0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Động Cơ Giảm Tốc ABB 1.5Kw 1.1Kw

2.100 reviews

Động cơ giảm tốc ABB 1.5Kw 1.1Kw hay motor giảm tốc ABB 1.5Kw 1.1Kw là loại motor hộp số chất lượng Châu Âu.

Ratio tỉ số truyền nhiều người mua nhất là: 10, 15, 20, 30, 50, 60

Tốc độ cốt trục ra các tốc độ tương ứng là : 145, 96, 72, 48, 29, 24 round per minute

Ứng dụng động cơ giảm tốc: máy khai thác than, cát, sản xuất thuốc dược liệu, máy khoan lòng biển lấy dầu khí, máy uốn tre, gỗ, làm mỹ nghệ, máy vắt nước trái cây.

1) Động cơ giảm tốc ABB 1.5Kw chân đế (2Hp)

Động cơ giảm tốc ABB 2Hp 1.5Kw chân đế  

 • Tổng dài: 595 mm
 • Tổng cao 218 mm
 • Đường kính trục 32 mm
 • Ratio 10 - 60, tốc độ trục ra từ 145 tới 25 vòng/phút

2) Motor giảm tốc ABB 1.5Kw mặt bích (2Hp)

Motor giảm tốc ABB 2Hp 1.5Kw mặt bích

3) Động cơ hộp số ABB 1.5Kw trục vít WPDA, ra vuông góc (2Hp)

a) Động cơ hộp số ABB 2Hp 1.5Kw trục vít WPDA, ra vuông góc size 80

Động cơ hộp số ABB 2Hp 1.5Kw trục vít WPDA, ra vuông góc size 80

b) Motor hộp số ABB 2Hp 1.5Kw trục vít WPDA, ra vuông góc size 100

Motor hộp số ABB 2Hp 1.5Kw trục vít WPDA, ra vuông góc size 100

4) Hộp giảm tốc động cơ ABB 1.5Kw WPDS, cốt dương (2Hp)

a) Hộp giảm tốc động cơ ABB 2Hp 1.5Kw WPDS, cốt dương size 80

Hộp giảm tốc động cơ ABB 2Hp 1.5Kw WPDS, cốt dương size 80

b) Hộp giảm tốc motor ABB 2Hp 1.5Kw WPDS, cốt dương size 100

Hộp giảm tốc motor ABB 2Hp 1.5Kw WPDS, cốt dương size 100

5) Motor hộp số ABB 1.5Kw NMRV 75 trục âm dương (2Hp)

Hộp số NMRV có 2 kiểu trục lồi ở hình trên và trục lõm ở hình dưới như sau

Motor hộp số ABB 2Hp 1.5Kw NMRV 75 trục âm dương

Kiểu sau là hộp giảm tốc RV 75 lắp thẳng đứng

Ảnh trên là trục lõm, ảnh dưới là trục dương

Motor hộp số ABB 2Hp 1.5Kw NMRV 75 trục âm dương lắp thẳng đứng

6) Motor ABB giảm tốc 1.5Kw trục ngửa úp, WPWDO (2Hp)

a) Motor ABB giảm tốc 2Hp 1.5Kw trục ngửa úp, WPWDO size 80

Motor ABB giảm tốc 2Hp 1.5Kw trục ngửa úp, WPWDO size 80

b) Động cơ ABB giảm tốc 2Hp 1.5Kw trục ngửa úp, WPWDO size 100

Động cơ ABB giảm tốc 2Hp 1.5Kw trục ngửa úp, WPWDO size 100

7) Động cơ ABB giảm tốc cycloid 1.5Kw, trục thẳng (2Hp)

a) Động cơ ABB giảm tốc cycloid 2Hp 1.5Kw, trục thẳng XWD3

Động cơ ABB giảm tốc cycloid 2Hp 1.5Kw, trục thẳng XWD3

b) Motor ABB giảm tốc cycloid 2Hp 1.5Kw, trục thẳng XWD4

Motor ABB giảm tốc cycloid 2Hp 1.5Kw, trục thẳng XWD4

8) Giảm tốc ABB mặt bích 1.5Kw khuấy (2Hp)

a) Động cơ giảm tốc mặt bích ABB 2Hp 1.5Kw khuấy XLD3

Động cơ giảm tốc mặt bích ABB 2Hp 1.5Kw khuấy XLD3

 • Đường kính ngoài mặt bích 230 mm
 • Đường kính trục 35 mm

b) Motor giảm tốc mặt bích ABB 2Hp 1.5Kw khuấy XLD4

Motor giảm tốc mặt bích ABB 2Hp 1.5Kw khuấy XLD4

 • Đường kính ngoài mặt bích 260 mm
 • Đường kính trục 45 mm

9) Motor điện ABB giảm tốc 1.5Kw R57, tải nặng (2Hp)

