0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Nord 4Kw 3.7Kw

7.311 reviews

Motor Nord 4Kw 3.7Kw còn gọi là động cơ Nord 4Kw 3.7Kw của nước cộng hòa Đức. Motor giảm tốc Nord 4Kw 3.7Kw thường gắn với hộp giảm tốc SK31E, SK42, SK73, SK9032.1, SK92772. Hộp giảm tốc Nord SK được chứng nhận chất lượng tại Trung Âu, đây là thiết bị truyền động lâu năm và có nhiều nhà máy quan tâm. Tới nay Motor Nord 4Kw 3.7Kw có mặt tại 45 đất nước.

Ưu điểm của hộp giảm tốc Nord là :

  • Vỏ đầu giảm tốc kiên cố.
  • Lực momen xoắn cao.
  • Làm được việc nặng môi trường khắc nghiệt.
  • Vòng bi bạc đạn của Đức loại chịu lực và chống ẩm cao.

1) Bản vẽ motor Nord 4Kw 3.7Kw 5Hp 

a) Motor giảm tốc Nord 4Kw 3.7Kw 5Hp SK32

Motor giảm tốc Nord 4Kw 3.7Kw 5Hp SK32    

Ratio 11.71, momen xoắn cực đại đạt 311 Nm

Ratio 15.03, momen xoắn cực đại đạt 398 Nm

Ratio 20.70, momen xoắn cực đại đạt 546 Nm

b) Motor giảm tốc Nord 4Kw 3.7Kw 5Hp SK42

Motor giảm tốc Nord 4Kw 3.7Kw 5Hp SK42    

Tỉ số truyền 15.12, lực momen xoắn 398 Nm

Tỉ số truyền 21.87, lực momen xoắn 579 Nm

Tỉ số truyền 29.29, lực momen xoắn 780 Nm

Tỉ số truyền 41.29, lực momen xoắn 1091 Nm

Tỉ số truyền 50.98, lực momen xoắn 1364 Nm

c) Motor giảm tốc Nord 4Kw 3.7Kw 5Hp SK73

Motor giảm tốc Nord 4Kw 3.7Kw 5Hp SK73   

Ratio 28.32, momen xoắn cực đại đạt 749 Nm

Ratio 45.66, momen xoắn cực đại đạt 1194 Nm

Ratio 60.46, momen xoắn cực đại đạt 1592 Nm

2) Lắp đặt động cơ Nord giảm tốc 4Kw 3.7Kw 5Hp

a) Động cơ Nord giảm tốc 4Kw 3.7Kw 5Hp SK9016.1

Động cơ Nord giảm tốc 4Kw 3.7Kw 5Hp SK9016.1 

Tỉ số truyền 15.10, lực momen xoắn 398 Nm

Tỉ số truyền 20.51, lực momen xoắn 546 Nm

Tỉ số truyền 26.29, lực momen xoắn 695 Nm

b) Động cơ Nord giảm tốc 4Kw 3.7Kw 5Hp SK9032.1

Động cơ Nord giảm tốc 4Kw 3.7Kw 5Hp SK9032.1  

Động cơ giảm tốc có ratio 10.73, momen xoắn cực đại đạt 283 Nm

Ratio 20.23, momen xoắn cực đại đạt 538 Nm

Ratio 29.66, momen xoắn cực đại đạt 780 Nm

Ratio 40.36, momen xoắn cực đại đạt 1061 Nm

Ratio 49.94, momen xoắn cực đại đạt 1317 Nm

c) Động cơ Nord giảm tốc 4Kw 3.7Kw 5Hp SK92772

Động cơ Nord giảm tốc 4Kw 3.7Kw 5Hp SK92772  

Tỉ số truyền 10.88, lực momen xoắn 287 Nm

Tỉ số truyền 15.60, lực momen xoắn 411 Nm

Tỉ số truyền 19.73, lực momen xoắn 523 Nm

Tỉ số truyền 25.39, lực momen xoắn 670 Nm

/ /