0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Nord 2.2Kw 3Kw

1.063 reviews

Motor Nord 2.2Kw 3Kw còn gọi là động cơ Nord 2.2Kw 3Kw của nước cộng hòa Đức. Motor giảm tốc Nord 2.2Kw 3Kw thường gắn với hộp giảm tốc SK12, SK22, SK42, SK63, SK73, SK83/42, SK9016.1, SK9032.1, SK9042.1, SK92772. Hộp giảm tốc Nord SK xây dựng nhà máy tại Trung Âu, đây là thiết bị truyền động tuổi thọ cao và uy tín có nhiều hội cơ điện khuyên dùng. Đến nay Motor Nord 2.2Kw 3Kw có mặt tại 56 quốc gia.

Ưu điểm của hộp giảm tốc Nord là :

  • Vỏ đầu giảm tốc đúc nguyên khối rất nặng.
  • Lực momen xoắn mạnh.
  • Có sự chịu đựng quá tải.
  • Vòng bi bạc đạn của Đức tuổi thọ rất dài và chống ẩm cao.

1) Thông số motor Nord giảm tốc 2.2Kw 3Hp

a) Motor Nord giảm tốc 2.2Kw 3Hp SK12

Motor Nord giảm tốc 2.2Kw 3Hp SK12

Motor Nord có ratio 10.70, momen xoắn cực đại đạt 156 Nm

b) Motor Nord giảm tốc 2.2Kw 3Hp SK22

Motor Nord giảm tốc 2.2Kw 3Hp SK22

Tỉ số truyền 10.89, lực momen xoắn 159 Nm

Tỉ số truyền 20.03, lực momen xoắn 292 Nm

Tỉ số truyền 28.80, lực momen xoắn 420 Nm

c) Motor Nord giảm tốc 2.2Kw 3Hp SK42

Motor Nord giảm tốc 2.2Kw 3Hp SK42

Ratio 21.87, momen xoắn cực đại đạt 318 Nm

Ratio 30.46, momen xoắn cực đại đạt 447 Nm

Ratio 41.29, momen xoắn cực đại đạt 600 Nm

Ratio 50.98, momen xoắn cực đại đạt 750 Nm

Ratio 60.66, momen xoắn cực đại đạt 875 Nm

2) Cách chọn motor giảm tốc Nord SK9016.1, SK92776 2.2Kw 3Hp

a) Hộp giảm tốc Nord SK9016.1, 2.2Kw 3Hp

Hộp giảm tốc Nord SK9016.1, 2.2Kw 3Hp

Tỉ số truyền 15.10, lực momen xoắn 221 Nm

Tỉ số truyền 19.73, lực momen xoắn 288 Nm

Tỉ số truyền 25.39, lực momen xoắn 369 Nm

Tỉ số truyền 32.04, lực momen xoắn 467 Nm

b) Hộp giảm tốc Nord SK92776, 2.2Kw 3Hp

Hộp giảm tốc Nord SK92776, 2.2Kw 3Hp

Ratio 15.60, momen xoắn cực đại đạt 228 Nm

Ratio 19.73, momen xoắn cực đại đạt 288 Nm

Ratio 28.44, momen xoắn cực đại đạt 412 Nm

3) Thiết kế động cơ Nord giảm tốc 3Kw 4Hp

a) Động cơ Nord giảm tốc 3Kw 4Hp SK63

Động cơ Nord giảm tốc 3Kw 4Hp SK63

Tỉ số truyền 50.73, lực momen xoắn 1023 Nm

Tỉ số truyền 62.87, lực momen xoắn 1246 Nm

b) Động cơ Nord giảm tốc 3Kw 4Hp SK73

Động cơ Nord giảm tốc 3Kw 4Hp SK73

Ratio từ 91.38 – 205.61, momen xoắn cực đại đạt từ 1910 Nm – 4152 Nm

c) Động cơ Nord giảm tốc 3Kw 4Hp SK83/42

Động cơ Nord giảm tốc 3Kw 4Hp SK83/42

Tỉ số truyền từ 126.50 – 525.40, lực momen xoắn từ 2605 Nm – 10611 Nm

4) Kỹ thuật hộp giảm tốc Nord 3Kw 4Hp

a) Motor giảm tốc Nord 3Kw 4Hp SK 9032.1

Motor giảm tốc Nord 3Kw 4Hp SK 9032.1

Ratio 10.73, momen xoắn cực đại đạt 217 Nm

Ratio 20.23, momen xoắn cực đại đạt 409 Nm

Ratio 29.66, momen xoắn cực đại đạt 597 Nm

Ratio 40.36, momen xoắn cực đại đạt 819 Nm

Ratio 59.17, momen xoắn cực đại đạt 1194 Nm

b) Motor giảm tốc Nord 3Kw 4Hp SK 9042.1

Motor giảm tốc Nord 3Kw 4Hp SK 9042.1

Tỉ số truyền 31.70, lực momen xoắn 637 Nm

Tỉ số truyền 40.54, lực momen xoắn 819 Nm

Tỉ số truyền 63.25, lực momen xoắn 1302 Nm

/ /