0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Hộp Giảm Tốc HMW BSM

9.257 reviews

Hộp giảm tốc HMW hay còn gọi là hộp giảm tốc BSM

Tỉ số truyền:  30, 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60

Size (cỡ) hộp số HMW BSM BSN: 70, 60, 80, 100, 120, 135, 155, 175, 200

Tốc độ cốt trục ra: 35, 23, 47, 56, 50, 93,140 vòng phút

Hộp giảm tốc HMW BSM được ứng dụng nhiều ngành nghề sản xuất ví dụ như băng chuyền sản xuất đồ uống, gạch men, vật liệu xây dựng, bằng chuyền sản xuất xi măng, than đá.

Sau đây là những kích cỡ thông dụng của hộp giảm tốc HMW còn có các tên gọi khác hộp giảm tốc BSM BSN WPDS

1) Hộp giảm tốc HMW BSM size 70 Đài Loan

Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc HMW BSM size 70 ở hình 2 bên phải dưới đây:  

Hop-so-hmw-bsm-size-70

 • Tổng ngang A = 231 mm, Tổng dọc B = 194 mm, Tổng cao H = 238 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài = LC = 200 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm = 19 mm
 • Đường kính trục ra của hộp số = S = 28 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = E = 115 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = F = 150 mm

2) Hộp số HMW BSM size 80

Kích thước kỹ thuật hộp giảm tốc HMW BSM size 80 ở hình 2 bên phải như sau: 

Hộp giảm tốc HMW BSM size 80

 • Tổng ngang A = 261 mm, Tổng dọc B = 214 mm, Tổng cao H = 273 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài = LC = 200 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm = 24 mm
 • Đường kính trục ra của hộp số = S = 32 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = E = 135 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = F = 180 mm

3) Hộp giảm tốc HMW BSM size 100 Đài Loan

Kích thước kỹ thuật Hộp Giảm Tốc Đài Loan HMW BSM size 100 ở hình 2 bên phải dưới đây:

Hộp số HMW BSM size 100

 • Tổng ngang A = 322 mm, Tổng dọc B = 254 mm, Tổng cao H = 334 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài = LC = 200 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm = 24 mm
 • Đường kính trục ra của hộp số = S = 38 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = E = 155 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = F = 220 mm

4) Hộp số HMW BSM size 120

Bản vẽ kỹ thuật hộp giảm tốc HMW BSM size 120 ở hình 2 bên phải như sau:

Hộp số giảm tốc HMW BSM size 120

 • Tổng ngang A = 371 mm, Tổng dọc B = 282 mm, Tổng cao H = 423 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài = LC = 250 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm = 28 mm
 • Đường kính trục ra của hộp số = S = 45 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = E =180 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = F = 260 mm

5) Hộp giảm tốc HMW BSM size 135 giá rẻ

Bản vẽ kỹ thuật hộp giảm tốc HMW BSM size 135 ở hình 2 bên phải sau đây:

Hộp số HMW BSM size 135

 • Tổng ngang A = 422 mm, Tổng dọc B = 317 mm, Tổng cao H = 482 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài = LC = 250 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm = 28 mm
 • Đường kính trục ra của hộp số = S = 55 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = E = 200 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = F = 290 mm

6) Hộp số HMW BSM size 155 giá tốt

Kích thước hình học hộp số HMW BSM size 155 ở hình 2 bên phải như sau:

Hộp giảm tốc HMW BSM size 155

 • Tổng ngang A = 497 mm, Tổng dọc B = 382 mm, Tổng cao H = 541 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài = LC = 300 mm
 • Đường kính trục ra của hộp số = S = 60 mm
 • Đường kính trục vào của hộp số = U = 40 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = E = 220 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = F = 320 mm

7) Hộp giảm tốc BSM HMW size 175

Kích thước hình học hộp số HMW BSM size 175 ở hình 2 bên phải dưới đây:

Hộp số HMW BSM size 175

 • Tổng ngang A = 534 mm, Tổng  dọc B = 388 mm, Tổng cao H = 600 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài = LC = 300 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm = 38 mm
 • Đường kính trục vào của hộp số = U = 45 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế dọc = E = 250 mm
 • Khoảng cách tâm lỗ đế ngang trục = F = 350 mm

8) Hộp Số BSM HMW size 60

Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc BSM HMW size 60 ở hình 2 bên phải như sau:  

Hộp giảm tốc HMW BSM size 60

 • Tổng ngang A = 198 mm, Tổng dọc B = 168 mm, Tổng cao H = 202 mm
 • Đường kính mặt bích ngoài = LC = 160 mm
 • Đường kính trục vào cốt âm = 14 mm
 • Đường kính trục ra của hộp số = S = 22 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế dọc = E = 105 mm
 • Khoảng cách 2 tâm lỗ đế ngang trục = F = 120 mm

BẢNG LỰC MÔ MEN XOẮN GIẢM TỐC TRỤC VÍT HMW HAY GỌI LÀ HỘP SỐ BSM BSN WPDS

Bảng lực mô men xoắn hộp giảm tốc trục vít HWM

Các kiểu giảm tốc Đài Loan thông dụng:

Các kiểu giảm tốc Đài Loan thông dụng

Các kiểu giảm tốc theo tên Đài Loan

Hoặc:

Tên gọi hộp giảm tốc Đài Loan

Các tên thông dụng khác thường gặp:

Các loại hộp giảm tốc theo tên thông dụng

/ /