0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Motor Nord 1.5Kw 1.1Kw 0.75Kw

1.646 reviews

Motor Nord 1.5Kw 1.1Kw 0.75Kw còn gọi là động cơ Nord 1.5Kw 1.1Kw 0.75Kw của nước cộng hòa Đức. Motor giảm tốc Nord 1.5Kw 1.1Kw 0.75Kw thường gắn với hộp giảm tốc SK02, SK23, SK32, SK33N, SK9012.1, SK9016.1, SK92772. Hộp giảm tốc Nord SK được thiết kế tại Châu Âu, đây là thiết bị truyền động lâu đời và uy tín có nhiều hội cơ điện khuyên dùng. Hiện nay Motor Nord 1.5Kw 1.1Kw 0.75Kw có mặt tại 50 đất nước.

Ưu điểm của hộp giảm tốc Nord là :

  • Vỏ đầu giảm tốc đúc nguyên khối rất nặng.
  • Lực momen xoắn lớn.
  • Làm được việc nặng môi trường khắc nghiệt.
  • Vòng bi bạc đạn của Đức cực bền và chống ẩm cao.

1) Thông số motor Nord 1.5Kw 2Hp

a) Motor giảm tốc Nord 1.5Kw 2Hp SK12

Motor giảm tốc Nord 1.5Kw 2Hp SK12

Ratio 10.70, momen xoắn cực đại đạt 110 Nm

Ratio 16.73, momen xoắn cực đại đạt 173 Nm

Ratio 21.28, momen xoắn cực đại đạt 217 Nm

b) Motor giảm tốc Nord 1.5Kw 2Hp SK22

Motor giảm tốc Nord 1.5Kw 2Hp SK22

Tỉ số truyền 10.89, lực momen xoắn 112 Nm

Tỉ số truyền 14.69, lực momen xoắn 151 Nm

Tỉ số truyền 20.03, lực momen xoắn 205 Nm

Tỉ số truyền 29.31, lực momen xoắn 298 Nm

Tỉ số truyền 42.82, lực momen xoắn 434 Nm

c) Motor giảm tốc Nord 1.5Kw 2Hp SK42

Motor giảm tốc Nord 1.5Kw 2Hp SK42

Ratio 24.67, momen xoắn cực đại đạt 251 Nm

Ratio 30.46, momen xoắn cực đại đạt 311 Nm

Ratio 60.66, momen xoắn cực đại đạt 623 Nm

2) Kỹ thuật động cơ Nord giảm tốc 1.5Kw 2Hp

a) Motor Nord Giảm Tốc 1.5Kw 2Hp SK 9016.1

Motor Nord Giảm Tốc 1.5Kw 2Hp SK9016.1 SK9016.1AX

Tỉ số truyền 20.51, lực momen xoắn 211 Nm

Tỉ số truyền 30.52, lực momen xoắn 311 Nm

Tỉ số truyền 40.92, lực momen xoắn 421 Nm

Tỉ số truyền 52.44, lực momen xoắn 531 Nm

b) Motor Nord Giảm Tốc 1.5Kw 2Hp SK 92772

Motor Nord Giảm Tốc 1.5Kw 2Hp SK92772 SK92772AX

Động cơ giảm tốc có ratio 28.44, momen xoắn cực đại đạt 292 Nm

Ratio 40.77, momen xoắn cực đại đạt 421 Nm

Ratio 52.48, momen xoắn cực đại đạt 531 Nm

3) Bản vẽ motor giảm tốc Nord 1.1Kw 1.5Hp

a) Động cơ giảm tốc Nord 1.1Kw 1.5Hp SK12

Động cơ giảm tốc Nord 1.1Kw 1.5Hp SK12

Tỉ số truyền 10.70, lực momen xoắn 81 Nm

Tỉ số truyền 16.73, lực momen xoắn 127 Nm

Tỉ số truyền 21.28, lực momen xoắn 159 Nm

b) Động cơ giảm tốc Nord 1.1Kw 1.5Hp SK22

Động cơ giảm tốc Nord 1.1Kw 1.5Hp SK22

Ratio 10.89, momen xoắn cực đại đạt 82 Nm

Ratio 20.03, momen xoắn cực đại đạt 150 Nm

Ratio 29.31, momen xoắn cực đại đạt 219 Nm

Ratio 35.55, momen xoắn cực đại đạt 269 Nm

Ratio 55.28, momen xoắn cực đại đạt 420 Nm

4) Lựa chọn hộp giảm tốc Nord 1.1Kw 1.5Hp

a) Motor hộp số 1.1Kw 1.5Hp SK 9012.1

Motor hộp số 1.1Kw 1.5Hp SK9012.1 SK9012.1AX

Tỉ số truyền 10.85, lực momen xoắn 81 Nm

Tỉ số truyền 20.87, lực momen xoắn 157 Nm

Tỉ số truyền 31.45, lực momen xoắn 239 Nm

Tỉ số truyền 41.65, lực momen xoắn 318 Nm

Tỉ số truyền 62.74, lực momen xoắn 478 Nm

b) Motor hộp số 1.1Kw 1.5Hp SK 9016.1

Motor hộp số 1.1Kw 1.5Hp SK9016.1 SK9016.1AX

Ratio 30.52, momen xoắn cực đại đạt 228 Nm

Ratio 40.92, momen xoắn cực đại đạt 309 Nm

Ratio 52.44, momen xoắn cực đại đạt 389 Nm

5) Kích thước Motor Nord SK12, SK32 0.75Kw 1Hp

a) Hộp giảm tốc Nord SK12 0.75Kw 1Hp

Hộp giảm tốc Nord SK12 0.75Kw 1Hp

Tỉ số truyền 10.70, lực momen xoắn 56 Nm

Tỉ số truyền 21.28, lực momen xoắn 110 Nm

Tỉ số truyền 38.31, lực momen xoắn 199 Nm

b) Hộp giảm tốc Nord SK32 0.75Kw 1Hp

Hộp giảm tốc Nord SK32 0.75Kw 1Hp

Ratio 20.70, lực momen xoắn 109 Nm

Ratio 33.05, lực momen xoắn 171 Nm

Ratio 46.31, lực momen xoắn 239 Nm

Ratio 57.53, lực momen xoắn 298 Nm

6) Lắp đặt động cơ Nord giảm tốc 0.75Kw 1Hp

a) Động cơ Nord Giảm Tốc 0.75Kw 1Hp SK 9012.1

Động cơ Nord Giảm Tốc 0.75Kw 1Hp SK9012.1 SK9012.1AX

Tỉ số truyền 15.30, lực momen xoắn 80 Nm

Tỉ số truyền 20.87, lực momen xoắn 109 Nm

Tỉ số truyền 31.45, lực momen xoắn 163 Nm

Tỉ số truyền 41.65, lực momen xoắn 217 Nm

b) Động cơ Nord Giảm Tốc 0.75Kw 1Hp SK 92772

Động cơ Nord Giảm Tốc 0.75Kw 1Hp SK92772 SK92772AX

Ratio 40.77, momen xoắn cực đại đạt 211 Nm

Ratio 52.48, momen xoắn cực đại đạt 275 Nm

Ratio 64.01, momen xoắn cực đại đạt 341 Nm

/ /