Motor điện ABB giảm tốc 2Hp 1.5Kw R57, tải nặng

10) Motor ABB gắn hộp số răng côn trục lồi K57, 1.5Kw (2Hp)

Motor ABB gắn hộp số răng côn trục lồi K57, 2Hp 1.5Kw

Kiểu sau là Motor ABB gắn hộp số răng côn K57, 2Hp 1.5Kw cốt âm

Motor ABB gắn hộp số răng côn K57, 2Hp 1.5Kw cốt âm

11) Động cơ giảm tốc ABB 1.1Kw trục thẳng (1.5Hp)

a) Động cơ giảm tốc ABB 1.5Hp 1.1Kw chân đế

Động cơ giảm tốc ABB 1.5Hp 1.1Kw chân đế

 • Tổng dài: 575 mm
 • Tổng cao 218 mm
 • Đường kính trục 32 mm

b) Motor giảm tốc ABB 1.5Hp 1.1Kw mặt bích

Motor giảm tốc ABB 1.5Hp 1.1Kw mặt bích

c) Động cơ ABB giảm tốc cycloid 1.5Hp 1.1Kw, trục thẳng XWD3

Động cơ ABB giảm tốc cycloid 1.5Hp 1.1Kw, trục thẳng XWD3

d) Motor ABB giảm tốc cycloid 1.5Hp 1.1Kw, trục thẳng XWD4

Motor ABB giảm tốc cycloid 1.5Hp 1.1Kw, trục thẳng XWD4

e) Động cơ giảm tốc mặt bích ABB 1.5Hp 1.1Kw khuấy XLD3

Động cơ giảm tốc mặt bích ABB 1.5Hp 1.1Kw khuấy XLD3

 • Đường kính ngoài mặt bích 230 mm
 • Đường kính trục 35 mm

f) Motor giảm tốc mặt bích ABB 1.5Hp 1.1Kw khuấy XLD4

Motor giảm tốc mặt bích ABB 1.5Hp 1.1Kw khuấy XLD4

 • Đường kính ngoài mặt bích 260 mm
 • Đường kính trục 45 mm

12) Motor giảm tốc ABB 1.1Kw trục ra vuông góc (1.5Hp)

a) Động cơ hộp số ABB 1.5Hp 1.1Kw trục vít WPDA, ra vuông góc size 80

Động cơ hộp số ABB 1.5Hp 1.1Kw trục vít WPDA, ra vuông góc size 80

b) Motor hộp số ABB 1.5Hp 1.1Kw trục vít WPDA, ra vuông góc size 100

Motor hộp số ABB 1.5Hp 1.1Kw trục vít WPDA, ra vuông góc size 100

c) Hộp giảm tốc động cơ ABB 1.5Hp 1.1Kw WPDS, cốt dương size 80

Hộp giảm tốc động cơ ABB 1.5Hp 1.1Kw WPDS, cốt dương size 80

d) Hộp giảm tốc motor ABB 1.5Hp 1.1Kw WPDS, cốt dương size 100

Hộp giảm tốc motor ABB 1.5Hp 1.1Kw WPDS, cốt dương size 100

e) Motor hộp số ABB 1.5Hp 1.1Kw NMRV 75 trục âm dương

Hộp số NMRV có 2 kiểu trục lồi ở hình trên và trục lõm ở hình dưới như sau

Motor hộp số ABB 1.5Hp 1.1Kw NMRV 75 trục âm dương

Kiểu sau là hộp giảm tốc RV 75 lắp thẳng đứng

Ảnh trên là trục lõm, ảnh dưới là trục dương

Motor hộp số ABB 1.5Hp 1.1Kw NMRV 75 trục âm dương lắp thẳng đứng

f) Motor ABB giảm tốc 1.5Hp 1.1Kw trục ngửa úp, WPWDO size 80

Motor ABB giảm tốc 1.5Hp 1.1Kw trục ngửa úp, WPWDO size 80

g) Động cơ ABB giảm tốc 1.5Hp 1.1Kw trục ngửa úp, WPWDO size 100

Động cơ ABB giảm tốc 1.5Hp 1.1Kw trục ngửa úp, WPWDO size 100