.5Kw 7.5Kw của nước cộng hòa Đức. Motor giảm tốc Nord 5.5Kw 7.5Kw thường gắn với hộp giảm tốc SK83, SK93, SK73, SK9032.1, SK9042.1, SK9052.1, SK9072.1. Hộp giảm tốc Nord SK được chế tạo tại Châu Âu, đây là thiết bị truyền động tuổi thọ cao và uy tín. Hiện nay Motor Nord 5.5Kw 7.5Kw có mặt tại 55 đất nước.

Ưu điểm của hộp giảm tốc Nord là :

  • Vỏ đầu động cơ giảm tốc Nord dày.
  • Lực momen xoắn mạnh.
  • Làm được trong môi trường nhiệt độ cao.
  • Vòng bi bạc đạn của Đức tuổi thọ rất dài và chống ẩm cao.

1) Kích thước motor Nord 5.5Kw 7.5Hp

a) Motor hộp số Nord 5.5Kw 7.5Hp SK32

Motor hộp số Nord 5.5Kw 7.5Hp SK32  

Ratio 11.71, momen xoắn cực đại đạt 427 Nm

Ratio 15.03, momen xoắn cực đại đạt 547 Nm

Ratio 20.70, momen xoắn cực đại đạt 750 Nm

b) Motor hộp số Nord 5.5Kw 7.5Hp SK52

Motor hộp số Nord 5.5Kw 7.5Hp SK52 

Tỉ số truyền 19.60, lực momen xoắn 710 Nm

Tỉ số truyền 28.85, lực momen xoắn 1050 Nm

Tỉ số truyền 40.37, lực momen xoắn 1459 Nm

Tỉ số truyền 48.90, lực momen xoắn 1751 Nm

Tỉ số truyền 59.54, lực momen xoắn 2189 Nm

c) Motor hộp số Nord 5.5Kw 7.5Hp SK63

Motor hộp số Nord 5.5Kw 7.5Hp SK63  

Ratio 30.91, momen xoắn cực đại đạt 1118 Nm

Ratio 43.43, momen xoắn cực đại đạt 1592 Nm

Ratio 50.73, momen xoắn cực đại đạt 1876 Nm

Ratio 62.87, momen xoắn cực đại đạt 2284 Nm

2) Kỹ thuật motor giảm tốc Nord 5.5Kw 7.5Hp

a) Motor giảm tốc Nord 5.5Kw 7.5Hp SK 9032.1

Motor giảm tốc Nord 5.5Kw 7.5Hp SK 9032.1

Motor Nord 5.5Kw 7.5Hp có tỉ số truyền 10.73, lực momen xoắn 389 Nm

Tỉ số truyền 20.23, lực momen xoắn 740 Nm

Tỉ số truyền 29.66, lực momen xoắn 1072 Nm

Tỉ số truyền 40.36, lực momen xoắn 1459 Nm

Tỉ số truyền 49.94, lực momen xoắn 1811 Nm

b) Motor giảm tốc Nord 5.5Kw 7.5Hp SK 92772

Motor giảm tốc Nord 5.5Kw 7.5Hp SK 92772

Ratio 10.88, momen xoắn cực đại đạt 395 Nm

Ratio 15.60, momen xoắn cực đại đạt 565 Nm

Ratio 22.22, momen xoắn cực đại đạt 808 Nm

3) Thiết kế động cơ Nord 7.5Kw 10Hp

a) Động cơ giảm tốc Nord 7.5Kw 10Hp SK63

Động cơ giảm tốc Nord 7.5Kw 10Hp SK63  

Tỉ số truyền 20.77, lực momen xoắn 1023 Nm

Tỉ số truyền 30.91, lực momen xoắn 1524 Nm

Tỉ số truyền 43.43, lực momen xoắn 2170 Nm

Tỉ số truyền 50.73, lực momen xoắn 2558 Nm

Tỉ số truyền 62.87, lực momen xoắn 3114 Nm

b) Động cơ giảm tốc Nord 7.5Kw 10Hp SK73

Động cơ giảm tốc Nord 7.5Kw 10Hp SK73  

Ratio 45.66, momen xoắn cực đại đạt 2238 Nm

Ratio 52.24, momen xoắn cực đại đạt 2558 Nm

Ratio 60.46, momen xoắn cực đại đạt 2984 Nm

4) Lựa chọn hộp giảm tốc Nord SK9032.1, SK9042.1 7.5Kw 10Hp

a) Hộp giảm tốc Nord SK9032.1, 7.5Kw 10Hp

Hộp giảm tốc Nord SK9032.1, 7.5Kw 10Hp

Tỉ số truyền 15.73, lực momen xoắn 779 Nm

Tỉ số truyền 20.23, lực momen xoắn 1009 Nm

Tỉ số truyền 29.66, lực momen xoắn 1462 Nm

Tỉ số truyền 40.36, lực momen xoắn 1990 Nm

b) Hộp giảm tốc Nord SK9042.1 7.5Kw 10Hp

Hộp giảm tốc Nord SK9042.1 7.5Kw 10Hp

Ratio 15.66, momen xoắn cực đại đạt 779 Nm

Ratio 18.20, momen xoắn cực đại đạt 907 Nm

Ratio 31.70, momen xoắn cực đại đạt 1557 Nm

Ratio 40.54, momen xoắn cực đại đạt 1990 Nm

Ratio 55.69, momen xoắn cực đại đạt 2755 Nm

/ /